Autobusová doprava - reakce na Omikron

Aktuální informace k autobusové dopravě naleznete v příloze a na stránkách www.pid.cz a v přiloženém letáku. 

Výbrěrové šetření ČSÚ - životní podmínky

Český statistický úřad bude ve dnech 29. 1. - 12. 6. 2022 provádět šetření o životních podmínkách ve vybraných domácnostech. Pracovníci se budou prokazovat průkazem tazatele, průkazem zamětsnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Více informací vč. kontaktu na pověřeného zaměstnance jsou v příloze. 

Uzavření ulice Hlavní

Dne 14.1.2022 bude ulice Hlavní před domem č.p. 97 v Dolních Jirčanech od  8:00 hod. do 15:00 hod. zcela uzavřena. Důvodem je umístění techniky potřebné k výměně poškozeného  sloupu veřejného osvětlení. Zodpovědná osoba je pan Kamberský tel. 602196883.

 

Daň z nemovitých věcí - informace

Finanční úřad vzhledem k epidemiologické situaci upřednostňuje telefonickou komunikaci. Veškeré dotazy týkají se daně z nemovitých věcí zodpoví pracovníci úřadu na telefonních číslech 261 373 656 nebo 261 373 657.  Pomohou také s vyplněním formuláře. 

Betlémské světlo, vánoční přání

Vážení spoluobčané,
přejeme vám krásné a pohodové Vánoce a do nového roku vše nejlepší, hodně zdravíčka a mnoho úspěchů v dalším životě.

Vedení obce a zaměstnanci obecního úřadu

Betlémské světlo budeme předávat 23. 12. 2021 na dolnojirčanské návsi u betlému od 16 do 18 hodin. Lucerničku si vezměte s sebou. Budeme se těšit.

Sběrný dvůr

Ve dnech 25.12.2021 a 1.1.2022 bude Sběrný dvůr uzavřen. Přejeme všem krásné vánoce.

S pozdravem

Uzavření obecního úřadu

Informuje Vás, že ve dnech 23. 12. a 31. 12. 2021 bude obecní úřad uzavřen. Přejeme Vám klidný zbytek roku. Obecní úřad Psáry

Výměna a posílení zemního vedení v lokalitě Baba

V lokalitě Baba  proběhne výměna a posílení stávajícího zemního elektrického vedení. Práce budou probíhat na etapy dle přiloženého situačního plánku  tj. I. etapa od č. ev. 208 - 203, II. etapa č. ev. 203 - 228 a III. etapa od č. ev. 228 ke křižovatce s ulicí Na vápence. O případné úplné uzavírce daného úseku budou lidé informováni prostřednictvím přenosného dopravního značení. Zodpovědná osoba je pan Burský z firmy ELMOZ tel. 777 470 029.

ZRUŠENÉ AKCE

Vážení spoluobčané, vzhledem k velmi nepříznivě se vyvíjející epidemiologické situaci a dle doporučení vlády a Ministerstva zdravotnictví, rušíme naplánované akce - vítání občánků, výroba adventních věnců, průvod čertů a Staročeský advent.

Děkujeme za pochopení a přejeme všem pevné zdraví.

instalace nových herních prvků na dětská hřiště

Dne 23.11.2021 budou zahájeny práce na instalaci nových herních prvků, včetně dopadových ploch, na dětském hřišti Sídliště Štědřík a SK Čechoslovan. Na místě se bude pohybovat technika. Hřiště prosím nenavštěvujte do odvolání.

Geologický průzkum

V období listopad 2021 až prosinec 2022 bude probíhat v katastru obce Psáry geologický průzkum (průzkumné vrty o hloubce 3-27 m), který se dotkne zejména oblasti v okolí Mordýřky. Vedením prací je za firmu INSET s.r.o. pověřen RNDr. Radek Morávek, Ph.D. (602 454 849).

Informace k Milostivému létu

Informace o oddlužovací akci "Milostivé léto". Na základě právní úpravy tzv. milostivého léta se fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu vymáhaný soudním exekutorem, naskýtá šance splnit svůj dluh zjednodušeným a hlavně finančně výrazně méně nákladným způsobem.

NEFORMÁLKO - přihlašování na kroužky 2021/2022

On-line přihlašování na kroužky - formulář na konci článku!

Centrum NEFORMÁLKO zřizované obcí Psáry organizuje již třetím rokem v ZŠ Amos a na obecním úřadě volnočasové aktivity pro děti i dospělé. 

Nabídka kroužků a kurzů pro školní rok 2021/2022 je opět pestrá  a věříme, že si každý vybere. Snažíme se, aby kroužky byly kvalitní a zároveň finančně dostupné pro každé dítě. Chceme, aby s Neformálkem mohl každý rozvíjet svůj talent a nadání. Díky několika dotacím na prostory a vybavení pro neformální vzdělávání a díky nadšení našich lektorů můžeme nabízet kroužky za přijatelnou cenu. Většina lektorů je z okolí a znáte je třeba jako své sousedy, paní učitelky ze školky nebo pana zubaře. Stále ale hledáme další, takže pokud umíte něco zajímavého a rádi byste to předávali dál, ozvěte se na email: neformalkoatpsary [dot] cz.  Aktuálně hledáme lektory kurzů vaření, o které je velký zájem.

Objednávka obědů ze ZŠ Amos

Obec Psáry ve spolupráci se ZŠ Amos nabízí možnost objednání obědů ze školní kuchyně. Porcí je možné si objednat i více, ale vždy pouze na celý týden. Vyzvednutí obědů probíhá v čase od 11,20-11,30 hod  v prostoru prosklených dveří hlavního vchodu do školy.

Tým školní kuchyně

Pod textem naleznete objednávkový formulář.