Advent tentokrát JINAK

Po deseti letech, vzhledem k nařízení vlády a epidemiologické situaci, nemůžeme pořádat Staročeský advent. Připravili jsme vám pro radost betlém, který vyrobil tým dobrovolníků a patří jim obrovský dík. Betlém je umístěný na dolnojirčanské návsi a je nasvícený. Vánoční stromeček v Jirčanech i Psárech ozdobí v pondělí děti ze školky. Přijďte se podívat a načerpat trochu vánoční atmosféry

Za tvorbu betlému a výzdobu děkujeme manželům Kosteleckým, Lence Málkové, Truhlářství Pitterling, Šárce Mihely, dětem a paní učitelkám ze školky, Romaně Chudomelové a ostatním pomocníkům, kteří pracovali s nadšením a bez odměny, pro radost ostatním.

Přejeme vám pohodový adventní čas.

Porucha na veřejném osvětlení (VO)

Porucha na VO se podařila opravit jen v části obce. Ul. Kutná a U Nádržky stále nesvítí. Na opravě se pracuje.

Omezení dodávky pitné vody 18.11.2020

Odstávka vody z důvodu přeložky vodovodu v ulicích Psárská, Pod Vápenkou (spodní část), Za Vápenkou, Ve Višničkách, Na Stráni, Akátová, Za Můstkem, K Junčáku bude provedena ve středu 18.11.2020 v době od 9.00 - 16.00. Náhradní zásobování vody bude zajištěno přistavenou cisternou v okolí obecního úřadu.

Během této odstávky bude doplněno techniky TSDB šoupě na hlavní řad před obecním úřadem a zároveň proběhne výměna 2-3 přípojek pod novou komunikací.

Porucha na veřejném osvětlení (VO)

V pátek došlo k přerušení kabele VO, nesvítí lampy v Kutné, Psárské a Pražské ulici. V průběhu pondělí bude položen nový kabel. VO bude opraveno.

Nesvezený komunální odpad - parkování na ulicích

V poslední době opakovaně dochází k nesvezení domovního odpadu z důvodu neprůjezdnosti některých ulic parkujícím vozidlem (tento týden např. ul. Javorová a návazné). Pokud zahradník či návštěva zablokuje ulici ve svozový den, není možné, aby široký kuka vůz okolo něj projel a dojde k nesvezení celé ulice a a někdy i větší části obce. Připomínáme, že ulice můsí vždy zůstat průjezdná nejem pro svozové vozy, ale například i hasiče, sanitky a podobně a občané jsou povinni zajistit parkování svým návštěvám na svých pozemcích. Obec nemůže doplácet za náhradní svoz díky bezohlednosti občanů.

aktualizace - Úprava úředních hodin do 12. 12. 2020

Informujeme občany a návštěvníky obecního úřadu, že v souvislosti s Usnesením vlády č. 1202 dochází k úpravě úředních hodin pro návštěvníky následovně v době nouzového stavu do 12. 12. 2020: 
Pondělí 8-13 h. (bez polední přestávky)
Středa 13-18 h.

Prosíme občany, aby upřednostnili písemnou, elektronickou či telefonickou formu kontaktu s úřadem. Kontakty: infoatpsary [dot] cz, tlf. 241940454. 

Přejeme všem pevné zdraví.

Obecní úřad Psáry 

 

Průjezdná ulice Pod Vápenkou

Dnes po 14 hodině bude zprůjezdněna ulice Pod Vápenkou.

Plánované přerušení dodávky elektřiny ve dnech 5. 11., 13.11. a 19. 11. 2020

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a.s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v obci ve dnech 5. 11., 13.11. a 19. 11. 2020 Podrobná místa níže nebo zde https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Uzavření obecní knihovny

Dle včerejšího rozhodnutí vlády je obecní knihovna v ZŠ Amos od 22. 10. 2020 uzavřena. Aby čtenáři netrpěli nouzí, připravujeme "výdejní okénko" pro rezervace přes internet. o této službě, jakožto i o opětovném otevření knihovny Vás budeme informovat.

Objednávka obědů ze ZŠ Amos

Obec Psáry ve spolupráci se ZŠ Amos nabízí možnost objednání obědů ze školní kuchyně. Porcí je možné si objednat i více, ale vždy pouze na celý týden. Vyzvednutí obědů probíhá v čase od 11,20-11,30 hod  v prostoru prosklených dveří hlavního vchodu do školy.

Pod textem naleznete objednávkový formulář.