Poslední komentáře

 • Komunální volby   před 9 hodin 30 min

  Termín voleb do obecních zastupitelstev určuje prezident republiky, a to vždy 90 dní před jejich konáním. Konají se každé čtyři roky, poslední komunální volby se konaly 5. a 6. října v roce 2018, v roce 2022 bude datum nejspíše velmi podobné.

 • odpověď   před 1 den 12 hodin

  Dobrý den,
  komunikace na Babu je komunikací účelovou. Je to pozemní komunikace, která slouží ke spojení jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků. Nemovitostmi se v tomto případě rozumí zejména rekreační objekty tzv. chaty.
  Opravy této účelové komunikace provádí obec každým rokem v letních měsících. Na nový asfaltový povrch bohužel v současnosti obec peníze nemá, neboť za použití současných cen by se jednalo zhruba o částku 7 mil. Kč.

  Oficiální objízdná trasa je stanovena z Dolních Jirčan na silnici II/603 dále přes Horní Jirčany, Hlubočinku na Mandavu a přes Sulice, Radlík do Psár. Tato objízdná trasa je odsouhlasena Policií ČR a řádně stanovena příslušným, silničním správním úřadem. Pro chatovou oblast Baba a obyvatele ulic Na Stráni a Akátová je objízdná trasa přes Akátovou a dále po lesní cestě do Horních Jirčan. Tento úsek je proznačen šipkami pro objízdnou trasu, DZ omezující rychlost na 30 km/h a upozornění na pohybující se děti ve vozovce. Další objízdnou trasou je úsek úvozové cesty Na Vápence, která byla také součástí stavby. Objízdné trasy byly opraveny asfaltovým recyklátem.

  Ostatní trasy, po kterých jezdí občané Psár a Dolních Jirčan, nejsou oficiální trasy. Svými technickými parametry neodpovídají podmínkám pro vyznačení objízdné trasy. V případě vyznačení objízdné trasy po nevyhovujících komunikacích by docházelo k jízdě všech vozidel i těch, které nemusí do Psár zajíždět. Polní cesta Baba – Sulice byla stavbou upravena, ale stále je to obslužná komunikace pro louky a pole.

  Navigace. Pro společnosti provozující informace řidičů o objízdných trasách, je rozhodující vydané rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu o uzavírce a nařízené objízdné trase. Tato agenda se zasílá na centrální dispečink pro dopravní informace v Ostravě. Z databáze, kterou mají na dispečinku je přejímají společnosti spravující navigace a zanáší je do svých map. Jiné neoficiální objízdné trasy nejsou nikým registrovány.

 • odpověď   před 1 den 12 hodin

  Dobrý den,
  úvozová cesta byla opravena asfaltovým recyklátem a bude osazena semaforem. Zatím máte stále možnost projíždět po ulici Psárské směrem k psárské návsi.

 • údržba komunikací   před 2 dny 15 hodin

  Dobrý den,
  máme v plánu zmíněnou komunikaci opravit. Jen zatím nepřálo počasí.

 • Zas a znova   před 4 dny 22 hodiny

  Tak asi můžete zas a znova informovat zodpovědnou osobu...
  Je skoro půl 2 ráno a řev a hudba je slyšet až na vysokou.