Odpady a sběrný dvůr

Od 1.1.2016 se mění svozová firma a zavedené svozové dny. S tím mohou nastat i drobné komplikace než se svozová firma dokonale zorientuje v naší obci, případně než se vyladí svoz třítěného odpadu. Pokud Vám nebyl vyvezen směsný komunální odpad ve stanovený svozový den, případně pokud jsou plná hnízda na tříděný odpad, prosíme kontaktujte nás pomocí formuláře. Děkujeme za pochopení.

Formulář slouží pro nahlášení špatně provedeného či zcela neprovedeného svozu komunálního odpadu.  Kontaktní údaje jsou nepovinné, ale vhodné pro případný zpětný kontakt dispečinkem svozové firmy. Prosíme o co nejpřesnější popis místa nekvalitně provedeného svozu.

Svoz směsného domovního odpadu i tříděného odpadu probíhá v obcích Psáry a Dolní Jirčany současně

Svoz komunálního odpadu (popelnice):

Dolní Jirčany až po budovu OÚ Pondělí
Psáry od budovy OÚ Úterý
Pytle (chatová oblast) Pondělí a Úterý

Info pro chataře: Svozové dny pro svoz odvoz odpadů z chatových oblastí pro ty, kteří používají k odkládání odpadů pytle (tuhý komunální odpad a plasty) je v pondělí – Psáry, úterý – Dolní Jirčany vždy od 7 hod. Pokud na některý z těchto dní připadne státní svátek, svoz odpadů se tento den neprovádí. Dochází k posunutí termínu svozu a to tak, že pokud připadne svátek na pondělí, oblast Psár se sváží  v úterý a oblast Dolních Jirčan se posune na středu. Pokud připadne státní svátek na úterý, oblast Dolních Jirčan se sváží ve středu. Pokud připadnou státní svátky na pondělí i úterý, proběhne svoz z oblasti Psár ve středu a z Dolních Jirčan ve čtvrtek. Tento režim svozů platí  celoročně.

Svoz tříděného odpadu (kontejnery)

Papír Středa
Plast Úterý odpoledne
Sklo Úterý
Nápojové kartony Čtvrtek

Jsou-li plná, doporučujeme najít jiné místo, kde není plno – nejvíc exponovaná je jirčanská náves, kontejnery U Rybníčku a kontejnery před Rubínem – jinde většinou nejsou kontejnery přeplněné ani naplněné. Největší problém je papír -  velké krabicové obaly je třeba rozložit, sešlapat, roztrhat nebo jinak zhutnit,  jinak i několik málo krabic kontejner zaplní.  Tříděný odpad je možno odvézt i  do sběrného dvora, tam s kapacitou není problém nikdy!

Bioodpady:

Svoz bioodpadu od roku 2019 budou provádět Technické služby Dolnobřežansko. Cena služby se pro naše občany zřejmě nezmění a nádoby na bioodpad budou dodány bezplatně – částka za jejich nájem bude zahrnuta v celkové ceně. Pokud si občané odkoupí nádobu od firmy Rumpold-P, bude jim cena za roční svoz bioodpadu snížena cca o 230,-Kč za popelnici o velikosti 240l.

Kontakt na svozovou firmu:

TECHNICKÉ SLUŽBY DOLNOBŘEŽANSKA, S.R.O.
Na Průhoně 159
Vestec
252 42 Jesenice

Sídlo:
Vestecká 3
Vestec
252 42 Jesenice
Ič: 037 11 617
DIČ: CZ037 11 617

Dispečink divize Odpady & Doprava, tel. 731 410 418, e-mail: technickesluzbyattsdb [dot] cz

Formulář pro hlášení závad: http://psary.cz/stranka/svoz-komunalniho-odpadu-hlaseni-zavad

Přehled míst s kontejnery na tříděný odpad

Přehled míst s kontejnery ke stažení

Svoz komunálního odpadu v obci se řídí dle obecně závazné vyhlášky č. 5/2022. 

Poplatky za komunální odpad 2024

Usnesením zastupitelstva obce Psáry č. 41/5-2023 konaného 13. 12. 2023 byla schválena výše poplatků za svoz komunálního opadu v obci Psáry stejná jako v roce 2023

Popelnice 120 litrů /jedna známka/ 2 990,-Kč
Popelnice 240 litrů /dvě známky/  5 980,-Kč
Odpady rekreační objekt (pouze trvale neobydlené)* 1 150,-Kč
Pes 300,-Kč
Pes (osoby starší 65 let) 200,-Kč
Druhý a další pes  600,-Kč
Druhý a další pes (osoby starší 65 let) 300,-Kč

*Za trvale obydlené rekreační objekty se platí stejná částka jako za popelnice.

Poplatek je splatný do 29. 2. 2024. 
Číslo účtu 23734349/0800 Česká spořitelna a.s. jako variabilní symbol uveďte číslo domu a do poznámky vaše jméno a účel platby

Odpadové pytle nejsou posílány.

Otevírací hodiny: 

  • středa 15-18 hod.
  • sobota 9-15 hod.

Sběrný dvůr je zdarma pro občany obce a majitele rekreačních objektů, kteří mají uhrazen poplatek za svoz komunálního odpadu. Každý při příjezdu do sběrného dvora předkládá při každé návštěvě obsluze potvrzení o uhrazení poplatku za komunální odpad!

Sběrný dvůr slouží k ukládání pouze malého množství sutí a stavební odpadu – o tom, zda odpad lze uložit a v jakém množství, rozhoduje obsluha sběrného dvora.

Zatímco obec poskytuje zdarma odběr bioodpadu v prostorách sběrného dvora, mají i v letošním roce občané Psár a Dolních Jirčan možnost využít služeb svozu bioodpadu svozovou formou ve zvláštní popelnici na bioodpad.

Svoz bioodpadu probíhá v týdenním nebo dvoutýdenním intervalu a nemáte-li vlastní nádobu na bioodpad, může Vám být zapůjčena.

Cena za manipulaci, svoz a uložení odpadu činí:

Rozsah 1 x týdně, období pro rok 2024 (3. 4.- 27. 11. 2024 - 35 svozů - středa).

  • Cena svozu s obecní 240l nádobou určenou na bioodpad – 3 650 Kč /období
  • Cena svozu s vlastní 240l nádobou určenou na bioodpad – 3 420 Kč /období

Rozsah 1 x 14dní, období pro rok 2024 (3. 4.- 27. 11. 2024 - 18 svozů sudý týden

- středa).

  • Cena svozu s obecní 240l nádobou určenou na bioodpad – 1 990 Kč /období
  • Cena svozu s vlastní 240l nádobou určenou na bioodpad – 1 760 Kč /období

Nádoba musí být označena příslušnou platnou známkou TSDB na rok 2024.

Svozové dny

  • Psáry i Dolní Jirčany - středa
  • v případě svouzu 1x14dní, jsou svozové sudé týdny

Jak službu objednat

  • Službu lze sjednat vyplněním smloluvy (v příloze) .
  • Požadovanou částku zaplaťte hotově/kartou na obecním úřadě příp. převodem na číslo účtu Obecního úřadu Psáry 23734349/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, za které platíte a do poznámky uveďte své jméno.

Vzory smluv: 

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ikonaSmlouva na svoz a likvidaci BIO 2024 1x 7dní

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document ikonaSmlouva na svoz a likvidaci BIO 2024 1x 14dní

 

Komentáře

Poplatek za odpad

Místo přání do nového roku, aby občané obce krize přečkali (včetně té energetické a finanční) jsme dostali od politického vedení dárek v podobě 15% navýšení ceny odpadů. A bohužel žádná varianta pro ty, kteří třídí, šetří a nevytváří tolik odpadu... Minimálně 120 l popelnice pro 1 obyvatele obce za 3000 Kč a vyvážení každý týden spíše demotivuje. Asi bude jednoduší netřídit a papír, plasty, kovy i sklo házet do popelnice, aby tam vůbec na týdenní vyvážení něco bylo.
Tak díky staronovému vedení obce, také vám přeji do nového roku.
Tomáš Mařík

Dobrý den pane Maříku, Vše

Dobrý den pane Maříku,

Vše nejlepší do nového roku přeji i Vám.

Chápu Váš povzdech nad zvýšením poplatku za svoz odpadu i Váš povzdech nad frekvencí vývozu. jelikož žiji sám, rovněž by mi stačil svoz 1x14 dní, možná i 1x měsíc. Na druhou stranu občas mi v popelnici přistane odpad někoho jiného, či v létě obsah popelnice kvasí a zapáchá, takže mi to zas až tak nevadí. navíc chápu, že v reálné společnosti nelze nastavit systém odpadu tak, aby byl absolutně spravedlivý ke všem. Buď postihne lidi žijící sami, nebo větší rodiny.

Máte pravdu, že je to opravdu politické rozhodnutí, kdyby mělo být ekonomické, pravděpodobně by tato čísla vypadala výrazně jinak. Pokud jde četl Psárský zpravodaj, zjistil jste, že meziroční nárůst nákladů mezi lety 2021 a 2023 je více než 25%, zatímco poplatek byl zvýšen o 15%. V roce 2021 obec doplácela na svoz a likvidaci odpadu 3,3milionu Kč, v letošním roce se předpokládá (i přes zdražení) 5,4milionu Kč (ano, je to jen odhad). A to jsou peníze, které obec doplácela z obecního rozpočtu, tedy peníze, které tak nelze investovat například do oprav komunikací, veřejného osvětlení a podobně.

Roční náklady na likvidaci odpadu činí za rok 2021 9,3milionu, a za rok 2023 očekáváme 11,8 milionu. A v těchto penězích nejsou započítány likvidace netříděného odpadu od hnízd na tříděný odpad, likvidace černých skládek a podobně.

Podívejme se na to fakticky. Zavedení 14 denního svozu nijak nesníží náklady obce na svoz a likvidaci. Kuka vůz bude stále projíždět všechny ulice každý týden (pokud tedy nezrušíme týdenní svoz jako to udělali např. v Kamenici) a bude celkově svážet stále stejné množství odpadu (je jedno jestli Vaši popelnici svezou každý týden s 60l odpadu, nebo 1x14 dní 120l), jen nárazově se 1x14 dní zvýší a obec vybere na poplatcích méně peněz a tedy obec bude z rozpočtu doplácet více a o to méně peněz zbyde na opravy a investice.

Obec používá systém stanovení množství odpadu dle rezervované kapacity (chcete-li dne velikosti popelnice). Zde si dovolím upozornit, že 240l popelnice MUSÍ mít poplatek dvojnásobný, nebo chcte-li, lidé se svozem 1x14 dní budou platit polovinu toho co lidé se svozem týdenním, což povede k velkému odlivu od týdenního svozu je 14dennímu (stále platí, že náklady obce zůstanou beze změn). Variantou je základní sazbu poplatku za 1l odpadu. To znamená, že Vy zaplatíte sice o něco méně, rodiny s dětmi pro změnu zaplatí o poznání více, nebo si objednají menší popelnici, ale pak nastává otázka, kde budou končit přebytky produkce jejich odpadu? V lepším případě u hnízd na tříděný odpad, v horším v příkopech nebo v lese (což opět zatíží obecní rozpočet). Jistě, můžeme změnit platbu třeba na osobu a pak platí, že za každého žijícího občana se platí stejně, bez ohledu zda je to důchodce, kojenec nebo pracující člověk, opět to bude nějak nespravedlivé.

Jistě, můžete namítnout, že máme nevýhodné smlouvy, tak se podívejme na okolní obce:
Mnichovice - poplatek za 1l - 1,0 - 120l popelnice 1x14 - 2880Kč
Dolní Břežany - poplatek za 1l - 0,9 - 120l popelnice 1x14 - 2808Kč
Kamenice - poplatek za 1l - 0,9 - 120l popelnice 1x14 - 2808Kč
Vrané - poplatek za 1l - 0,8 - 120l popelnice 1x14 - 2496Kč
Sulice - poplatek za 1l - 0,75 - 120l popelnice 1x14 - 2340Kč
Psáry - poplatek za 1l - 0,47Kč - 120l popelnice 1x7 - 2990Kč
Jesenice - poplatek za 1l - 0,4 - 120l popelnice 1x14 - 3120Kč

Z uvedeného je patrné, že máme "koeficient" (poplatel za 1l) jeden z nejnižších. Zavedením 14 denních svozů by nám poklesl příjem z poplatků, což by logicky vedlo k progloubení ztráty a potřebě zvýšení poplatku za 1l odpadu, což by zvýšilo všechny poplatky.

S pozdravem
Vít Olmr

Hezké

Krásně napsáno, jen tam chybí to ale...

cena

Dobrý den,
pokud si dobře pamatuji, tak se změnou svážení odpadu byl i slib, že kdo bude mít méně odpadu, bude i méně platit. Kam se tato myšlenka vytratila? Popeláři hrdě tvrdí, že si nas i zvaží, ale co z toho?

Re: cena

Dobrý den, Popravdě si vzpomínám pouze na diskuze o možném zavedení motivačního systému. Vždy to ovšem skončilo na tom, že by odpad končil mimo systém. Naposledy zmíněno na str. č. 13 Psárského zpravodaje (prosinec 2016) http://psary.cz/sites/default/files/zpravodaj/2016/psarskyzpravodajprosi... S pozdravem Milan Vácha

Tráva

Dobrý den!

Všiml jsem si že v Libři mají kontejner na trávu volně přístupný přímo v obci. Nebylo by možné také u nás umístit kontejner na trávu před bránu sběrného dvora? Bylo by to daleko flexibilnější.

jbalint

kontejner

Dobrý den, Váš návrh bude předložen radě obce k projednání a s jeho výsledkem budete seznámen.
Sedláková, správa majetku

kontejnery

Kontejnery na bioodpad mají i ve Vestci, již delší dobu, a funguje to. Mají ale k tomu i obecní policii a příslušnou kutluru. Jakmile je kontejner plný, tak ho vyvezou. S trochou závisti jsem se vícekrát do jednoho kontejneru díval a nikdy jsem v něm neviděl nic jiného než bioodpad. Díky pravidelnému přísunu bioodpadu do kontejneru a následnému odvozu nemají problém s nějakým zápachem. Obecní policie ale dohlíží mimo jiné i na "černé" doplňování občany jiných vesnic.

Mít kontejnery po obci je pro občany i obec to nejlevnější. Má to ale svá velká rizika.

Potíž je obava, zdali už máme také takovou kulturu a budeme mít v kontejneru jen biodpad, nebo všechno možné. Běžně na jirčanské návsi v kontejnerech na plasty a papíry vidím všelico. Pocitově se to ale podle mého zlepšuje.

Jestli už dozrála doba, to nevím. Zkusit to už teď? Toť otázka. Jeden kontejner na zkoušku nás asi nezabije.

Bio odpad v lese

Dobrý den,
chtěl bych se zeptat, jak postupovat v případě, že několik okolních sousedů neusále vyváží bioodpad do lesa a to i do těsné blízkosti našeho pozemku. Je nějaký nástroj, jak tomuto předejít ?
Děkuji za odpověď s pozdravem Martin B.

Černé skládky

Dobrý den,

poprosím Vás o podrobnější informaci. Ideálně Když někoho vidíte zavolat obecní policii 775 775 978 a zdokumentovat a poslat fotky na podatelnu t.j. podatelnaatpsary [dot] cz s popisem umistění, případně  mi prosím pošlete e-mail na adresu olmratpsary [dot] cz s kontaktním telefonem. Zavolám Vám a dohodneme se.

S pozdravem
Vít Olmr

mobilní telefon

a v něm fotoaparát nebo kamera. Přeposlat na obec s gps umístěním a časy a pak nastoupí obecní policie.

svoz bioodpadu

Dnes jsem od společnosti RUMPOLD-P obdržel email, že ukončují spolupráci s naší obcí a již nebudou bioodpad svážet.

Jak bude od příštího roku svoz bioodpadu v obci řešen?

 

Chci se zeptat.

Jak to bude s přistoupením na svoz odpadu k Technickým službám Vestec s.r.o.?
Dle jakého výběrového řízení se k nim přistupuje??
Cena odpadu se zvýší, či sníží???

RE: Chci se zeptat

Dobrý den, děkuji za dotaz.

Pokusím se obšírněji odpovědět v příštím čísle Psárského zpravodaje. Obchodní vstup do TS Vestec (v budoucnu TS Dolnobřežansko) byl rozhodnutím na základě nabídky vytvořit společnou komunální společnost vlastněnou obcemi Mikroregionu Dolnobřežanska. Logicky tedy nemohlo proběhnout žádné výběrové řízení. Odpady jsou jen jednou částí aktivit, které by měly TS zajišťovat. Předpokládáme, že by se ceny odpadů v příštím roce měnit neměly. Obec odpady dotuje ze svého rozpočtu. Iniciativa společného svozu je spíše důsledkem nové legislativy. Ze zákona je za likvidaci odpadů odpovědná obec. Pravděpodobně do 7-9 let bude platit úplný zákaz skládkování. I z tohoto důvodu byla vypracovaná koncepce svozu TKO v našem kraji. Měla by se vytvořit sít překládacích stanic, ze kterých by se následně odvážel odpad k energetickému využití. Jako zatím nejreálnější se jeví elektrárna Mělník. V našem regionu by tato překládací stanice měla vzniknout ve Vestci. Je tedy naším společným cílem vytvořit ještě jednu komunální společnost „Překládací stanice Vestec“. Ta by měla obsluhovat několik desítek obcí. Chceme za ideálních podmínek obhospodařovat svoz TKO od popelnic našich občanů, přes svoz kukavozy, překládací stanici, až no koncové zařízení (lhostejno jaké).

Jinak nejsem příliš velký optimista. Dlouhodobě bude likvidace odpadů spíše dražší. V tomto směru je stávající systém z logiky věci levnější. Tedy spíše nic levnějšího, než vysypat odpadky do přírody a zavést hlínou (skládka), dnes neexistuje.

S pozdravem

Milan Vácha

V obci Psáry,Dolní Jirčany

V obci Psáry,Dolní Jirčany odvážejí směsný odpad Pražské služby proto že výhodná společnost Dolnobřezansko nestíhá nebo jsou Pražské služby levnější?

2 důvody

1. Nestíhá, ale na nákup dalšího vozu to zatím asi není.
2. Vůz TS Dolnobřežansko není vhodný do terénu.

Odpad

Dobrý den,a to se nevedělo drive než se podepsala smlouva.Děkuji Jan

v to jsme naopak doufali

Dobrý den,

TS Dolnobřežansko je i naše firma (13% Obec Psáry, zbytek hlavně obec Vestec) a i proto tu jezdí, protože zisky TS zůstanou v obcích a protože TS vozí odpady o dost levněji než předchozí firma.
TS původně vozily odpady jen ve Vestci, jedním vozem a ten nebyl vytížený. Pak jsme se připojili my, pak Březová-Oleško, pak dorostly nějaké firmy ve Vestci a to jedno auto rázem nestíhá. Výsledkem bylo, že v kopcovitých částech naší obce s horší dostupností jezdí nyní místo našeho 3nápravového auta menší 2nápravové Pražských služeb a 3náprava jezdí jinde, a nám vozí jen separovaný odpad. To je přirozený vývoj.
Pražské služby jsou strategický partner díky spalovně (jsou vlastněné ze cca 4/5 Prahou), proto oni, a až se k nám připojí další obce v okolí, tak se uvidí, kudy dál, jestli TS koupí nové auto anebo bude služby dál outsourcovat, nebo si ho pronajme, co já vím.. Koupí ho ale jedině ve chvíli, kdy to bude pro TS a tedy i pro obce Dolnobřežanska výhodné, a primárně asi bude brát 2 nápravu. Normální byznys s cílem nechat marži v obcích.

Rak

Zajímavé je že firma Rumpold

Zajímavé je že firma Rumpold před ním i firma Retmann prováděla svoz s třinápravovýmy auty. Bez problémů :-)

Dobry den, me take zajima

Dobry den, me take zajima jak to bude s bioodpadem pristi rok. Budou jine svozy s popelnicemy?

Dobry den, prave byla tato

Dobry den,
prave byla tato informace pridana na homepage - http://psary.cz/aktuality/informace-o-svozu-bioodpadu-v-roce-2016 a za chvili se objevi i zde

Bioodpad

Dobrý den, jak to tedy bude konkrétně s odvozem bioodpadu, jak se dotazoval pán výše.
Z Rumpoldu nás vyzývají k případnému odkupu nádoby a jelikož neznám vaši novou svozovou koncepci, netuším, jak reagovat.
Děkuji za odpověď.
Havelková