Žádosti o informace dle zákona 106/1999sb

Datum: 2024
Číslo jednací Datum Nadpis Přiložené soubory
1428 10.05.2024 Pojistné smlouvy
1421 09.05.2024 Obytná zóna v ulici Roklinka
1374 06.05.2024 Pomoc Ukrajině
1155 18.04.2024 Náklady na zimní údržbu-zaslepený úsek silnice
1127 16.04.2024 Přípojky k pozemkům 407/1, 405/1 Dolní Jirčany
986 02.04.2024 Jméno zastupitele/pracovníka, který jednal za obec
845 26.03.2024 Cena za projektovou dokumentaci
Datum: 2023
Číslo jednací Datum Nadpis Přiložené soubory
3658 04.12.2023 Žádost o dodatek č. 2 a č. 3 se spol. Technické služby Dolnobřežansko s.r.o.
3416 09.11.2023 Žádost - vjezd, parkovací místo
3185 19.10.2023 Žádost o smlouvu o dílo a dodatek č. 1 se spol. Technické služby Dolnobřežansko s.r.o.
2617 28.08.2023 Žádost-sdělení charakteru a třídy komunikace na pozemku parc. č. 1066 k.ú. Psáry
2040 26.06.2023 Žádost o sdělení kontaktů ze spol. Techniské služby Dolnobřežanska a HW Projekt
1146 28.03.2023 Žádost - kapacita vodovodu, kanalizace atd.
506 30.01.2023 Žádost ohledně možnosti stavby rodinného domu
Datum: 2021
Číslo jednací Datum Nadpis Přiložené soubory
1291 04.05.2021 Žádost AMA
317 11.03.2021 Bezplatné připojení k internetu
Datum: 2020
Číslo jednací Datum Nadpis Přiložené soubory
04.03.2020 Investiční plány obce
380 03.02.2020 Žádost k pozemku p.č. 1030/25 Psáry
Datum: 2019
Číslo jednací Datum Nadpis Přiložené soubory
3016 15.10.2019 Innogy Energie s.r.o.
1942 01.07.2019 Žádost - zimní údržba
1718 14.06.2019 Zimní údržba
510 31.01.2019 Investiční plány obce
Datum: 2018
Číslo jednací Datum Nadpis Přiložené soubory
3455 30.11.2018 Kastrační program
16.04.2018 Nové mostky přes Záhořanský potok
760 05.03.2018 Mostky
05.03.2018 Mostky přes potok u ČOV
695 26.02.2018 Směrnice pro poskytování benefitů
696 26.02.2018 Smlouvy se Staving Olomouc s.r.o.
Datum: 2017
Číslo jednací Datum Nadpis Přiložené soubory
2421 17.08.2017 Problémy s holuby, špačky
1883 19.06.2017 žádost o informace - veřejné osvětlení
1125 05.04.2017 Žádost o informace - řešení projektu Transparentní výstavba ve Středočeském kraji
970 27.03.2017 Žádost - likvidace komunálních odpadů
579 20.02.2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - investiční záměry
Datum: 2016
Číslo jednací Datum Nadpis Přiložené soubory
3357 14.12.2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
3358 14.12.2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
2741 19.10.2016 Čistírna odpadních vod
1995 01.08.2016 Žádost o info- smlouvy o spolupráci
1993 01.08.2016 Žádost o info- náklady odpady
791 15.03.2016 Závěrečný účet obce, finanční výbor
455 11.02.2016 Investiční plán obce
Datum: 2015
Číslo jednací Datum Nadpis Přiložené soubory
3588 22.12.2015 Nakládání s odpady
1898 10.06.2015 SoD H-Rekultivace s.r.o.
1899 10.06.2015 Faktury 201-2015 revitalizace zeleně
1875 09.06.2015 Povolání kácení dřevin v roce 2015
870 12.03.2015 Zaslání investičních plánů pro rok 2015
785 02.03.2015 Žádost Vildová
Datum: 2014
Číslo jednací Datum Nadpis Přiložené soubory
3266 04.12.2014 Žádost o zápisy ze zasedání rady a zastupitelstva v letech 2010-2014
888 26.03.2014 Investiční plány r. 2014
04.03.2014 Prokázání technických kvalif. předpokladů uchazeče (fy Zepris) o realizaci VZ
10 13.01.2014 Investiční akce na r. 2014
Datum: 2013
Číslo jednací Datum Nadpis Přiložené soubory
2963 05.11.2013 Jmenné složení zastupitelstva s uvedením rady a vedení vč. politického zaměření
2298 09.09.2013 Subjekty poskytující svoz odpadů a údržbu komunikací
2179 21.08.2013 Uskutečněné investiční akce od r. 2002 do 2012 v reg. Vysoká
391 11.02.2013 11.02.13 - Investiční plány obce - Business Media
24.01.2013 24.01.13 - Znalecký posudek BDO_odpověď P. O.
Datum: 2012
Číslo jednací Datum Nadpis Přiložené soubory
3639 28.12.2012 28.12.12 - Investiční akce na r. 2013 - AMA
3382 03.12.2012 03.12.12 - odpověď V.P., herní prvky, odměna starostky a místost. r. 2010, prominutí popl. odpady, Dodatek Rumpold
2689 27.09.2012 27.09.12 - Odpověď panu V. P. - odměny + odpady
27.09.2012 27.09.12 - Odměny učitelům za stěhování dětí z MŠ do náhr. prostor - prosinec 2007 vč. zdůvodnění této platné verze
2131 01.08.2012 01.08.12 - odpověď pí V. H., sadové úpravy Na Vápence, připojení pozemku Na Vápence
1115 23.04.2012 23.04.12 - AK Němec_žádost o info_BDT_Přistoupení k závazku
851 27.03.2012 27.03.12 - V. P._Žaloba o odv. z funkce_Právní smlouvy_Ukradené houpačky
717 12.03.2012 12.03.12 - Jelly_Informace dle zák. 106/1999 Sb.
585 05.03.2012 05.03.12 - Jelly_Informace dle zák. 106/1999 Sb. vč. odpovědi právníka na dopis "výzva obci"
554 24.02.2012 24.02.12 - Business Media_žádost o poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb.
229 06.02.2012 06.02.12 - Odpověď paní S. ohledně nemovitosti č. p. 33
85 10.01.2012 10.01.12 - Investice spojené s bezbariérovostí - HORIZONT-NARE s. r. o.
Datum:
Číslo jednací Datum Nadpis Přiložené soubory
Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2011
Zpětný odběr a využití odpadů z obalů
Žádost o informaci ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 11. května 1999