Poplatky za komunální odpad

Svoz komunálního odpadu v obci se řídí dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2022. 

Poplatky za komunální odpad 2023

Usnesením zastupitelstva obce Psáry č. 65/7-2022 konaného 14. 12. 2022 byla schválena výše poplatků za svoz komunálního opadu v obci Psáry

Popelnice 120 litrů /jedna známka/ 2 990,-Kč
Popelnice 240 litrů /dvě známky/  5 980,-Kč
Odpady rekreační objekt (pouze trvale neobydlené)* 1 150,-Kč
Pes 300,-Kč
Pes osoby starší 65 let 200,-Kč
Druhý a další pes  600,-Kč
Druhý a další pes osoby starší 65 let  300,-Kč

*Za trvale obydlené rekreační objekty se platí stejná částka jako za popelnice.

Poplatek je splatný do 28. 2. 2023. 
Číslo účtu 23734349/0800 Česká spořitelna a.s. jako variabilní symbol uveďte číslo domu a do poznámky vaše jméno a účel platby

Odpadové pytle nejsou posílány.