Obecní zajímavosti

Kulturní památka z 12. století

pochází z roku 1693

přírodní park

pramení v severní části obce, po délce jeho toku vede turistická stezka