Žádosti o informace dle zákona 106/1999sb

Datum: 2021
Číslo jednací Datum Nadpis Přiložené soubory
1291 04.05.2021 Žádost AMA
317 11.03.2021 Bezplatné připojení k internetu
Datum: 2020
Číslo jednací Datum Nadpis Přiložené soubory
04.03.2020 Investiční plány obce
380 03.02.2020 Žádost k pozemku p.č. 1030/25 Psáry
Datum: 2019
Číslo jednací Datum Nadpis Přiložené soubory
3016 15.10.2019 Innogy Energie s.r.o.
1942 01.07.2019 Žádost - zimní údržba
1718 14.06.2019 Zimní údržba
510 31.01.2019 Investiční plány obce
Datum: 2018
Číslo jednací Datum Nadpis Přiložené soubory
3455 30.11.2018 Kastrační program
16.04.2018 Nové mostky přes Záhořanský potok
760 05.03.2018 Mostky
695 26.02.2018 Směrnice pro poskytování benefitů
696 26.02.2018 Smlouvy se Staving Olomouc s.r.o.
Datum: 2017
Číslo jednací Datum Nadpis Přiložené soubory
2421 17.08.2017 Problémy s holuby, špačky
1883 19.06.2017 žádost o informace - veřejné osvětlení
1125 05.04.2017 Žádost o informace - řešení projektu Transparentní výstavba ve Středočeském kraji
970 27.03.2017 Žádost - likvidace komunálních odpadů
579 20.02.2017 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. - investiční záměry
Datum: 2016
Číslo jednací Datum Nadpis Přiložené soubory
3357 14.12.2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
3358 14.12.2016 žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
2741 19.10.2016 Čistírna odpadních vod
1995 01.08.2016 Žádost o info- smlouvy o spolupráci
1993 01.08.2016 Žádost o info- náklady odpady
791 15.03.2016 Závěrečný účet obce, finanční výbor
455 11.02.2016 Investiční plán obce
Datum: 2015
Číslo jednací Datum Nadpis Přiložené soubory
3588 22.12.2015 Nakládání s odpady
1899 10.06.2015 Faktury 201-2015 revitalizace zeleně
1898 10.06.2015 SoD H-Rekultivace s.r.o.
1875 09.06.2015 Povolání kácení dřevin v roce 2015
870 12.03.2015 Zaslání investičních plánů pro rok 2015
785 02.03.2015 Žádost Vildová
Datum: 2014
Číslo jednací Datum Nadpis Přiložené soubory
3266 04.12.2014 Žádost o zápisy ze zasedání rady a zastupitelstva v letech 2010-2014
888 26.03.2014 Investiční plány r. 2014
04.03.2014 Prokázání technických kvalif. předpokladů uchazeče (fy Zepris) o realizaci VZ
10 13.01.2014 Investiční akce na r. 2014
Datum: 2013
Číslo jednací Datum Nadpis Přiložené soubory
2963 05.11.2013 Jmenné složení zastupitelstva s uvedením rady a vedení vč. politického zaměření
2298 09.09.2013 Subjekty poskytující svoz odpadů a údržbu komunikací
2179 21.08.2013 Uskutečněné investiční akce od r. 2002 do 2012 v reg. Vysoká
391 11.02.2013 11.02.13 - Investiční plány obce - Business Media
24.01.2013 24.01.13 - Znalecký posudek BDO_odpověď P. O.
Datum: 2012
Číslo jednací Datum Nadpis Přiložené soubory
3639 28.12.2012 28.12.12 - Investiční akce na r. 2013 - AMA
3382 03.12.2012 03.12.12 - odpověď V.P., herní prvky, odměna starostky a místost. r. 2010, prominutí popl. odpady, Dodatek Rumpold
2689 27.09.2012 27.09.12 - Odpověď panu V. P. - odměny + odpady
27.09.2012 27.09.12 - Odměny učitelům za stěhování dětí z MŠ do náhr. prostor - prosinec 2007 vč. zdůvodnění této platné verze
2131 01.08.2012 01.08.12 - odpověď pí V. H., sadové úpravy Na Vápence, připojení pozemku Na Vápence
1115 23.04.2012 23.04.12 - AK Němec_žádost o info_BDT_Přistoupení k závazku
851 27.03.2012 27.03.12 - V. P._Žaloba o odv. z funkce_Právní smlouvy_Ukradené houpačky
717 12.03.2012 12.03.12 - Jelly_Informace dle zák. 106/1999 Sb.
585 05.03.2012 05.03.12 - Jelly_Informace dle zák. 106/1999 Sb. vč. odpovědi právníka na dopis "výzva obci"
554 24.02.2012 24.02.12 - Business Media_žádost o poskytnutí informace dle zák. 106/1999 Sb.
229 06.02.2012 06.02.12 - Odpověď paní S. ohledně nemovitosti č. p. 33
85 10.01.2012 10.01.12 - Investice spojené s bezbariérovostí - HORIZONT-NARE s. r. o.
Datum:
Číslo jednací Datum Nadpis Přiložené soubory
Mostky přes potok u ČOV
Žádosti o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2011
Zpětný odběr a využití odpadů z obalů
Žádost o informaci ve smyslu zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ze dne 11. května 1999
Reklamní zařízení