Bankomat je zprovozněn

Po mnoha letech se podařilo obci zajistit bankomat, který je umístěn vedle garáže v budově obecního úřadu. Bankomat je již plně funkční a bude sloužit všem občanům 24 hodin denně. 

Zavřená knihovna

Zitra, ve středu 27. 9. 2023 bude z důvodu nemoci uzavřena obecní knihovna v ZŠ Amos. Děkujeme za pochopení.

Psychosociální poradenství - nová služba MAS Dolnobřežansko

MAS Dolnobřežansko bude nově od 1. 10. 2023 nabízet psychosociální poradenství. Služba je hrazena z projektu OPZ a je pro všechny zúčastněné zdarma. Cílovou skupinou pro podporu jsou rodiče dětí ve věku od 3 do 15 let. Více informací naleznete v přiloženém letáku.

Mateřská škola - omezení provozu 27. 9. 2023

Ve středu 27. 9. 2023 bude provoz Mateřské školy Štědřík na adrese Pražská 155 (hlavní budova) omezen. Mateřská škola bude pro děti otevřena od 6:30 do 12:30V odpoledních hodinách budou probíhat již asfaltérské práce na povrchu parkoviště. Za vzniklé komplikace se velmi omlouváme a děkujeme za pochopení.

Relaxační zóna Vápenka - setkání s občany, architekty

Setkání ohledně budoucí podoby relaxační zóny na Vápence se koná tento čtvrtek 21. 9. od 18 hod. na obecním úřadě. Přítomní architekti představí možné návrhy. 

Oprava veřejného osvětlení Na Lukách

V sobotu 23. 9. 2023 začne avizovaná oprava havárie veřejného osvětlení v ulici Na Lukách a Ke Křížku. Nejprve budou prováděny práce v zámkové dlažbě chodníků a následně se provedou překopy komunikací. Občané bydlící v této lokalitě byli dnes informováni pomocí letáčků vhozených do schránek. Kontaktní osobou u zhotovitele je pan Němeček, 602 227 100

Děkujeme za pochopení a zvýšenou opatrnost při pohybu v této lokalitě. 

havárie kanál Jílovská před č.p. 13

Havárie - propadlá komunikace v ulici Jílovská naproti č.p. 13 - místo bude průjezdné jedním jízdním pruhem. Budou zde umístěny přenosné semafory. Oprava potrvá od 12.9.2023 od 11:00 hod. cca 3-5 dnů.

NEFORMÁLKO - kroužky 2023/2024

Aktuální seznam kroužků na rok 2023/2024!

Přihlašování bude spuštěno v neděli 10.9. 2023 v 10:00 a ukončení přihlášek bude v neděli 24.9. 2023.

Centrum NEFORMÁLKO zřizované obcí Psáry organizuje již pátým rokem v ZŠ Amos  volnočasové aktivity pro děti i dospělé. Nabídka kroužků a kurzů pro školní rok 2023/2024 je opět pestrá  a věříme, že si každý vybere. Snažíme se, aby kroužky byly kvalitní a zároveň finančně dostupné pro každé dítě. Chceme, aby s Neformálkem mohl každý rozvíjet svůj talent a nadání. Díky několika dotacím na prostory a vybavení pro neformální vzdělávání a díky nadšení našich lektorů můžeme nabízet kroužky za přijatelnou cenu. Stále ale hledáme další lektory, takže pokud umíte něco zajímavého a rádi byste to předávali dál, ozvěte se na e-mail neformalkoatpsary [dot] cz.  

Aktuálně hledáme zejména lektory lezení na horolezecké stěně, lektory hudby, lektora dílniček a lektora pro zájmové aktivity dětí předškolního věku.

Pohádkový les 2023 - REGISTRACE UKONČENY

Je srpen 2023 a přípravy na rozezpívaný 12. ročník Pohádkové lesa jsou v plném proudu. Vše vyvrcholí v sobotu 9.9. 2023 na "Pohádkové louce" v Dolních Jirčanech (křižovatka Javorová a Ke Kukaláku). Z důvodu hladkého průběhu celé pohádkové cesty Vás opět žádáme o včasnou registraci Vašich dětí (počet, výběr trasy a nejvhodnější čas pro Váš start).

Ocitnete se společně s námi ve světě známých pohádkových a filmových melodií, do kterého se vchází jen na zvláštní povolení se žlutou a modrou kartou. Co Vás v ní čeká a nemine?

Našla se koloběžka

Našla se koloběžka s nafukovacími koly. Byla nalezena u Záhořanského potoka směrem k Sídlišti Štědřík. Majitel si ji může vyzvednou na Obecnim úřadě.

Výkopové práce v ulici K Ořechovce

Od 11.9.2023 do 11.10.2023 budou probíhat výkopové práce v ulici K Ořechovce před domem č.p. 247. Dojde k dočasnému zneplatnění DZ B2 - zákaz vjezdu všech vozidel na křižovatce ulic K Ořechovce a K Hlásovu. Místo prací bude tedy možné objet se zvýšenou opatrností po místních komunikacích.

Semafor u Rubínu na křižovatce ulice Psárské a Na Stráni

Na křižovatce ulic Psárská a Na stráni budou práce probíhat ještě cca 3 týdny. Vzhledem k tomu, že zde občas dochází ke kolizním situacím mezi řidiči jedoucími směrem od návsi v Psárech a řidiči, kteří by rádi odbočili směrem od Dolních Jirčan do ulice Na Stráni, bychom rádi připomněli existenci zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním povozu). Samozřejmě je možné do ulice Na Stráni přidat další semafor, ale tím se doba čekání pro řidiče jedoucí po Psárské ulici zbytečně protáhne. Jednodušší variantou je pro řidiče jedoucí od návsi v Psárech zastavit ve vzdálenosti 5 m od křižovatky s ulicí Na Stráni. Díky tomu řidiči jedoucí do oblasti Baba od Dolních Jirčan nebudou muset jet až na kruhový objezd na návsi v Psárech a prodlužovat frontu řidičů čekajících na semaforu, až jim padne červená. 

viz. §27 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb.: Řidič nesmí zastavit a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně vyúsťující pozemní komunikace.

Vyjádření SSÚ Jesenice k uzavírce v Horních Jirčanech

Problematika uzavírky místních komunikací v Horních Jirčanech z městského úřadu v Jesenici:

Na základě informace od vedoucí odboru správy majetku a investic Vám sděluji k vašemu požadavku umožnění průjezdu, že stavba je k dnešnímu dni již v takové fázi, že nelze povolit průjezd pro běžný dopravní provoz, byť se sebevětší opatrností. Na uzavřených komunikacích je již staveniště.

Obec Psáry hledá účetní

Obec Psáry hledá zaměstnance na pozici účetní. Nástup dle dohody. Přihlášku je možné odevzdat do
7. 8. 2023. Bližší informace v inzerátu. 

Dopravní omezení II/105 Pražská, Psárská

Od 7.8.2023 8:00 hod. do 10.9.2023 18:00 hod. bude v obci Psáry částečně omezený provoz na komunikaci  II/105 od křižovatky ulic Pražská, Slepá a Psárská, Pod Vápenkou (před č.p. 124). Důvodem je revize těsnosti vodovodního řadu. Délka jednotlivých pracovních úseků bude max. 20 m a šířka bude 3 m. Doprava v pracovních úsecích bude vedena jedním jízdním pruhem kyvadlově. Pohybujte se zde se zvýšenou opatrností. Za případné dopravní komplikace se předem omlouváme.

Odpovědná osoba: JaroslavŘezníček tel. 777 800 582