úklid komunikací

Úklid komunikací bude zhájen dne 14.7.2021 u ZŠ Ámos a dále bude pokračovat ulicí NaLukách. Postupně budou zameteny všechny komunikace se zpevněným povrchem. Před úklidem míst s vyšším výskytem parkujících vozidel (např. sídliště Štědřík) včas rozmístíme informační cedule.

Uzavření úřadu dne 16.7.2021 z důvodu přerušení dodávky elekřiny

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie dne 16.7. 2021 od 8 do 16.30 h bude obecní úřad pro veřejnost uzavřen.
Odstávka se týká i dalších lokalit - viz odkaz: http://psary.cz/aktuality/odstavka-elektriny-16-7-2021-od-8-1630-sidl-stedrik-a-okoli-upozorneni-c-110060778038
 

Zápis do dětských skupin a mikrojeslí 2021/2022

Zápis do dětských skupin Klubíčko a Michael a do mikrojeslí Rafík probíhá letos koordinovaně on-line zde prostřednictvím formuláře níže.

Termín zápisu od 15.6. do 15.7. 2021. Výsledky zápisu budou oznámeny do 20. 7. 2021

Ulice Kutná uzavřena od 7. 7. 2021

V návaznosti na otevření průtahu, dojde  7. 7.  k uzavření ulice Kutné a k položení poslední části I. etapy vodovodního přivaděče. Vodovod se bude pokládat po pravé straně komunikace ve směru od hřbitova k návsi. Na pravé straně dojde také k rekonstrukci přidruženého dopravního prostoru (např. úprava zeleně, tvorba příkopů a obrubníků atd). Na tuto část vyhlašuje veřejnou zakázku KSUS, společně s homogenizací povrchu v Kutné. Asfaltový povrch se tedy položí v celé šířce.

Rezidenti v Kutné mají ve schránkách telefonní číslo na stavbyvedoucího, kterého v případě potřeby mohou kontaktovat. Dělníci budou pracovat na stavbě většinou od 7 do 16 hodin včetně sobot.

Příjezd k domům nebo parkování v záboru bude rezidentům z ulice Kutná umožněno (po dohodě se stavbyvedoucím).

Vlasta Málková

ulice Na Stráni neprůjezdná

Příští týden od 12.7. do 15.7.2021 budou v ulici Na Stráni u křižovatky s ulicí Psárská (před domem č.p. 63) probíhat stavební a výkopové práce. Důvodem je umístění odvodňovacího žlabu nad rámec původního projektu. Dílo bude provádět firma Froněk s.r.o. - stavbyvedoucím je pan Fusko tel. 737257529. Opět bude nezbytné se zvýšenou opatrností využít původní objízdné trasy.

Součinnost - zveřejnění vyhlášených výběrových řízení pro Městský úřad Černošice - VOLNÉ PRACOVNÍ POZICE

V rámci součinnosti zveřejňujeme výběrová řízení pro městský úřad Černošice - volné proacovní pozice

REFERENT/KA ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

REFERENT/KA ODDĚLENÍ PÉČE O KRAJINU

VEDOUCÍ ODBORU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 

Podrobnosti naleznete v příloze tohoto článku po rozkliknutí.

dopravní omezení

Ve dnech 8.7. 2021 a 9.7.2021 bude ulice Ke Kukaláku, mezi křižovatkami s ulicemi Javorová a V Dolcích (dle informace realizační firmy)  průjezdná se zvýšenou opatrností jen pro osobní automobily. 

POZOR - OZNÁMENÍ O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY VODY den 07.07.2021

Oznámení o plánované odstávce dodávky vody ve středu 07.07. 2021  od 08:00 do 15:00hod z důvodu prací na vodovodním přivaděči, hlavním vodovodním řadu.

Zasažená lokalita: Antonína Šimka, Bezejmenná, Do Polí, Dlážděná, Finské domky, Jílovská, Kutná, Lesní, Luční, Na Kopečku, Na Mokřinách, Na Návsi, Na Stráni, Na Vápence, Nad Nádržkou, Nad Soutokem, Pod Skalou, Pod Strání, Pod Vápenkou, Psárská, Slunečná, Sportovní, U Nádržky, U Potoka, Úvozová, Úzká, V Zahradách, Ve Stráži, Ve Svahu, Ve Višničkách, Za Můstkem.

Náhradní zásobování bude zajištěno cisternou před pekárnou Na Návsi 200.

Podroběnější informace o zasažených lokalitách naleznete v příloze po rozkliknutí tohoto článku.

Průtah II/105 zprůjezdněn od 1. 7. 2021

Dne 22. 6. 2021 proběhla kontrolní prohlídka vodohospodářské infrastruktury, dnes 29. 6. kontrolní prohlídka stavby komunikace. Silnice II/105 bude od 1. 7. 2021 průjezdná na základě uděleného předčasného užívání komunikace. Od 1. 7. se vrací autobusy na původní trasu bez spoje X332. Umístění zastávek zůstalo nezměněno. V červenci bude firma Imos odstraňovat vzniklé vady a nedodělky.

Firma Čermák a Hrachovec bude pokračovat v červenci s výstavbou vodovodu v ulici Kutné, nyní pracují na finálním povrchu komunikace po pokládce vodovodu v ulici Jílovské.

Vlasta Málková

oprava objízdných tras

V pátek dne 2.7.2021 začínáme s opravami objízdných tras. Opravy recyklátem budou zahájeny v ulici Na Stráni a budou postupně pokračovat směrem na Babu okolo bývalého koupaliště. Následně budeme opravovat ulici Akátovou a po sejmutí panelů "úvozovou cestu" Na Vápence. 

Příměstské tábory 2021

On-line přihlašování na příměstské tábory pro děti od 6 do 15 let.

Na letošní příměstské tábory Rodinné centrum Dolní Jirčany získalo dotaci MŠMT "Letní kempy 2021", a tak budou pro vaše děti zcela zdarma. Vzhledem k tomu, že budou tábory bezplatné, očekáváme velký zájem.  Proto je v prvním kole možné hlásit děti pouze na jeden termín. Programy jsou přednostně určeny pro děti s trvalým pobytem v obci Psáry! Když budou volná místa, otevřeme další kolo přihlašování, o kterém budou všichni přihlášení infromování emailem. 

Pokud je u termínu OBSAZENO, zvolte možnost jako náhradník!!!

Příměstské tábory jsme připravili ve spolupráci s Rodinným centrem Dolní Jirčany, pedagogy ze ZŠ Amos a dalšími lektory na celý červenec.  Všechny programy budou mít základnu v budově školy, vařit dětem bude skvělý tým kuchařů ZŠ Amos.

Prázdninová školka s Klubíčkem 2021

Nově přidán termín 16.-20. srpna!

Spuštěny rezervace míst na prázdninovou školku s Klubíčkem pro děti od 3 do 6 let! Stačí vyplnit formulář níže! Pro vaše děti jsme připravili tematicky zaměřené pohádkové programy, při kterých děti zažijí velká i malá dobrodružství s kamarády a určitě se naučí i spoustu nových věcí! 

 

Objednávka obědů ze ZŠ Amos

Obec Psáry ve spolupráci se ZŠ Amos nabízí možnost objednání obědů ze školní kuchyně. Porcí je možné si objednat i více, ale vždy pouze na celý týden. Vyzvednutí obědů probíhá v čase od 11,20-11,30 hod  v prostoru prosklených dveří hlavního vchodu do školy.

Tým školní kuchyně

Pod textem naleznete objednávkový formulář.