7. Bezúplatný převod pozemků p. č. 621/42 a 621/44 k. ú. Dolní Jirčany

Zasedání zastupitelstva: 
7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2018
Číslo bodu nové: 
7