O Psárském zpravodaji

Psárský zpravodaj je dvouměsíčník vydávaný obcí Psáry a učený pro komunikaci obecního úřadu s občany.

Vydává:

Obec Psáry
Pražská 137,
252 44 Psáry
tel.: 241 940 454,
fax: 241 940 514
e-mail: infoatpsary [dot] cz

Redaktorka:

Ing. Lucie Libovická
e-mail: psarskyzpravodajatpsary [dot] cz
tel.: 603 477 211

Redakční rada:

  • Jiří Římovský
  • Ing. Jitka Svobodová
  • MUDr. Jaroslav Sokol
  • Za obec: Vlasta Málková

Distribuce:

Do všech poštovních schránek v Psárech a Dolních Jirčanech, zdarma

Chatařům a chalupářům se Zpravodaj nedodává a mohou si ho vyzvednout na obecním úřadě, v trafice nebo na Sběrném dvoře.

Náklad:

1700 výtisků

Ceník inzerce v časopisu Psárský zpravodaj

formát šířka (mm) výška (mm) cena (Kč)
celá strana na spad 176+5 250+5 4200
celá strana 156 225 4200
1/2 strany 156 110 2300
1/4 strany 75 110 1200
1/4 strany naležato 156 52 1200
1/4 strany pro osobní oznámení našich občanů (gratulace k životním výročím, kondolence, apod.) 500
1/8 strany 75 52 450
2. obálková strana     5000
4. obálková strana (zadní)     6000

Slevy

2 opakování – 5 %, 3–5 opakování – 10 %, 6 opakování – 15 %
Ceny jsou jednotné pro černobílou i barevnou inzerci a jsou konečné, nejsme plátci DPH.
Částku za objednanou inzerci je potřeba uhradit předem, nejpozději dva dny po uzávěrce daného vydání, v opačném případě nebude inzerce v tomto čísle uveřejněna.

Při celkovém ročním objemu inzerce nad 20 000 Kč bude na těchto webových stránkách v bloku Partnerské firmy umístěno logo s odkazem na stránky inzerenta.

Formáty inzerce

Jaké podklady potřebujeme pro inzerci?

Zpracováváme následující formáty:

  • DOC, DOCX (MS WORD), PDF (tiskové, při spadu +0,5 cm), TXT, RTF, TIFF, EPS, AI, PSD, JPEG, CDR, BMP

  • veškeré obrazové podklady musí mít rozlišení nejméně 300 dpi

Inzerát můžete dodat hotový anebo Vám ho ZDARMA sestavíme z Vámi dodaných podkladů.

Dotazy a objednávky inzerce:

Ing. Lucie Libovická
Tel.: 603 477 211. 
e-mail: inzerceatpsary [dot] cz

Jak přispívat do Psárského zpravodaje

Přispívat do Psárského zpravodaje může kdokoliv po dohodě s redakcí zpravodaje. Příspěvky se zasílají elektronicky e-mailem na adresu psarskyzpravodajatpsary [dot] cz. Obrázky a texty se posílají v oddělených souborech. Pro zpracovávané formáty platí totéž co pro inzerci.

O obsahu Psárského zpravodaje rozhoduje redakční rada, která si vyhrazuje právo jakýkoliv článek nezveřejnit. O důvodech nezveřejnění bude přispěvatel informován e-mailem.

Termíny vydání a uzávěrky

Harmonogram uzávěrek a distribuce časopisu Psárský zpravodaj
výtisk číslo Uzávěrka podkladů Uzávěrka inzerce Distribuce
ÚNOR 1 5. 2. 2024 9. 2. 2024 1.-2. 3. 2024
DUBEN 2 3. 4. 2024 9. 4. 2024 26.-27. 4. 2024
ČERVEN 3 3. 6. 2024 6. 6. 2024 28.-29. 6. 2024
SRPEN 4 5. 8. 2024 8. 8. 2024 30.-31. 8. 2024
ŘÍJEN 5 30. 9. 2024 7. 10. 2024 25.-26. 10. 2024
PROSINEC 6 25. 11. 2024 29. 11. 2024 20.-21. 12. 2024