Dětská skupina MICHAEL

Od září začala v naší obci fungovat dětská skupina MICHAEL. Sídlíme na bývalé faře v Dolních Jirčanech (křižovatka u kostela, ulice Pražská 2). Naše aktuální kapacita je 6 dětí. Hlásíme k tradicím a hlavně podporujeme děti v rituálech a zvycích, které přinášejí ze svých rodin. Mají možnost naučit se respektu k odlišnostem a zároveň projevit naplno svou jedinečnost. Práce v takto malé skupince dává velkou možnost osobní podpory. Skupinku vede Mgr. Renáta Kučerová, předškolní pedagožka, učitelka MŠ, která rovněž absolvovala daseinsanalytický sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik. Více informací najdete na http://www.facebook.com/deti.michael/ nebo od 1. 10. 2016 na stránkách http://michael.onlineskolky.cz

Kontakty:

provozní záležitosti – Mgr. Jiří Kučera, 777633869, michaelatkucerovic [dot] cz
pedagogické záležitosti – Mgr. Renáta Kučerová, 775294000, michaelatkucerovic [dot] cz
 

Přiložené soubory: