Aktuality

Výsledky 2.kola prezidentské volby v Psárech a Dolních Jirčanech

Ve druhém kole prezidentské volby v naší obci vyhrál Petr Pavel se ziskem 73,43 % hlasů při volební účasti 73,63 %. Odevzdáno bylo celkem 2 230 hlasů. Děkujeme všem za účast. Více na https://www.volby.cz/pls/prez2023/pe311?xjazyk=CZ&xnumnuts=2110&xobec=53...

II. kolo volby prezidenta České republiky

II. kolo volby prezidenta České republiky se koná v pátek 27. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 h a v sobotu 28. ledna 2023 od 08:00 do 14:00 h.
Místem konání voleb v obci Psáry je volební místnost na Obecním úřadě Psáry na adrese: Pražská 137, Psáry.
Hlasovací lístky obdrží volič ve dnech II. kola voleb ve volební místnosti

Volič s nařízenou izolaci z důvodu onemocnění COVID 19 může opět požádat o zvláštní přenosnou schránku na tel. 257 280 862. Poslední den pro příjem žádostí je Čt 26.1.2023 do 20:00 h. Volič odvolí tam, kde pobývá a to ve dnech voleb.

Volič, který má jiné zdravotní důvody než COVID 19 (např. po nemoci, úraz, mobilita,..), příp. rodinné důvody, může požádat o zvláštní přenosnou schránku na našem úřadě již nyní, ale i ve dnech voleb a to na tel. 241 940 454 nebo 602 754 811.

Vice informací po rozkliknutí odkazu.

Výstraha ČHMÚ před sněhem

VÝSTRAHA ČHMÚ
SYSTÉM INTEGROVANÉ VÝSTRAŽNÉ SLUŽBY

Zpráva č. 000016
Odesláno: 17.1.2023 11:53:28
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000015 vydanou 16.01.2023 v 10:30:25 hodin
Územní platnost: ORP Černošice

Meteorologická situace: Prohlubující se tlaková níže bude postupovat přes naše území k severovýchodu.

Nová sněhová pokrývka

Nízký st. nebezpečí

18.1. 00:00

 – 

18.1. 15:00

Popis: Nová sněhová pokrývka 7 až 12 cm za 12h.

Doporučení: Očekávají se komplikace při chůzi, v dopravě, zásobování apod. V případě mokrého sněhu dochází ke škodám na stromech a lesním porostu, drátech elektrických vedení a k výpadkům v energetice. Při cestování se doporučuje sledovat dopravní zpravodajství a jezdit velmi opatrně. Nezapomenout na zimní výbavu, při cestách do hor i sněhové řetězy, nutné jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku. Na horách dodržovat pokyny Horské služby.

 

 

Omezení dopravy v ul. Na Lukách 17. 1. 2023

Informujeme Vás, že dne 17. 1. 2023 bude omezen provoz v ul. Na Lukách v Dolních Jirčanech. Bližší informace jsou uvedeny v příloze. 

1. kolo prezidentské volby 2023 v naší obci

V 1.kole letošní prezidentské volvy v Psárech a Dolních Jirčanech byla volební účast přes 73,69% oprávněných voličů (2 246voličů). Vítězem voleb byl Petr Pavel s 48,50% hlasů, následovaný Andrejem Babišem s 21,77% a Danuší Nerudovou s 14,9%.

ulice Hlavní bude 23.-24.1.2023 neprůjezdná

Dne 23.1.2023 a 24.1.2023 bude ulice Hlavní v Dolních Jirčanech před domem č.p. 44 neprůjezdná. Těžká technika bude blokovat i průjezd ulicí Na Výsluní a ulicí Ke Kukaláku. Důvodem je výměna podpěrného bodu NN v rámci akce "IE-12-6009356 Dolní Jirčany rekonstrukce NN ulice Hlavní".

Zodpovědná osoba: M. Drahokoupil, tel. 737287445

Vypnutí el. proudu 23. 1. 2023

Dne 23. 1. 2023 dojde k přerušení dodávky el. energie: 

část obce Dolní Jirčany:
č. ev. 261, 262, 264, 265
Hlavní: č. p. 19, 20, 23, 27, 29, 31, 44, 59, 62, 67, 69
Javorová: č. p. 110, 112, 113, 528
K Junčáku: č. p. 45, 101, 103, 919
Ke Kukaláku: č. p. 56, 60, 61, 63, 75, 76, 107, 114
Na Výsluní: č. p. 50, 64, 70, 77, 81, 83, 85, 99, 100, 119, 121, 123, 176, 183, 184
kat. území Dolní Jirčany (kód 736414): parcelní č. 116/3

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY 2023

Volba prezidenta České republiky se koná v pátek 13. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 h a v sobotu 14. ledna 2023 od 08:00 do 14:00 h.
Místem konání voleb v obci Psáry je volební místnost na Obecním úřadě Psáry.

Voličský průkaz – potřebují ti, kteří chtějí volit, ale nemohou se dostavit k volbám ve svém volebním okrsku. O voličský průkaz lze požádat na obecním úřadě osobně nejpozději 11. 1. 2023 do 16:00 h, žádost lze též poslat v listinné či elektronické podobě, která je doručena obecnímu úřadu nejpozději do 6. ledna 2023 do 16:00 h. V listinné podobě je nutné opatřit žádost úředně ověřeným podpisem. V elektronické podobě zaslané pouze prostřednictvím datové schránky voliče.

Umístění volebního stanoviště drive-in pro hlasování voliče v izolaci/karanténě z důvodu onemocnění covid-19: Hlasování ze silničního motorového vozidla u volebního stanoviště je možné ve středu 11. ledna 2023 v čase od 8:00 h do 17:00 h. Při hlasování je nutno mít občanský průkaz (příp. cestovní pas), voličský průkaz (pokud byl vydán) a doklad o nařízené izolaci nebo karanténě.

Voliči v karanténě/izolaci z důvodu COVID-19 mohou požádat o přenosnou volební schránku na tel. čísle: 257 280 862. 
Příjem tel. žádostí: Po a St 8-17 h, ÚT a ČT 8-16h, Pá 8-14h.

Více informací naleznete po rozkliknutí odkazu.

Poplatky ze psů a za komunální odpad v roce 2023

Usnesením zastupitelstva obce Psáry č. 65/7-2022 konaného 14. 12. 2022 byla schválena výše poplatků za svoz komunálního opadu v obci Psáry a usnesením č. 66/7-2022 pak byla upravena výše poplatků ze psů.

Díky systému zavedenému v předchozích letech nebude ani letos nutné chodit s penězi na úřad, ale bude možné provést platbu bezhotovostně na účet úřadu či pomocí QR kódu, který obdržíte do svých e-mailových schránek (pouze ti kteří nám na obecním úřadě zanechali pro tento účel své e-mailové adresy).

Vypnutí proudu 12. 1. 2023

Dne 12. 1. 2023 dojde k přerušení dodávky el. energie: 

část obce Dolní Jirčany

Horní: č. p. 46
Krátká: č. p. 91, 93, 96, 120, 678
Sportovců: č. p. 94, 95, 98, 115, 117, 118, 209, 643
kat. území Dolní Jirčany (kód 736414): parcelní č. 370/1
 
Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Porucha VO v ulici V Třešňovce

V ulici V Třešňovce vznikla na veřejném osvětlení rozsáhlejší závada, jejíž odstranění si vyžádá delší čas. Závadu odstraníme v co nejkratším termínu, nicméně žádáme o pochopení a trpělivost.

Uzavření obecní knihovny

Obecní knihovna v ZŠ Amos od 27. 12. do 30. 12. zavřená a těšíme se na Vás opět po novém roce. 

Vánoční přání

Přejeme vám krásné a pohodové Vánoce a do nového roku všechno nejlepší, hodně optimismu a hlavně zdravíčka.

Zastupitelé a zaměstnanci obce

Zájemci o betlémské světlo si ho mohou vyzvednout na dolnojirčanské návsi u betlému v pátek 23.12. od 16 hodin. K dispozici bude i svařák :). Budeme se těšit

Uzavření sběrného dvora

Ve dnech 24.12.2022 a 31.12.2022 bude sběrný dvůr obce Psáry uzavřen. Děkujeme za pochopení a přejeme příjemné svátky.

Uzavření úřadu

Ve dnech 23. a 30. 12. 2022 bude obecní úřad pro veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení. Přejeme příjemný zbytek roku. 

Porucha veřejného osvětlení v ulicích Zátopkova, Heyrovského a Gen. Peřiny

V ulicích Zátopkova, Heyrovského a Gen.Peřiny došlo k poruše zemního kabelu veřejného osvětlení. Vzhledem k nepříznivému počasí nelze tuto poruchu odstranit okamžitě. Do provozu byly nicméně uvedeny lampy které bylo možno připojit i jinak než přes porušnené místo, bohužel však není možné takto opravit všechny lampy VO a proto v dané oblasti nebudou svítit všechny. Definitivní oprava bude provedena okamžitě jakmile to počasí umožní. 

Děkujeme za pochopení

Pokyny při výskytu ptačí chřipky v regionu

V chovu drůbeže v Hrusicích a v Chomutovicích u Dobřejovic se potvrdil výskyt tzv. ptačí chřipky. Veterinární správa proto vymezila ochranné pásmo. Obce v pásmu musí shromáždit od chovatelů drůbeže a domácího ptactva sčítací listy. Jde o chovatele slepic, kachen, hus, krůt, perliček, ale také holubů či papoušků.

překážka na komunikaci

Dne 7.12.2022 v průběhu dne bude cca na jednu hodinu naproti parkovací odstavné ploše v ulici Na Vysoké (bývalá hospoda pana Randáka) umístěný jeřáb. Místo projiždějte se zvýšenou opatrností.

MIMOŘÁDNÁ PORUCHA DODÁVKY ELEKTŘINY DNES 24.11.2022 lokalita okolí Domov Laguna Psáry

Informujeme Vás ohledně dnešní mimořádné poruše dodávky elektrického proudu v lokalitě Psáry Domov Laguna a přilehlém okolí. Telefonicky byla zjištěna mimořádná závada u trafo stanice nad Domovem Laguna. Na opravách se intenzivně pracuje a předpokládaná odstávka by měla trvat od 10:00 - 12:00 hod.

 

Policie ČR hledá nové policisty

Policie České republiky v našem regionu hledá nové policisty. Zájemci se mohou hlásit na tel. 725 574 248 nebo na e-mailu nabor [dot] stredocesiatpcr [dot] cz

 

zametání komunikace Štědřík

Dne 18.11.2022 od 8:00 hod. do 12:00 hod. bude probíhat zametání komunikace na Sídlišti Štědřík. Neparkujte zde prosím.

uzavírka ulice Do Polí

Dne 15.11.2022 od 8:00 hod. do 18:00 hod. bude ulice Do Polí neprůjezdná.

Odpovědná osoba: Václav Zilvar 602 486 750

uzavírka ulice Na Stráni

Dne 14.11.2022 od 9:00 hod. do 15:00 hod. bude komunikace Na Stráni v místě před pozemkem 1053 v k.ú. Psáry neprůjezdná. 

Kontakt na zodpovědnou osobu: p. Kozlová tel.777990878

U Rafíka nalezena koloběžka

Koloběžka je k vyzvednutí na úřadě v Psárech.

Vydávání občanských průkazů a cestovních pasů nově i v Sulicích

Obecní úřad Sulice společně s ORP Říčany zavedl unikátní a v České republice ojedinělou službu pro občany bydlící v okolí obce Sulice. Služba je vhodná zejména pro občany obcí a měst v dojezdové vzdálenosti od obce Sulice.

Od 7. listopadu 2022 lze požádat o nový občanský průkaz nebo o cestovní pas na obecním úřadě v Sulicích.

Neformálko - Přihlašování na kroužek keramiky - MŠ Štědřík - 2022/2023

Přihlašování na keramiku pro MŠ Štědřík spuštěno!

Centrum NEFORMÁLKO zřizované obcí Psáry organizuje již čtvrtým rokem v ZŠ Amos volnočasové aktivity pro děti i dospělé. Neustále se snažíme nabídku našich kroužků rozšiřovat a podporovat tím rozvoj vašich dětí.

Od 9. listopadu je možné pro děti z MŠ Štedřík ze tříd Soviček, Žabiček, Rybiček a Opiček, docházet na lekce keramiky v prostorách ZŠ Amos s paní Karolínou Bukovskou. Lekce se konají 1x za 14 dní každý lichý týden.

Veškeré zájemce prosíme o zaslání následujících informací na neformalkoatpsary [dot] cz

  • Jméno a příjmení rodiče
  • Jméno a příjmení dítěte
  • Název třídy
  • Email 
  • Telefon

Vypnutí el. proudu 7. 11. 2022

Dne 7. 11. 2022 dojde k přerušení dodávky el. energie: 

Psáry (okres Praha-západ) část obce Dolní Jirčany č. p. 618 č. ev. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 115, 116, 124, 127, 129-133, 136, 138-147, 149-169, 171-177, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 209-214, 217, 220, 221, 222, 223, 225, 226, 228, 232, 235, 236, 238, 252, 255, 268, 269, 270, 272, 280
Cihlářská: č. p. 125
Hlavní: č. p. 109, 407, 516, 677
Horní: č. p. 65, 229
Houbová: č. p. 408, 409, 543, 675
Ke Kukaláku: č. p. 620, 696, 920
Kolmá: č. p. 888
Na Vysoké: č. p. 329, 415, 420, 615, 714
Pod Skalkou: č. p. 237
Pražská: č. p. 1, 2

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Vypnutí el. proudu 3. 11. 2022

Dne 3. 11. 2022 dojde k přerušení dodávky el. energie: 

část obce Dolní Jirčany

č. ev. 282, 283

Prašná: č. p. 482, 494, 560, 832

 

kat. území Psáry (kód 736422): parcelní č. 558/6

 

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

uzavírka ulice Hlavní

V termínu od 19.10.2022  7:30 hod. do 31.10.2022 17:00 hod. bude úplně uzavřena část komunikace Hlavní  v dolní části  od  domu č.p. 67 – křižovatka ulic Hlavní a K Junčáku a v horní části k domu č.p. 62 – křižovatka ulic Hlavní a Na Výsluní  v rámci akce „IE-12-6009356 Dolní Jirčany rekonstrukce NN ulice Hlavní“. ( odstranění starých betonových elektrických sloupů a přeložení kabelu do země). Následně budou instalovány nové lampy veřejného osvětlení. Stavbu provádí firma Elektroervis VV s.r.o.

Zodpovědná osoba: M. Drahokoupil, tel. 737287445

oprava komunikace Na Stráni

Ve středu 12.10.2022 v 8:00 hod. zahájíme, pokud to počasí dovolí, opravu  komunikace Na Stráni. Snažte se prosím omezit provoz na minimum, aby nebylo nutné neustále práci přerušovat.

Milostivé léto II

Ministerstvo spravedlnosti připravilo ve spolupráci s neziskovým sektorem Milostivé léto II. To umožní zbavit se exekucí a dluhů vůči státu, a to za velmi výhodných podmínek. Stačí přitom uhradit pouze jistinu dluhu a  paušální náklady exekutora ve  výši 1.500,– Kč + DPH, veškerý zbytek dluhu je následně odpuštěn. Není tedy třeba hradit úroky, penále a odměny exekutorů, které přesahují uvedených 1.500,– Kč (1.815,– Kč s DPH). Úhradu dluhu je třeba provést v období od 1. září 2022 do 30. listopadu 2022.

V případě, že se budete chtít o „milostivém létu II“ dozvědět více, navštivte webové stránky Ministerstva spravedlnosti. Naleznete zde mj. také vzor dopisu soudnímu exekutorovi. Další informace zjistíte také na webových stránkách Milostivé léto či Nedlužím státu.

Vypnutí el. proudu 31. 10. 2022

Dne 31. 10. 2022 dojde od 8  do 16 hodin k přerušení dodávek elektřiny u nemovitostí:

část obce Dolní Jirčany:

č. ev. 261, 262, 264, 265

Hlavní: č. p. 19, 20, 23, 27, 29, 31, 35, 43, 44, 47, 57, 59, 62, 66, 67, 68, 69, 72, 73, 78, 80, 82, 90, 105,

106, 175

Horní: č. p. 9, 21, 25, 30, 32, 33, 37, 41, 48, 54, 65, 74, 79, 84, 173, 461, 462, 865

Javorová: č. p. 110, 112, 113, 528

K Junčáku: č. p. 45, 101, 103, 919

Ke Kukaláku: č. p. 56, 60, 61, 63, 75, 76, 107, 114

Krátká: č. p. 93

Na Výsluní: č. p. 50, 64, 70, 77, 81, 83, 85, 99, 100, 119, 121, 123, 176, 183, 184

kat. území Dolní Jirčany (kód 736414): parcelní č. 116/3

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Nalezen prsten před úřadem

Před úřadem byl nalezen prsten, je k vyzvednutí na obecním úřadě.

Nalezený mobilní telefon

Včera byl na úvozové cestě u louky pod fotbalovým hřištěm v Dolních Jirčanech nalezen mobilní telefon. K vyzvednutí je na obecním úřadě.

 

Dopravní omezení ulice Do Polí

Dne 7.10.2022 bude od 8:00 do 18:00 hod. ulice Do Polí na úrovni domu 329 E neprůjezdná. 

Vypnutí el. proudu 27. 10. 2022

Dne 27. 10. 2022 dojde od 8  do 16 hodin k přerušení dodávek elektřiny u nemovitostí:
část obce Dolní Jirčany:
č. ev. 261, 262, 264, 265
ul. Hlavní: č. p. 19, 20, 23, 27, 29, 31, 44, 59, 62, 67, 69
ul. Javorová: č. p. 110, 112, 113, 528
ul. K Junčáku: č. p. 45, 101, 103, 919
ul. Ke Kukaláku: č. p. 56, 60, 61, 63, 75, 76, 107, 114
ul. Na Výsluní: č. p. 50, 64, 70, 77, 81, 83, 85, 99, 100, 119, 121, 123, 176, 183, 184
kat. území Dolní Jirčany (kód 736414): parcelní č. 116/3
viz oznámení v příloze

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Vypnutí el. proudu 26. 10. 2022

Dne 26. 10. 2022 dojde od 8  do 15 hodin k přerušení dodávek elektřiny u nemovitostí:
část obce Dolní Jirčany, ul. Hlavní č.p. 12, 13, 22 a 28 a ul. K Lůžku č.p. 14 a 16 viz oznámení v příloze

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Psina hledá redaktory

Nabíráme nové členy na novinářský kroužek Psina. Naše dětská redakce má ve Psárském zpravodaji vyhrazeno speciální místo, kam publikuje články určené primárně pro děti. Sháníme kreativní mladé nadšence libovolného věku na různé funkce, od grafiků přes ilustrátory po pisatele zajímavých článků, povídek, receptů, vtipů a tvůrce křížovek, spojovaček, komiksů aj. Kroužek je zcela zdarma, každý dělá, co jej baví, co mu jde, na co mu síly stačí, nicméně všem pomůžeme a přizpůsobíme se. Současně jde i o skvělou zkušenost pro budoucí potenciální novináře. Děti se mohou těšit na zábavnou formu redaktořiny a na nejrůznější odměny. K účasti není nutné být žákem školy ZŠ Amos ani občanem obce Psáry.

Scházíme se v pátky od 17:00 v knihovně ZŠ Amos. První schůzka v tomto školním roce se koná 7.10. 2022, nicméně lze nás navštívit a posléze se k nám připojit i kdykoliv v průběhu roku.
Veškeré dotazy rádi zodpovíme přes mail psinaatpsary [dot] cz.
Těšíme se na nové posily a děkujeme!
Kristýna Janečková
 

zdravotní řez jasanu ulice Pražská v Dolních Jirčanech

Dne 5.10.2022 od 8:00 hod do 17:00 hod. bude v ulici Pražská v Dolních Jirčanech u semaforu poblíž č.p. 465 probíhat zdravotní řez jasanu. Hrozí nebezpečí pádu větví na vozovku a z tohoto důvodu bude provoz omezován. Dbejte prosím zvýšené opatrnosti při průjezdu tímto úsekem a řiďte se  pokyny pracovníků pověřených řízením dopravy. 

Vypnutí el. proudu 24. 10. 2022

Dne 24. 10. 2022 dojde od 8  do 16 hodin k přerušení dodávek elektřiny u nemovitostí:
část obce Dolní Jirčany, ul. Hlavní č.p. 4, 6, 11 a 97 viz oznámení v příloze

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Vypnutí el. produ 14. 10. 2022 od 8 do 14 hod.

Dne 14. 10. 2022 dojde od 8  do 14 hodin k přerušení dodávek elektřiny u nemovitostí:
část obce Dolní Jirčany č. ev. 282,283
ul. Prašná: č. p. 482, 494, 560, 832

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Komunální volby v naší obci

Přestože dnešní komunální volby v naší obci měly díky jediné kandidátce jasného vítěze, zúčastnilo se jich 724 voličů, tedy 24,2 % oprávněných voličů. Děkujeme za Vaši podporu, kterou vnímáme jako závazek, a Vaši důvěru se budeme snažit nezklamat.

Konečné výsledky voleb naleznete na adrese https://www.volby.cz/pls/kv2022/kv1111?xjazyk=CZ&xobec=539597

Uzávěra ulice Ke Kukaláku

Dne 23.9.2022 až 27.9.2022 bude neprůjezdná ulice Ke Kukaláku od zatáčky u chaty č. ev. 204, podél chat č. ev. 157 a 177 až na úroveň domu č.p. 920 (v délce cca 45 m na horním konci směrem ke křizovatce s ulicí Hlavní). Cesta se bude opravovat a zvolená technologie vyžaduje zatvrdnutí povrchu.

Uzavření Sběrného dvora

Dne 28.9.2022 bude Sběrný dvůr uzavřen z důvodu státního svátku.

ZKRÁCENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN 21. 9. 2022

Ve středu 21.9.2022 jsou zkráceny úřední hodiny do 15:00 z důvodu školení okrskových volebních komisí. Děkujeme za pochopení.

Zdravotní a výchovný řez jasanu

Upozorňujeme, že zítra t.j. dne 21.09.2022 bude probíhat zdravotní a výchovný řez jasanu u přechodu přes ulici Pražská u kostela v Dolních Jirčanech. Věnujte prosím, zvýšenou pozornost při průjezdu tímto místem.   

Setkání RELAX zóna Vápenka

Setkání k nápadům na relaxační prvky a mobiliář pro zónu Vápenka je odloženo. V původním termínu neproběhne.

S těmi, kteří mají zájem přidat své nápady a podílet se na návrzích prvků pro tuto relaxační zónu se sejdeme ve středu 5. 10. 2022 v 19:00 v zasedací místnosti obecního úřadu Psáry.

Volby do Zastupitelstva obce Psáry konané ve dnech 23. a 24. září 2022

Volby do zastupitelstva obce Psáry se uskuteční v pátek dne 23. září 2022 od 14. 00 hodin do 22.00 hodin v sobotu dne 24. září 2022 od 8. 00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb je volební místnost na Obecním úřadě Psáry na adrese: Pražská 137, 252 44 PSÁRY - DOLNÍ JIRČANY.

hydroosev na návsi

Dnes byl na budoucí travnaté plochy aplikován hydrosev. Na plochu nesmí vstupovat lidé ani zvířata.

Rekonstrukce komunikace v ul. V Třešňovce - aktualizace

Informujeme Vás o průběhu rekonstrukce komunikace.

Vzhledem k nestabilnímu podloží, které nelze uhutnit na hodnotu požadovanou normou, jsou zemní práce rozšířeny o úkony potřebné k zajištění stability podloží. Zvýšení objemu prací vede nejen k navýšení ceny, ale bohužel i k prodloužení termínu dokončení stavby.

I.Etapa, která měla být ukončena 4.11. se prodlužuje do 25.11. a současně II. etapa bude zahájena již 21.10. Od tohoto termínu bude omezen ( zkrácen dojezd do ul. V Třešńovce od ul. Pražská tak, jak budou stavební práce postupovat od křižovatky s ul. Jižní směrem k ul. Pražská).

Od 25.11. bude dočasná změna dopravného značení v ul. Jižní a V Třešňovce tak, aby bylo možné se ul. Jižní dostat do dokončené zadní části ul. V Třešňovce a zpět na ul. Pražskou.

Nájemcům parkovacích stání bude odpuštěno nájemné za poslední čtvrtletí r. 2022 – bližší informace obdrží dopisem.

Kontakt na stavbyvedoucího p. Bartáček 605 428 791