Poplatky za komunální odpad

Svoz komunálního odpadu v obci se řídí dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2022. 

Poplatky za komunální odpad 2024

Usnesením zastupitelstva obce Psáry č. 41/5-2023 konaného 13. 12. 2023 byla schválena výše poplatků za svoz komunálního opadu v obci Psáry stejná jako v roce 2023

Popelnice 120 litrů /jedna známka/ 2 990,-Kč
Popelnice 240 litrů /dvě známky/  5 980,-Kč
Odpady rekreační objekt (pouze trvale neobydlené)* 1 150,-Kč
Pes 300,-Kč
Pes (osoby starší 65 let) 200,-Kč
Druhý a další pes  600,-Kč
Druhý a další pes (osoby starší 65 let) 300,-Kč

*Za trvale obydlené rekreační objekty se platí stejná částka jako za popelnice.

Poplatek je splatný do 29. 2. 2024. 
Číslo účtu 23734349/0800 Česká spořitelna a.s. jako variabilní symbol uveďte číslo domu a do poznámky vaše jméno a účel platby

Odpadové pytle nejsou posílány.