Silniční správní úřad

Omezení provozu na dolnojirčanské návsi

Ve dnech od 12. 7. 2018 8.00 do 14. 7. 2018 18.00 bude z důvodu rekonstrukce povrchu dolnojirčanské návsi omezen provoz  na ulici Hlavní v rozsahu křižovatky ul. K Lůžku, podél budovy obchodu a restaurace č.p. 3 až k domu čp. 327 v Dolních Jirčanech. na dolnojirčanské návsi bude pokládán nový povrch a z tohoto důvodu bude na uvedeném úseku zajázán vjezd a parkování. Děkujeme za pochopení

Rozhodnutí - ul. Sportovní Psáry, 27.3. až 4. 4. 2024

Ve dnech 27. 3. až 4. 4. 2024 nebude povolen vjezd do ul. Sportovní v Psárech z kruhové křižovatky na silnici II/105. Důvodem je oprava šachty splaškové kanalizace. 

Rozhodnutí - ul. Dlážděná a Pod Skalou

Ve dnech 8. 4. až 7. 5. 2024 budou komunikace v ul. Dlážděná a Pod Skalou uzavřeny z důvodu rekonstrukce povrchů komunikací. Vjezd bude umožněn rezidentům po dohodě se stavbou.