Aktuality

zdravotní řez jasanu ulice Pražská v Dolních Jirčanech

Dne 5.10.2022 od 8:00 hod do 17:00 hod. bude v ulici Pražská v Dolních Jirčanech u semaforu poblíž č.p. 465 probíhat zdravotní řez jasanu. Hrozí nebezpečí pádu větví na vozovku a z tohoto důvodu bude provoz omezován. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při průjezdu tímto úsekem a řiďte se  pokyny pracovníků pověřených řízením dopravy. 

Vypnutí el. proudu 24. 10. 2022

Dne 24. 10. 2022 dojde od 8  do 16 hodin k přerušení dodávek elektřiny u nemovitostí:
část obce Dolní Jirčany, ul. Hlavní č.p. 4, 6, 11 a 97 viz oznámení v příloze

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Vypnutí el. produ 14. 10. 2022 od 8 do 14 hod.

Dne 14. 10. 2022 dojde od 8  do 14 hodin k přerušení dodávek elektřiny u nemovitostí:
část obce Dolní Jirčany č. ev. 282,283
ul. Prašná: č. p. 482, 494, 560, 832

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Komunální volby v naší obci

Přestože dnešní komunální volby v naší obci měly díky jediné kandidátce jasného vítěze, zúčastnilo se jich 724 voličů, tedy 24,2 % oprávněných voličů. Děkujeme za Vaši podporu, kterou vnímáme jako závazek, a Vaši důvěru se budeme snažit nezklamat.

Konečné výsledky voleb naleznete na adrese https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv1111?xjazyk=CZ&xobec=539597

Uzávěra ulice Ke Kukaláku

Dne 23.9.2022 až 27.9.2022 bude neprůjezdná ulice Ke Kukaláku od zatáčky u chaty č. ev. 204, podél chat č. ev. 157 a 177 až na úroveň domu č.p. 920 (v délce cca 45 m na horním konci směrem ke křizovatce s ulicí Hlavní). Cesta se bude opravovat a zvolená technologie vyžaduje zatvrdnutí povrchu.

Uzavření Sběrného dvora

Dne 28.9.2022 bude Sběrný dvůr uzavřen z důvodu státního svátku.

ZKRÁCENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN 21. 9. 2022

Ve středu 21.9.2022 jsou zkráceny úřední hodiny do 15:00 z důvodu školení okrskových volebních komisí. Děkujeme za pochopení.

Zdravotní a výchovný řez jasanu

Upozorňujeme, že zítra t.j. dne 21.09.2022 bude probíhat zdravotní a výchovný řez jasanu u přechodu přes ulici Pražská u kostela v Dolních Jirčanech. Věnujte prosím, zvýšenou pozornost při průjezdu tímto místem.   

Setkání RELAX zóna Vápenka

Setkání k nápadům na relaxační prvky a mobiliář pro zónu Vápenka je odloženo. V původním termínu neproběhne.

S těmi, kteří mají zájem přidat své nápady a podílet se na návrzích prvků pro tuto relaxační zónu se sejdeme ve středu 5. 10. 2022 v 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu Psáry.

Volby do Zastupitelstva obce Psáry konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Volby do zastupitelstva obce Psáry se uskuteční v pátek dne 23. září 2022 od 14. 00 hodin do 22.00 hodin v sobotu dne 24. září 2022 od 8. 00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb je volební místnost na Obecním úřadě Psáry na adrese: Pražská 137, 252 44 PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY.

hydroosev na návsi

Dnes byl na budoucí travnaté plochy aplikován hydrosev. Na plochu nesmí vstupovat lidé ani zvířata.

Rekonstrukce komunikace v ul. V Třešňovce

Informujeme Vás o průběhu rekonstrukce komunikace.

Stavba bude probíhat ve dvou etapách.
I. etapa od č.p. 596 po č.p. 470 – od 21. 9. 2022 do 4. 11. 2022    
II. Etapa od č.p. 470 po hlavní silnici Pražská – od 5. 11. 2022 do 20.12. 2022

Detail výstavby II. etapy bude upřesněn do termínu jejího zahájení.

V době rekonstrukce nebude na místo stavby povolen vjezd motorových vozidel, pouze po dohodě se stavbou v nutných případech.

Stavbyvedoucí p. Bartáček  tel. +420 605 428 791 (MIZERA stavby a.s.).

uzavírka ulice Hlavní v Dolních Jirčanech

V termínu od 21.9.2022 7:30 hod. do 30.9.2022 bude uzavřena část komunikace Hlavní  v dolní části  od  domu č.p. 67 – křižovatka ulic Hlavní a K Junčáku a v horní části k domu č.p. 62 – křižovatka ulic Hlavní a Na Výsluní. Důvodem jsou výkopové práce pro  uložení kabelu kNN včetně nové trubky HDPE v rámci akce „IE-12-6009356 Dolní Jirčany rekonstrukce NN ulice Hlavní“. ( odstranění starých betonových elektrických sloupů a přeložení kabelu do země). Následně budou instalovány nové lampy veřejného osvětlení. Stavbu provádí firma Elektroervis VV s.r.o.

Zodpovědná osoba: M. Drahokoupil, tel. 737287445

 

Příprava strategického plánu obce Psáry

Obec Psáry připravuje nový strategický plán svého rozvoje pro další zhruba desetileté období. Jeho cílem je navrhnout hlavní oblasti dalšího rozvoje obce a připravit rámec pro konkrétní aktivity, které by měly být v příštích letech realizovány.

Názor obyvatel obce považujeme v této věci za velice důležitý, proto bychom rádi požádali o účast v dotazníkovém šetření - které probíhá prostřednictvím ON-LINE FORMULÁŘE, odkaz zde: https://forms.gle/UnDu6Beo1DCzHgoe8

Dovolená v obecní knihovně

Obecní knihovna v ZŠ Amos bude v úterý 6. září a ve čtvrtek 8. září uzavřena z důvodu dovolené. Děkujeme za pochopení

omezení provozu Psárská

Dne 27.8.2022 od 12 cca do 13 hod. bude ulice Psárská před domemč.p. 98 ( zatáčka u Rubínu) průjezdná pouze jedním jízdním pruhem. Prosím o zvýšenou opatrnost při jízdě tímto úsekem.

Přerušení dodávky elektřiny 15. 9. 2022

Dne 15. 9. 2022 dojde k přerušení dodávky elektřiny pro nemovitosti viz oznámení Čez v příloze. 

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Porucha veřejného osvětlení v ulicích Psárská a Pražská

Evidujeme poruchu na kabelovém vedení v ulicích Psárská a Pražská. Na opravě se pracuje, vyhledává se přesné místo na kabelové poruše v zemi.

Žádáme o trpělivost, porucha je většího rozsahu.

Yorkshere

Dne 9.8.2022 byl hlídce MP Jesenice předán nález psa. Jedná se o fenku Yorkshirského teriéra(viz.foto) nalezenou v lokalitě ul. Hlavní, Na Vysoké - Dolní  Jirčany. Zvíře nemá žádná viditelná zranění ani viditelné id. znaky, přítomnost čipu nezjištěna přístrojem. Fenka je umístěna do pohotovostního zařízení OÚ Psáry vedle Sběrného dvora a je opatřena vodou. 

Dopravní omezení v ulicích K Lůžku a Okružní

Dne 2.8.2022 v době od 6:00 hod. do 24:00 hod. bude okolí křižovatky ulic K Lůžku a Okružní možné projet pouze jedním jízdním pruhem. Důvodem je parkování filmové techniky a vytvoření zázemí pro filmaře. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při průjezdu tímto místem.

Dopravní omezení ulice K Lůžku a Okružní

Dne 27.7.2022 v době od 6:00 hod. do 24:00 hod. bude okolí křižovatky ulic K Lůžku a Okružní možné projet pouze jedním jízdním pruhem. Důvodem je parkování filmové techniky a vytvoření zázemí pro filmaře. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při průjezdu tímto místem.

Plánovaná odstávka elektřiny Psáry dne 4.8.2022 od 8 - 15:00h č.110060845423

Plánovaná odstávka elektřiny č.110060845423 dne 4.8.2022 od 8:00hod do 15:00hod. Podrobnější informace naleznete v příloze tohoto článku po rozkliknutí.

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Nestačili jste si vyřídit cestovní pas? Možná ho ani nepotřebujete!

Z důvodu zvýšeného zájmu o vydání cestovních pasů se strojově čitelnými údaji se lhůta pro jejich vydání  blíží té zákonné, tj. 30 dnů. 
K cestám do EU však můžete jako cestovní doklad použít občanský průkaz, např. do Chorvatska, Řecka, Bulharska, Itálie, Španělska a dalších zemí EU cestovní pas není potřeba. Navíc občanský průkaz mohou mít i děti mladší 15 let.
OP stačí i k cestám do těchto států mimo EU jako je Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Albánská republika, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Gruzie, Makedonská republika, Moldavská republika, Srbská republika a Kosovská republika (pouze občanský průkaz s biometrickými údaji).
(další info po rozkliknutí nadpisu článku)

INFORMACE k možné zhoršené kvalitě dodávané pitné vody v obci Psáry (zdroj vrt HV1 Psáry)

Lokalita: Psáry, zdroj vody z Úpravny vody -  vrt HV1 Psáry

Vážení odběratelé,

Po přívalových deštích ze dne 29.6. byl preventivně 30.6. ráno odstaven zdroj vody vrt HV1 Psáry z důvodu obavy zasažení tohoto vrtu povrchovou vodou.

V současné době probíhá hygienizace tohoto odstaveného vodního zdroje.

Odstávka vrtů je dočasně nahrazena dodávkou pitné vody z jiného zdroje.

Průběžně dochází k odkalování na koncových hydrantech a proplachu potrubí v dané zásobované lokalitě.

Dochází k preventivnímu zvýšenému dávkování prostředků na hygienické zabezpečení kvality vody.

Děkujeme za pochopení

S přátelským pozdravem

Milan Petrus, ředitel divize vodovody & kanalizace

Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.

IČ: 03711617, DIČ: CZ03711617

Vestecká 3, 252 50 Vestec

tel.: 734 755 512

e-mail: milan [dot] petrusattsdb [dot] cz

web: www.tsdb.cz

 

Uzavření Sběrného dvora

Ve středu dne 6.7.2022 bude, z důvodu státního svátku, Sběrný dvůr uzavřen.

Letní kino zrušeno

Pro nepřízeň počasí se ruší dnešní promítání v letnim kině. Děkujeme za pochopení.

Odstávka elektřiny dne 7. 7.2022

Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060842009 dne 7. 7.2022 od 8:00hod do 14:00hod. Podrobnější informace naleznete v příloze.

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Stavební práce firmy Imos

Dle sdělení stavbyvedoucího Petrlíka uvádíme harmonogram stavebních prací na opravě vodovodního přivaděče před OU. Zda je tato závada konečná uvidíme až po tlakových zkouškách vodovodu.
20.6.2022 – osazení DIO – příprava pro zahájení demontáže vzdušníku a šoupěte, výkop
21.6.2022 – výkopové práce, souběžně případné provedení navrtání odvětrání šachty v KO
22.6.2022 – výkopové práce+ demontáž vzdušníku, šoupěte, osazení X kusu pro odzkoušení
23.6.2022 – předpoklad zkoušky plynem posledního úseku, montáž šoupěte a vzdušníků
24.6.2022 – zásyp výkopu (dobetonování), dokončení prací zmiňované poruchy

Havárie Vody Štědřík/ V Zahradách

V pátek 17.6. došlo k poruše dávkování vzduchu do tlakové nádrže na UV Tondach. Dodavatel pitné vody nás informoval, že závadu odstranil.
Z neděle na pondělí se závada opakovala a do potrubí se dostal čistý vzduch, který slouží pro vyrovnání tlaku.
V pondělí ráno byla zavezena mateřská školka cisternou s pitnou vodou a následně sídliště Štědřík. Zároveň byla do lokality puštěna voda z dalších zdrojů.

Bohužel toto řešení je jen krátkodobé, jelikož vydatnost zdrojů vody se nachází na hraně únosnosti. Tento stav vyřeší pouze nový zdroj vody z posázavského vodovou, který bude zpuštěn po opravách fy IMOS.

Vzhledem k extrémně teplým dnům stoupá spotřeba vody a proto vás prosím, šetřete vodou. Pokud by neklesla spotřeba vody může dojít k totálnímu výpadku v zásobování katastru obcí Psáry Dolní Jirčany (tzv. Black out).

Miroslav Pašek
vedoucí provozu vodovody & kanalizace

Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o.
Na Průhoně 159, 252 50 Vestec
tel.: +420 725 315 646
e-mail: miroslav [dot] pasekattsdb [dot] cz, web: www.tsdb.cz

Havárie na vodovodním řadu z Tondachu

Havárie na vodovodním řadu je v řešení, cisterny budou přistaveny na Sídl. Štědřík.

Oprava chodníku v ulici Kutná

Dne 21.6.2022 (úterý) budou zahájeny práce na opravě chodníku v ulici Kutná. Upozorňujeme, že bude omezena možnost tento chodník používat a prosím o zvýšenou pozornost při průchodu. Předpokládané ukončení prací je 26.6.2022 (neděle).

Otevření obchodu Freta v Psárech

Předáváme dnešní informace od majitelů obchodu v Psárech na návsi. Mújobchod je opraven a ve čtvrtek  23. 6. opět otevírá.

Ulice Pod Vápenkou

Po řadě urgencí, dopisů na ředitelství Imosu a zápisů do stavebního deníku s požadavkem na předání funkčního díla vodovodu a opravu ulice Pod Vápenkou, dnes konečně oprava vozovky společností Imos započala. Vodovod stále firma Imos nepředala.

Zemřel starosta obce Dolní Břežany Věslav Michalik

Dne 12.6.2022 nás opustil Věslav Michalik (59), dlouholetý starosta Dolních Břežan. 

 

Dočasné uzavření obecní knihovny

V úterý 14. června a ve čtvrtek 16. června bude zavřena obecní knihovna v ZŠ Amos.

omezení provozu Úvozová

Ve čtvrtek 2.6.2022 od 7:00 hod. do 17:00 hod. bude omezený provoz v ulici Úvozová před č. ev. 47 v délce cca 43 m. Bude zde probíhat instalace nového oplocení. Žádáme projíždějící vozy o omezení průjezdů a o trpělivost. V lokalitě se bude pohybovat minibagr.

Plánovaná odstávka elektřiny Psáry dne 8.6.2022 od 8 - 16:00h č.110060836269

Plánovaná odstávka elektřiny č.110060836269 dne 8.6.2022 od 8:00hod do 16:00hod. Podrobnější informace naleznete v příloze tohoto článku po rozkliknutí.

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Plánovaná odstávka elektřiny Psáry dne 1.6.2022 od 8 - 16:00h č.110060836265

Plánovaná odstávka elektřiny č.110060836265 dne 1.6.2022 od 8:00hod do 16:00hod. Podrobnější informace naleznete v příloze tohoto článku po rozkliknutí.

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Částečná uzavírka návsi v Psárech-kruhový objezd

Ve dnech 11.-18.5.2022 bude částečně uzavřena  silnice č. II/105 ul. Psárská a III/1051 ul. Kutná - okružní křižovatka na návsi v Psárech. Důvodem je oprava vodovodu. Doprava bude vedena jedním jízdním pruhem a řízena světelným signalizačním zařízením.

úplná uzavírka komunikace silnice č. III/00315 Libeř

Ve dnech 21.- 23.5.2022 bude komunikace III/00315 v Libři zcela uzavřena. Důvodem je provádění protismykového nátěru.

Částečná uzavírka ulice Pražská/Psárská

Z důvodu oprav vodovodu v rámci reklamačního řízení bude silnice II/105 - ulice Pražská/Psárská od křížení s ulicí Pd Vápenkou ke křížení s ulicí K Junčáku v  termínu od 6.6.2022 do 31.7.2022 po částech uzavřena. Doprava bude vedena střídavě jedním jízdním pruhem a řízena světelným signalizačním zařízením s dynamickým provozem. Zhotovitel stavby je IMOS Brno, a.s. a odpovědnou osobou je pan Jaromír Petrlík, tel. 731548421.

Na Stráni

V pondělí 2.5.2022 bude od 8:00 hod. do 12:00 hod. probíhat v ulici Na Stráni strojové čištění kanalizace. V místech, kde se silnice zužuje nebude možné čistící stroj objet a bude potřeba cca vždy 20 minut vyčkat. Počítejte prosím s možností zdržení.

Částečná uzavírka Psáry náves - havárie

Z důvodu havárie na vodovodní šachtě umístěné na kruhové křižovatce silnic II/105 a III/3058 bude v termínu 11.-18.5.2022 částečně uzavřena náves v Psárech. Doprava bude řízena semafory. Odpovědná osoba je Ing. František Navrátil (IMOS Brno a.s ) tel.602756098.

POZOR - OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY den 26.04.2022 od 9:00-11:00hod

Oznámení o dodávky vody v úterý 26.04. 2022  od 9:00 do 11:00hod z důvodu havárie na vodovodním přivaděči, hlavním vodovodním řadu.

Zasažená lokalita: místo havárie ul. Hlavní, Dolní Jirčany 

Náhradní zásobování:(bude zajištěno cisternou) na křižovatce Hlavní x K Junčáku

Podroběnější informace o zasažených lokalitách naleznete v příloze po rozkliknutí tohoto článku.

Typ: 
Přerušení dodávek vody

Oprava komunikce II/105

Tuto sobotu, tj. 23.4.2022, bude probíhat oprava špatně provedeného vodorovného dopravního značení silnice č. II/105 (ulice Pražská - Psárská), v úseku od sídliště Štědřík po Psárskou náves, a z tohoto důvodu bude na této komunikaci provoz částečně omezen. V úterý, tj, 26.4.2022 bude, na křižovatce s ulicí Psárská, zaasfaltován překop v ústí ulice Pod Vápenkou.

Odstávka elektřiny dne 6. 5. 2022

Dne 6. 5. 2022 bude od 8-15 hod. přerušena dodávka elektřiny. Dotčené nemovitosti jsou uvedeny v příloze. 

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Oprava ulice Na Vápence v úseku od ulice Bezejmenná po ulici Do Polí

Od 31.3.2022 do 7.4.2022 bude probíhat oprava ulice Na Vápence v úseku od ulice Bezejmenná po ulici Do Polí. V pracovní době bude ulice pro průjezd uzavřena, obyvatelům bydlícím v tomto úseku bude průjezd umožněn, po pracovní době v odpoledních hodinách bude průjezdná. Dne 5.4.2022, z důvodu pokládky nového povrchu, pak bude v pracovní době uzavřena zcela.

Rekonstrukce ulice Hlavní v úseku od č.p. 22 po č.p. 67

Od 4.4.2022 do 22.5.2022 bude probíhat rekonstrukce ulice Hlavní v délce cca 130 m od č.p. 22 (restaurace Na Kopečku) po č.p. 67 (křižovatka s ulicí K Junčáku). Po tuto dobu bude tato část ulice neprůjezdná, objízdné trasy budou vyznačeny.

Nalezeny klíče v ul. Jílovská139

Hledá se majitel klíčů. K vyzvednutí na tel.: 737 741 446

Částečná uzavírka ulice Pražská u nové školy do 23. 4. 2022

V termínu od 19.4. do 23.4.2022 bude částečně uzavřena ulice Pražská v Dolních Jirčanech (na úrovni protihlukové stěny u ZŠ Amos od kamerového systému v délce cca 210 m směrem na Jesenici. Místo bude průjezdné jedním jízdním pruhem o šířce 3,25 m. Důvodem je reklamace povrchu komunikace II/105. Stavbu bude provádět firma PORR a.s.,pod vedením stavbyvedoucího pana Petra Kalného tel.: 602 668 768.