Aktuality

Plánovaná odstávka elektřiny Psáry dne 1.6.2022 od 8 - 16:00h č.110060836265

Plánovaná odstávka elektřiny č.110060836265 dne 1.6.2022 od 8:00hod do 16:00hod. Podrobnější informace naleznete v příloze tohoto článku po rozkliknutí.

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Částečná uzavírka návsi v Psárech-kruhový objezd

Ve dnech 11.-18.5.2022 bude částečně uzavřena  silnice č. II/105 ul. Psárská a III/1051 ul. Kutná - okružní křižovatka na návsi v Psárech. Důvodem je oprava vodovodu. Doprava bude vedena jedním jízdním pruhem a řízena světelným signalizačním zařízením.

úplná uzavírka komunikace silnice č. III/00315 Libeř

Ve dnech 21.- 23.5.2022 bude komunikace III/00315 v Libři zcela uzavřena. Důvodem je provádění protismykového nátěru.

Částečná uzavírka ulice Pražská/Psárská

Z důvodu oprav vodovodu v rámci reklamačního řízení bude silnice II/105 - ulice Pražská/Psárská od křížení s ulicí Pd Vápenkou ke křížení s ulicí K Junčáku v  termínu od 2.5.2022 do 6.6.2022 po částech uzavřena. Doprava bude vedena střídavě jedním jízdním pruhem a řízena světelným signalizačním zařízením s dynamickým provozem. Zhotovitel stavby je IMOS Brno, a.s. a odpovědnou osobou je pan Jaromír Petrlík, tel. 731548421.

Na Stráni

V pondělí 2.5.2022 bude od 8:00 hod. do 12:00 hod. probíhat v ulici Na Stráni strojové čištění kanalizace. V místech, kde se silnice zužuje nebude možné čistící stroj objet a bude potřeba cca vždy 20 minut vyčkat. Počítejte prosím s možností zdržení.

Částečná uzavírka Psáry náves - havárie

Z důvodu havárie na vodovodní šachtě umístěné na kruhové křižovatce silnic II/105 a III/3058 bude v termínu 11.-18.5.2022 částečně uzavřena náves v Psárech. Doprava bude řízena semafory. Odpovědná osoba je Ing. František Navrátil (IMOS Brno a.s ) tel.602756098.

POZOR - OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY den 26.04.2022 od 9:00-11:00hod

Oznámení o dodávky vody v úterý 26.04. 2022  od 9:00 do 11:00hod z důvodu havárie na vodovodním přivaděči, hlavním vodovodním řadu.

Zasažená lokalita: místo havárie ul. Hlavní, Dolní Jirčany 

Náhradní zásobování:(bude zajištěno cisternou) na křižovatce Hlavní x K Junčáku

Podroběnější informace o zasažených lokalitách naleznete v příloze po rozkliknutí tohoto článku.

Typ: 
Přerušení dodávek vody

Oprava komunikce II/105

Tuto sobotu, tj. 23.4.2022, bude probíhat oprava špatně provedeného vodorovného dopravního značení silnice č. II/105 (ulice Pražská - Psárská), v úseku od sídliště Štědřík po Psárskou náves, a z tohoto důvodu bude na této komunikaci provoz částečně omezen. V úterý, tj, 26.4.2022 bude, na křižovatce s ulicí Psárská, zaasfaltován překop v ústí ulice Pod Vápenkou.

Odstávka elektřiny dne 6. 5. 2022

Dne 6. 5. 2022 bude od 8-15 hod. přerušena dodávka elektřiny. Dotčené nemovitosti jsou uvedeny v příloze. 

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Oprava ulice Na Vápence v úseku od ulice Bezejmenná po ulici Do Polí

Od 31.3.2022 do 7.4.2022 bude probíhat oprava ulice Na Vápence v úseku od ulice Bezejmenná po ulici Do Polí. V pracovní době bude ulice pro průjezd uzavřena, obyvatelům bydlícím v tomto úseku bude průjezd umožněn, po pracovní době v odpoledních hodinách bude průjezdná. Dne 5.4.2022, z důvodu pokládky nového povrchu, pak bude v pracovní době uzavřena zcela.

Rekonstrukce ulice Hlavní v úseku od č.p. 22 po č.p. 67

Od 4.4.2022 do 22.5.2022 bude probíhat rekonstrukce ulice Hlavní v délce cca 130 m od č.p. 22 (restaurace Na Kopečku) po č.p. 67 (křižovatka s ulicí K Junčáku). Po tuto dobu bude tato část ulice neprůjezdná, objízdné trasy budou vyznačeny.

Nalezeny klíče v ul. Jílovská139

Hledá se majitel klíčů. K vyzvednutí na tel.: 737 741 446

Částečná uzavírka ulice Pražská u nové školy do 23. 4. 2022

V termínu od 19.4. do 23.4.2022 bude částečně uzavřena ulice Pražská v Dolních Jirčanech (na úrovni protihlukové stěny u ZŠ Amos od kamerového systému v délce cca 210 m směrem na Jesenici. Místo bude průjezdné jedním jízdním pruhem o šířce 3,25 m. Důvodem je reklamace povrchu komunikace II/105. Stavbu bude provádět firma PORR a.s.,pod vedením stavbyvedoucího pana Petra Kalného tel.: 602 668 768.

Uzavírka silnice Radlík - Libeř

Od 4.4.2022 do 30.4.2022 bude uzavřena silnice III/00315 v úseku od křižovatky silnice III/00315 se silnicí II/105 (U Ručiček) po začátek obce Libeř. Jedná se o úpravy pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Stavbu provede firma HES Stavební s.r.o. pod vedením stavbyvedoucího pana Michala Jakubce, tel.: 732 116 479

 

Stavba "Psáry, ul. Kutná, Demolice hospodářských budov"

Dne 28.3. 2022 započnou práce na stavbě "Psáry, ul. Kutná, Demolice hospodářských budov". Upozorňujeme, že v okolí stavby je potřeba dbát na zvýšenou pozornost.

Část :  objekt D – hospodářská budova, objekt E – hospodářská budova - stodola 

Demoliční práce budou započaty postupným rozebíráním krovů dvou budov. Dále bude prováděno postupné bourání a rozebírání zděných konstrukcí budov.

Harmonogram prací předpokládá pohyb techniky po dobu 2-3 týdnů.

Zodpovědná osoba za prováděné práce:

J.L.T. - stavební společnost, spol. s  r.o.

                         Budějovická 701, 252 42 Jesenice u Prahy

                         Zastoupená:  Ing. Pavlem Jágrem, jednatelem společnosti

                         Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 11065

                         IČO:  45792348

Zodpovědná osoba ve věcech stavby : Ing. Lukáš Jágr 603 182 450

Adaptační skupina pro ukrajinské děti

Adaptační skupinu pro ukrajinské děti otevíráme od pondělí 21. března

Skupina bude fungovat v prostorách ZŠ Amos každý všední den od 8 do 17 hodin. Pokud byste chtěli na provoz adaptační skupiny přispět, budeme rádi za výtvarný a rukodělný materiál všeho druhu, případně za finanční příspěvek na stravování dětí. Mzdu ukrajinské paní učitelky hradí obec.

Materiální pomoc je možné přinést přímo do školy, pokud chcete přispět finančně, napište na asistentkaatpsary [dot] cz pro uzavření darovací smlouvy.

ZÁJEMCI O MÍSTO V ADAPTAČNÍ SKUPINĚ se mohou hlásit na mail betakovaatpsary [dot] cz

 

 

Plánovaná odstávka elektřiny Dolní Jirčany dne 1.4.2022 od 8 - 11:30h č.110060820575

Plánovaná odstávka elektřiny č.110060820575 dne 1.4.2022 od 8:00hod do 11:30hod. Podrobnější informace naleznete v příloze tohoto článku po rozkliknutí.

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Svoz bioodpadu v roce 2022

Od pondělí 14. 3. 2022 si mohou občané Psár a Dolních Jirčan opět objednat svoz bioodpadu organizovaný přímo obcí.

Vzory smluv jsou v příloze tohoto článku a je možné si je vyplnit a poslat e-mailem na adresu podatelnaatpsary [dot] cz.

Známka a oboustranně podepsaná smlouva bude k vyzvednutí na obecní úřadě. Známku nelze poslat poštou.

Uzavírka části silnice II/101 za Libří

Z důvodu havarijního stavu musela KSÚS dnes okamžitě a bezodkladně uzavřít most přes potok a část silnice II/101 za obcí Dolní Břežany. Prozatímní objízdná trasa v současné době povede z Dolních Břežan na Ohrobec, přes Zvoli, Vrané nad Vltavou, Zbraslav.

Dodavatel poslední instance - pomoc pro občany

Pokud patříte k zákaníkům, kteří skočili u tzv. dodavatele poslední instance (plyn či elektřina), Úřad práce Vám situaci pomůže vyřešit. ÚP Vám může pomoci také s náklady na bydlení prostř. různých dávek. Bližší informace naleznete v přílohách nebo se obraťte na call centrum ÚP na tel. 800 77 99 00.

Asistenční centra hledají dobrovolníky

Vážení dobrovolníci,
v souvislosti s vzniklou situací jsme byli osloveni Hasičským záchranným sborem se žádostí o pomoc při zajištění chodu Asistenčních center pomoci (ACP) pro uprchlíky z oblasti zasažené ozbrojeným konfliktem.

Situace v tuto chvíli ještě není zcela zmapována a nejsou určena konkrétní místa a přesné požadavky. Nicméně naším úkolem bude pomoci s koordinací činností v těchto ACP.

Poptávka ubytování pro ukrajinské rodiny

Pokud máte možnost ubytovat ukrajinské občany, sháníme momentálně bydlení pro 
1) dva dospělé a dvě děti (podařilo se vyřešit)
2) dvě ženy a 4 děti ( 1,5,7,a 10let), (podařilo se vyřešit)
Všichni jsou provázáni s naší obcí.
Nabídky můžete posílat na pomocukrajineatpsary [dot] cz nebo volejte na tlf. Vlasta Málková 602714101

Moc děkujeme za pomoc a ochotu

Pomoc pro ukrajince přicházející do česka

Základní informace, jak postupovat a kam se obrátit, jsou na webu Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcany-ukrajiny

Středočeský kraj dal navíc dohromady leták se všemi s klíčovými kontakty, kde pomohou přicházejícím Ukrajincům nebo Vám při řešení jejich situace.  Více viz článek nebo leták

Telefonní linka pro informace o postupu pro občany Ukrajiny: 974 801 802

Zdravotnická infolinka pro občany Ukrajiny 1221 nebo +420 226 20 1221 - VOLBA 8 (spojí s ukrajinsky mluvícími operátory)

Nabídka pomoci našim ukrajinským spoluobčanům

Rádi bychom občanům Ukrajiny s trvalým pobytem v naší obci nabídli pomoc, proto jsme se již obrátili na majitele nemovitostí, kde dle evidence mají pobyt ukrajinští občané. Přesto prosíme naše občany, aby informaci předali svým sousedům z UK, abychom zvětšili pravděpodobnost, že se info dostane až k nim.

Žádáme Vás proto o zodpovězení níže uvedených dotazů na ukrajinské občany.

  1. Máte problém, který sami nezvládáte a naléhavě s ním potřebujete pomoci?
  2. Plánujete v následujících měsících zůstat v obci nebo obec Vy nebo někteří členové domácnosti obec opustit např. za účelem návratu na Ukrajinu?
  3. Plánujete příbuzným nebo známým pomoci s přestěhováním z Ukrajiny do ČR? Chcete pro ně najít ubytování v naší obci nebo blízkém okolí? Pokud ano, uveďte prosím počet osob a jejich věk.

Odpovědi prosím zasílejte na e-mail pomocukrajineatpsary [dot] cz

Plánovaná odstávka elektřiny v Psárech dne 11.3.2022 od 8 - 16h č.110060816029,č.110060816202

Plánovaná odstávka elektřiny č.11006081629 dne 11.03.2022 od 8:00hod do 15:00hod a č.110060816202 dne 11.03.2022 od 8:00hod do 16:00hod. Podrobnější informace naleznete v příloze tohoto článku po rozkliknutí.

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Veřejné osvětlení nově s TSDB

Od 1.2.2022 je společnost TSDB, s.r.o. provozovatelem veřejného osvětlení v obci Psáry (vč. obce Dolní Jirčany), předchozím provozovatelem byla společnost Hladík elektro, která předala veškerou agendu a je i nadále servisním partnerem.

Hlášení závad na veřejném osvětlení je nyní možné hlásit těmito způsoby:

  • Webové stránky obce Psáry sekce hlášení závad
  • v pracovních dnech (7-15hod) na tel.: 731 410 419, 725 755 471
  • mimo pracovní dobu a o víkendech na e-mail: technickesluzbyattsdb [dot] cz

Při nahlášení závady, prosíme o uvedení ulice, nejbližší číslo popisné nemovitosti, případně čísla sloupu a popisu závady (například Pražská u čp.160, bliká).

Uzavření knihovny v týdnu 7. 2. - 11. 2.

V týdnu 7. 2. - 11. 2. bude uzavřena obecní knihovna v ZŠ Amos. Děkujeme za pochopení

Přihlašování dětí do dětské skupiny MICHAEL

Od 1. 4. 2022 navyšuje dětská skupina Michael kapacitu o 6 dětí na celkových 12 dětí. Více v článku.

Plánovaná odstávka elektřiny v Psárech dne 17.2.2022 od 8 - 14h č.110060807843

Plánovaná odstávka elektřiny č.110060807843 dne 17.02.2022 od 8:00hod do 14:00hod. Podrobnější informace naleznete v příloze tohoto článku po rozkliknutí.

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Kriminalisté hledají přímé svědky výbuchu PB lahve v obci Psáry

Kriminalisté z územního odboru v současné době prověřují okolnosti výbuchu PB lahve z letošního 18. ledna v obci Psáry, kdy pro řádné prověření tohoto případu potřebují hovořit i s dalšími jeho přímými svědky, kteří se v inkriminované době kolem 18. hodiny v úterý letošního 18. ledna pohybovali bezprostředně v místě výbuchu, nebo jeho nejbližším okolí. Jejich výpovědi mohou kriminalistům objasnit případné a nejasné okolnosti zmiňovaného případu, proto se na ně touto formou obracejí se žádostí o pomoc, aby se jim přihlásili na telefonním čísle 607 551 930, případně prostřednictvím linky 158 tísňového volání Policie České republiky. Děkujeme.

Plánovaná odstávka elektřiny v Dolních Jirčanech 17.2.2022 od 8 - 15h č.110060807841

Plánovaná odstávka elektřiny č.110060807841 dne 17.02.2022 od 8:00hod do 15:00hod. Podrobnější informace naleznete v příloze tohoto článku po rozkliknutí.

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Plánovaná odstávka elektřiny v Psárech 11.2.2022 od 8 - 15h

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

Psáry (okres Praha-západ)

č. ev. 190, 201-209, 213, 215, 218, 219, 220, 224, 225, 226, 228, 312, 357, 381, 464, 498

Na Návsi: č. p. 200

Nad Nádržkou: č. p. 210

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Plánovaná odstávka elektřiny č.110060815363 09.02.2022 od 8:00 do 15:00 hod

Plánovaná odstávka elektřiny č.110060815363 dne 09.02.2022 od 8:00hod do 15:00hod. Podrobnější informace naleznete v příloze tohoto článku po rozkliknutí.

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Autobusová doprava - reakce na Omikron

Aktuální informace k autobusové dopravě naleznete v příloze a na stránkách www.pid.cz a v přiloženém letáku. 

Výbrěrové šetření ČSÚ - životní podmínky

Český statistický úřad bude ve dnech 29. 1. - 12. 6. 2022 provádět šetření o životních podmínkách ve vybraných domácnostech. Pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele, průkazem zamětsnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Více informací vč. kontaktu na pověřeného zaměstnance jsou v příloze. 

Uzavření ulice Hlavní

Dne 14.1.2022 bude ulice Hlavní před domem č.p. 97 v Dolních Jirčanech od  8:00 hod. do 15:00 hod. zcela uzavřena. Důvodem je umístění techniky potřebné k výměně poškozeného  sloupu veřejného osvětlení. Zodpovědná osoba je pan Kamberský tel. 602196883.

 

Daň z nemovitých věcí - informace

Finanční úřad vzhledem k epidemiologické situaci upřednostňuje telefonickou komunikaci. Veškeré dotazy týkají se daně z nemovitých věcí zodpoví pracovníci úřadu na telefonních číslech 261 373 656 nebo 261 373 657.  Pomohou také s vyplněním formuláře. 

Přerušení dodávky elektřiny dne 18. 1. 2022 od 8-15.00 h, Psáry

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:

Psáry (okres Praha-západ)

č. ev. 201, 203-209, 213, 215, 218, 219, 220

Nad Nádržkou: č. p. 210

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Přerušení dodávky elektrické energie v Dolních Jirčanech, ul. Hlavní dne 14. 1. 2022 od 8:00 do 14:30

Odstávka zahrnuje tyto lokality:

část obce Dolní Jirčany, ul. Hlavní: č. p. 6, 97

Typ: 
Přerušení dodávek elektřiny

Betlémské světlo, vánoční přání

Vážení spoluobčané,
přejeme vám krásné a pohodové Vánoce a do nového roku vše nejlepší, hodně zdravíčka a mnoho úspěchů v dalším životě.

Vedení obce a zaměstnanci obecního úřadu

Betlémské světlo budeme předávat 23. 12. 2021 na dolnojirčanské návsi u betlému od 16 do 18 hodin. Lucerničku si vezměte s sebou. Budeme se těšit.

Sběrný dvůr

Ve dnech 25.12.2021 a 1.1.2022 bude Sběrný dvůr uzavřen. Přejeme všem krásné vánoce.

S pozdravem

Uzavření obecního úřadu

Informuje Vás, že ve dnech 23. 12. a 31. 12. 2021 bude obecní úřad uzavřen. Přejeme Vám klidný zbytek roku. Obecní úřad Psáry

Uzavření "Myší díry"

Vzhledem k tomu, že nově osazované zábradlí bylo v noci požkozeno, bude spojovací chodník, tzv. "Myší díra", mezi ulicemi Horní a Spojovací, z důvodu opravy a dokončení montáže nového zábradlí, uzavřen do 20.12.2021.

zimní údržba

V období od 11.12.2021 do 15.12.2021 se s požadavky na zimní údržbu obracejte prosím na pana Hejzlara tel.:602 214 493.

Výměna a posílení zemního vedení v lokalitě Baba

V lokalitě Baba  proběhne výměna a posílení stávajícího zemního elektrického vedení. Práce budou probíhat na etapy dle přiloženého situačního plánku  tj. I. etapa od č. ev. 208 - 203, II. etapa č. ev. 203 - 228 a III. etapa od č. ev. 228 ke křižovatce s ulicí Na vápence. O případné úplné uzavírce daného úseku budou lidé informováni prostřednictvím přenosného dopravního značení. Zodpovědná osoba je pan Burský z firmy ELMOZ tel. 777 470 029.

okleštění a odstranění stromoví pod distribuční soustavou VN

Dne 3.12.2021 byl zahájen průklest dřevin pod dráty distribuční soustavy VN. Akce probíhá v Psárech v lokalitě V Zahradách (v zatáčce snížení smrků), ulice V Aleji  směr ke hřbitovu je nutné pokácet 4 staré ovocné stromy a ořezat korunu lípy kvalifikovaným arboristou. Zhotovitelská firma Senergos je schopna zájemcům na místě předložit certifikát. Dále se bude pokračovat v ulici Na Vápence. Vždy se jedná o odtranění a okleštění vegetace v ochranném pásmi distrubční soustavy VN. Odstranění stromů bude po dohodě probíhat pouze v nejnutnějších případech při zohlednění jejich sadovnické honoty. Zodpovědná osoba pan  Kokoška tel. 724 071 712. 

ZRUŠENÉ AKCE

Vážení spoluobčané, vzhledem k velmi nepříznivě se vyvíjející epidemiologické situaci a dle doporučení vlády a Ministerstva zdravotnictví, rušíme naplánované akce - vítání občánků, výroba adventních věnců, průvod čertů a Staročeský advent.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.

instalace nových herních prvků na dětská hřiště

Dne 23.11.2021 budou zahájeny práce na instalaci nových herních prvků, včetně dopadových ploch, na dětském hřišti Sídliště Štědřík a SK Čechoslovan. Na místě se bude pohybovat technika. Hřiště prosím nenavštěvujte do odvolání.

Zavřená obecní knihovna

V úterý 23. listopadu, 30. listopadu a ve čtvrtek 25.listopadu bude obecní knihovna zavřená

Bourací práce

V pátek 19.11.2021 v dopoledních hodinách budou zahájeny vedle budovy obecního úřadu bourací práce ve vnitřních prostorách, při kterých může vzniknout kouř. Vše je z protipožárního hlediska zajištěno.