7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2018

Termín: 
12. Prosinec 2018
Druh zastupitelstva: 
Řádné

Vážení,

zveme Vás na  7. zasedání obecního zastupitelstva, které se koná ve středu 12. 12. 2018 od 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Program zastupitelstva
Zasedání: 7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2018
Č.b. Nadpisikona řazení Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
10 10. Rozpočet obce Psáry na rok 2019
11 11. Střednědobý výhled obce na roky 2019-2021
12 12. Odměny pro členy výborů a komisí za r. 2018
13 13. Mimořádná odměna pro uvolněného starostu obce
14 14. Mimořádná odměna pro uvolněnou místostarostku obce
15 15. Výše poplatku za svoz komunálního odpadu na rok 2019
16 16. Termíny zasedání zastupitelstva na rok 2019
17 17. Název nové ulice v Dolních Jirčanech u nové školy
18 18. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách
2 2. Zpráva o činnosti obce
3 3. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zpráva, zápis a protokoly finančního výboru 

Kontrolní výbor nezasedal. 

4 4. Volba dalších členů finančního výboru
5 5. Kupní smlouva mezi Obcí Psáry a vlastníky pozemku p. č. 75/109 k. ú. Dolní Jirčany
6 6. Bezúplatný převod pozemku p. č. 111/3 k. ú. Dolní Jirčany
7 7. Bezúplatný převod pozemků p. č. 621/42 a 621/44 k. ú. Dolní Jirčany
8 8. 5. rozpočtové opatření na rok 2018
9 9. Pověření rady obce schválením příp. rozpočtového opatření koncem roku 2018 a také v průběhu r. 2019 v příp. přijetí účelové dotace