Společně to zvládneme!

Vážení spoluobčané, dnes je tomu přesně dva týdny od doby, kdy byl v naší zemi vyhlášen nouzový stav v souvislosti s koronavirem Covid19. Za tuto dobu se nám všem zcela změnil život. Přicházejí další a další opatření, která mají zabránit šířeni viru. Jsem přesvědčený, že společně to zvládneme! Dovolte mi tedy pár slov...

Mimořádná opatření obce Psáry

Na základě vládou vyhlášeného nouzového stavu v ČR a aktuální pandemické situace COVID-19 informuje rada obce Psáry o následujících opatřeních pro ochranu obyvatel naší obce a omezení nutnosti cestovat a nakupovat:

Podrobné informace dále v článku!

Dezinfence veřejných prostor

Jedním z účinných opatření v boji s koronavirem je dezinfence veřejných prostor. V naší obci ji provedli jirčanští hasiči. Jednalo se zejména o dezinfekci autobusových zastávek, laviček, zábradlí, tlačítek semaforu, prostoru před obchody, úřadem a kontejnerová stání. V tomto opatření budeme pokračovat i příštá týden.

Hasičům moc děkujeme. Společně to zvládneme!

Objednávka obědů ze ZŠ Amos

Obec Psáry ve spolupráci se ZŠ Amos nabízí našim obyvatelům, především rodinám s dětmi a lidem v karanténě, možnost objednání teplých obědů ze školní kuchyně. Cílem je, abyste v době nouzového stavu a uzavření restaurací mohli maximálně omezit návštěvu obchodů s potravinami a chránili tak sebe i své blízké. Pod textem naleznete objednávkový formulář.

Šití a distribuce roušek

V Klubu seniorů Třináctka na dolnojirčanské návsi a v Mateřské škole Štědřík vznikly malé manufaktury na šití roušek. K dnešnímu dni jsme našili a rozdistribuovali přes 2700 kusů roušek pro naše občany, hasiče, zaměstnance, obecní policii, Lagunu, lékaře, pečovatelky, Agro Jesenice, řemeslníky, porodní asistentky v Podolí atd.

Za obrovské nasazení a pomoc děkujeme seniorkám, paní učitelkám a lidem, kteří šijí roušky doma. Dík patří všem za věnovaný materiál a všem, kteří pomáhají se šitím, rozvozem a jakoukoliv jinou pomocí ostatním. Moc si toho vážíme.
Od firmy Kaarsgaren jsme dostali sponzorským darem 200 kusů našitých roušek a tkalounů – moc děkujeme.

Akce - odloženy

Vzhledem k vyhlášeným opatřením se ruší veškeré akce pořádané obcí. Ruší se i výlety a bohužel i zájezd do Anglie, který přeložíme na příští rok. Peníze za zaplacené výlety budeme z důvodu bezpečnosti vracet až po zrušení nouzového stavu a po otevření obecního úřadu. Děkujeme za shovívavost a pochopení.

Uzavření kontaktních míst TSDB.

Technické služby Dolnobřežanska, s.r.o. – divize vodovody a kanalizace informují že v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 a v souvislosti s nařízením vlády uzavírá až do odvolání všechna svá KONTAKTNÍ MÍSTA A ZÁKAZNICKÉ CENTRUM pro osobní kontakt se zákazníky.  Všechny své služby společnost poskytuje i nadále, ale pouze v bezkontaktním režimu.

Platby je nutné realizovat jen bezhotovostním platebním stykem. Nebude přijímána žádná hotovost!!

Nové smlouvy lze zaslat naskenované mailem, poštou nebo zanechat ve schránce před ZC. 

Žádosti o vyjádření mohou být zasílány elektronickou poštou na mail: vakattsdb [dot] cz , v tištěné formě lze dokumenty vhodit do připravené schránky v místě Zákaznického centra (ZC).

Sběrný dvůr uzavřen

Od dnešního dne tj. od 16.3.2020 do odvolání je pro veřejnost uzavřen Sběrný dvůr.

Okamžité zrušení úředních hodin obecního úřadu pro veřejnost s výjimkou akutních situací

S ohledem na pandemickou situaci v České republice a vyhlášený nouzový stav rada obce rozhodla o okamžitém zrušení úředních hodin pro veřejnost. Aby občané měli k dispozici v nezbytně nutných případech základní služby úřadu, jako je ověřování listin, podpisů, výpisy z rejstříků, přihlašování osob k pobytu a podobně, jsou pracovníci obecního úřadu připraveni pracovat s občany individuálně ve zvláštním režimu při zachování přísných hygienických opatření.

Tyto úkony se budou provádět pouze po předchozí telefonické dohodě s pracovníky OÚ a občané nebudou vpuštěni do prostor úřadu v 1. patře. Jednání bude probíhat v přízemí u vchodu do budovy, a proto je možné obsloužit vždy jen jednoho občana. Ti budou muset být vybaveni vlastní rouškou či jiným zakrytím úst a nosu (např. šátek, ručník apod.) pro zamezení šíření kapánek a musí mít s sebou vlastní propisku. Zaměstnanci OÚ budou s občany jednat vždy v bezpečné vzdálenosti. Rovněž se s okamžitou platností ruší možnost platby platební kartou. Platba za správní úkony bude probíhat v hotovosti, ideálně se s pracovníkem domluvit předem, kolik kč si máte připravit a mít peníze připraveny přesně.

Platby za komunální odpad nebo za bioodpad  a podobně lze provádět pouze převodem. Známky na popelnice vám budou dodány do poštovních schránek.

Všechna výše uvedená opatření mají zajistit bezpečnost vaši i pracovníků úřadu tak, aby nebylo nutné obecní úřad zcela zavřít. Věříme, že situaci chápete a budete dodržovat pokyny pracovníků úřadu. Sledujte prosím obecní web či facebook. V případě dotazů jsme připraveni vám odpovídat zde v komentářích, na facebooku nebo na e-mailu infoatpsary [dot] cz

Odvoz odpadů v době nouzového stavu

Vládou vyhlášený nouzový stav se nijak nedotkne pravidelného svozu komunálního odpadu, svozu tříděného odpadu a rovněž bude od 1. 4. zahájen svoz bioodpadu. Všechny tyto sužby budou prováděny bez omezení, jak jste zvyklí.

S ohledem na zrušení provozních hodin obecního úřadu však nebudou v prostorách OÚ přijímány žádné platby v hotovosti a ani nebude možné platit platební kartou. Veškeré platby musí být prováděny převodem na bankovní účet obecního úřadu 23734349/0800 (variabilní symbol je číslo popisné vašeho domu a do poznámky vepište jméno a účel platby). Známky na popelnice vám budou dodány do vašich poštovních schránek po přijetí platby na náš účet.

Bližší informace o platbách za odpady naleznete v článku na adrese http://psary.cz/rozcestnik/odpady-a-sberny-dvur

Děkujeme za pochopení
 

NOUZOVÝ STAV - krizové jednání rady obce

‼️Od dnešního rána Vláda ČR nařídila uzavření obchodů a restaurací, vyjma obchodu s potravinami, drogerií, lékáren několika dalších.
Starosta obce Psáry svolá na sobotu 14.3.2020 krizové jednání vedení obce a připraví opatření na podporu občanů, kteří potřebují pomoci.

NOUZOVÝ STAV

Vláda vyhlásila nouzový stav s platností od 12.3. 2020 od 14 hod. Konkrétní opatření bude Vláda ČR postupně zveřejňovat. Již nyní je stanoveno toto:

-Češi nesmějí cestovat do rizikových zemí

-Občané 13 zemí mají zakázaný vstup na území ČR

-Nouzový stav bude platit 30 dní

-Uzavřeny budou restaurace od 20,00 do 6,00 hod

-Zavřené budou bazény, posilovny, wellness atp.

Aktuální informace naleznete na https://www.mvcr.cz/clanek/zpravodajstvi-nouzovy-stav.aspx

Slavnostní otevření Klubu seniorů "Třináctka" - ODLOŽENO

Vláda dnes vyhlásila kvůli šíření koronaviru nouzový stav a zákaz akcí nad 30 osob. Musíme tedy slavnostní otevření Klubu seniorů Třináctka odložit. Třináctka je zrekonstruovaná a pro seniory připravená. Až se situace uklidní, můžeme akce pro seniory zahájit. Informace sledujte na webu obce.

Svoz bioodpadu v roce 2020

Od pondělí 16. 3. 2020 si mohou občané Psár a Dolních Jirčan opět objednat svoz bioodpadu organizovaný přímo obcí.

Smlouvu mohou s ohledem na omezený provoz úřadu lze platit POUZE převodem a smlouvu poslat naskenovanou mailem. Známku je třeba vylepit na popelnici. Známka Vám bude dodána do poštovní schránky po přijetí platby.

Vzory smluv jsou v příloze tohoto článku a je možné si je vyplnit a poslat e-mailem na adresu podatelnaatpsary [dot] cz.

Hlídání, doučování a jiná sousedská výpomoc!

Stát nařídil uzavření škol z důvodu zpomalení šíření koronavirové infekce. Je dobré omezit cestování hromadnou dopravou. Nejohroženější skupinou jsou senioři, dát vnoučata na hlídání k babičce a dědovi může být tudíž také rizikové. A tak jsme připravili toto fórum, abyste zde mohli zveřejňovat své nabídky i poptávky. Odpadla vám výuka a máte čas pohlídat nějaké místní rodině děti, udělat s nimi školní úkoly? Nebo naopak máte doma děti a hledáte pro ně chůvu, protože potřebujete do práce? Třeba se zde najdete!