Zavřená knihovna i ve středu

I ve středu 22. 3. 2023, bude z důvodu nemocu zavřená obecní knihovna v ZŠ Amos. Děkujeme za pochopení.

Letní příměstské tábory - 2023

Přihlašování na příměstské tábory bude spuštěno 19.3. 2023 v 10:00!

Přihlašování na příměstské tábory probíhá elektronicky - na základě vyplněného on-line formuláře bude dítěti rezervováno místo a Vy obdržíte potvrzovací email o rezervaci. V pátek 5.května rozešleme všem zájmcům email, zda se zvolený termín naplnil a bude se realizovat. Zároveň s touto informací o potvrzení konání tábora obdržíte i osobní dotazník, provozní podmínky a platební údaje.

Svoz bioodpadu v roce 2023

Od pondělí 13. 3. 2023 si mohou občané Psár a Dolních Jirčan opět objednat svoz bioodpadu organizovaný přímo obcí.

Vzory smluv jsou v příloze tohoto článku a je možné si je vyplnit a poslat e-mailem na adresu podatelnaatpsary [dot] cz.

Známka a oboustranně podepsaná smlouva bude k vyzvednutí na obecní úřadě. Známku nelze poslat poštou.

Zavření obecní knihovny v příštím týdnu

V pondělí 13. 3. 2023 a ve středu 15. 3. 2023 bude uzavřena obecní knihovna. Děkujeme za pochopení

Nalezený pes v ulici Ve Stráži

Dnes odpoledne nalezen pes béžové barvy s bílou lysinkou. Patrně bull plemeno, kříženec. Pes je nyní u nálezce, kde si jej majitel může do 17.30 h vyzvednout. Prosím volejte: 777 093 376.
Po této době bude umístěn v obecním kotci.

Úklid komunikací

V pondělí 13.3.2023 bude zahájen úklid obce. Začínáme zametat směrem od ulice Na Lukách a u ZŠ Amos v Dolních Jirčanech, sídliště Štědřík zametáme ve středu 15.3.2023 a dále postupujeme do Psár. Neparkujte prosím na komunikacích.

S pozdravem

Nalezené klíče

V Psárech v ulici Za Vápenkou byl nalezen svazek klíčů s čipem Majitel se může obrátit na Obecní úřad 241 940 454, kde mu sdělí kontakt na nálezce. 

Zastupitelstvo obce vrátilo návrh územního plánu k přepracování

Zastupitelstvo obce na svém včerejším jednání vrátilo návrh územního plánu k přepracování s ohledem na nalezené rozpory v oblasti Na Vysoké. Schvalování ÚP bude probíhat až po zpracování připomínek. 

Nařízení Státní veterinární správy - mimořádné veterinární opatření

Díky zjištěné nebezpečné nákaze vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Benice se na základě nařízení státní veterinární správy katastrální území Dolních Jirčan nachází v pásmu dozoru uzavřeného pásma. Chovatelům ptáků v uzavřeném pásmu se mimo jiné (viz přiložené Nařízení Státní veterinární správy) nařizuje poskytnout obci pro účely naplnění tohoto nařízení informace k provedení soupisu ptáků na hospodářství, a to nejpozději do 26. 2. 2023 vyplněním sčítacího listu uvedeného v příloze nařízení.

Vyhlášení konkursního řízení na místo ředitele MŠ Štědřík

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ dle Usnesení Rady obce Psáry č. 15/3-2022 ze dne 8. 2. 2023 Rada obce Psáry vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, a § 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele školské právnické osoby zřizované obcí Psáry: Mateřská škola Štědřík, se sídlem Pražská 155, 252 44 Psáry, IČO 06279457.
Detaily v článku

Nefunkční osvětlení v ulici Ke Kukaláku

Během osazenívýměny nových sloupů elektrického vedení v ulici Hlavní, kterou prováděla na svoje náklady společnost ČEZ Distribuce, a.s., došlo bohužel k přeušení přívodního kabelu pro veřejné osvětlení v ulici Ke Kukaláku. V současné době je situace řešna s dodavatelskou firmou tak, aby bylo osvětlení co nejdříve obnoveno.

Úřad práce pro Prahu-západ nabízí možnost vyřízení své agendy i na ostatních kontaktních pracovištích ve Středočeském kraji

Úřad práce pro Prahu – západ na adrese Dobrovského 1278/25, Praha 7 nyní nabízí občanům vyřizovat, kteroukoliv nepojistnou sociální dávku, zprostředkování zaměstnání nebo podporu v nezaměstnanosti, na libovolném Kontaktním pracovišti Úřadu práce ve Středočeském kraji. Našim občanům jsou nejblíže tato kontaktní pracoviště: Říčany na adrese: 17. listopadu 392/38 nebo Benešov na adrese: Dukelská 2080, Benešov.

Více informací po rozkliknutí odkazu.

 

Neformálko - Přihlašování na Jóga pro ženy - škola pánevního dna - 2023

Přihlašování na Jógu pro ženy - škola pánevního dna spuštěno!

Centrum NEFORMÁLKO zřizované obcí Psáry organizuje již čtvrtým rokem v ZŠ Amos volnočasové aktivity pro děti i dospělé. Neustále se snažíme nabídku našich kroužků rozšiřovat a podporovat tím rozvoj vašich dětí.

Jóga se zaměřením na posílení středu těla, ozdravení pánevního dna, návrat k sobě, své ženské síle a sebevědomí. 

Lekce jsou vhodné pro začátečníky a ženy jakéhokoliv věku, které cítí, že své tělo chtějí cvičit zdravým a vědomým způsobem. Lekce pomohou s potížemi: otěhotnět, inkontinencí či bolestmi v pánevní oblasti, s poklesem pánevního dna, s hormonálními potížemi, s bolestivou menstruací, v menopauze.

 

NEFORMÁLKO - kroužky 2022/2023

 

Přihlašování na kroužky v druhém pololetí spuštěno!

Přihlašování bude spuštěno v neděli 15.1. 2023 v 8:00!

Centrum NEFORMÁLKO zřizované obcí Psáry organizuje již čtvrtým rokem v ZŠ Amos  volnočasové aktivity pro děti i dospělé. Nabídka kroužků a kurzů pro školní rok 2022/2023 je opět pestrá  a věříme, že si každý vybere. Snažíme se, aby kroužky byly kvalitní a zároveň finančně dostupné pro každé dítě. Chceme, aby s Neformálkem mohl každý rozvíjet svůj talent a nadání. Díky několika dotacím na prostory a vybavení pro neformální vzdělávání a díky nadšení našich lektorů můžeme nabízet kroužky za přijatelnou cenu. Stále ale hledáme další lektory, takže pokud umíte něco zajímavého a rádi byste to předávali dál, ozvěte se na e-mail neformalkoatpsary [dot] cz.  Aktuálně hledáme zejména lektory lezení na horolezecké stěně a lektory hudby.

Poplatky ze psů a za komunální odpad v roce 2023

Usnesením zastupitelstva obce Psáry č. 65/7-2022 konaného 14. 12. 2022 byla schválena výše poplatků za svoz komunálního opadu v obci Psáry a usnesením č. 66/7-2022 pak byla upravena výše poplatků ze psů.

Díky systému zavedenému v předchozích letech nebude ani letos nutné chodit s penězi na úřad, ale bude možné provést platbu bezhotovostně na účet úřadu či pomocí QR kódu, který obdržíte do svých e-mailových schránek (pouze ti kteří nám na obecním úřadě zanechali pro tento účel své e-mailové adresy).