Workshop TVOŘENÍ 25.5.2024 pro děti od 12 let a dospělé PŘIHLAŠOVÁNÍ ZAČÍNÁ

Přijďte si vyrobit krásnou originální dekoraci "SKLÁDANOU HVĚZDU", která rozsvítí Váš domov a určitě udělá radost i jako dáreček s lektorkou Janou Kyselovou, která bude od nového školního roku vést kroužek tvoření.

Májové slavnosti - Uzavírka návsi v Dolních Jirčanech 11.5.2024

V sobotu 11.5.2024 se budou na návsi v Dolních Jirčanech konat Májové slavnosti. Prostor návsi bude tento den uzavřen pro vjezd vozidel od 7:00 do 19:00 hodin.

Stavba u Záhořanského potoka

V minulých dnech jste mohli zaznamenat probíhající zemní práce na pozemcích u Záhořanského potoka naproti čistírně odpadních vod v Psárech. Jedná se o terénní úpravy, které jsou prováděny dle schváleného projektu a v souladu s platným územním plánem. Na tyto činnosti bylo vydáno územní rozhodnutí.Takto získaná plocha bude zatravněna a využita jako tréninková louka pro hasiče a fotbalisty. Projekt neobsahuje jiné stavební práce.

Dle vyjádření zástupce fotbalového klubu SK Rapid Psáry pana Václava Nováka je fotbalové hřiště v Psárech kapacitně přetíženo a tak ve spolupráci s SDH Psáry začaly obě instituce budovat tréninkovou louku. Práce na pozemcích byly zahájeny v dubnu a do konce letošního roku vznikne zatravněná plocha.Ta bude využita hlavně pro trénování mládeže, mladšího a staršího dorostu fotbalového klubu a hasičského sboru.

Přerušení dodávky elektřiny dne 21. 5. 2024

Dne 21. 5. dojde k plánovanému přerušení dodávky elektřiny: 

část obce Dolní Jirčany

U Studny: č. p. 416, 650, 667

Parkovací místa v ul. K Junčáku - Štědřík

Od čtvrtka 9.5.2024 prosím neparkujte v úseku komunikace K Junčáku podél čp. 150 (bude označeno dopravním značením) a to z důvodu zahájení stavebních prací na podélných parkovacích stáních v ul. K Junčáku.

 

Komunikace v ul. Dlážděná

V pondělí 6. 5. 2024 bude prováděna finální pokládka obrusné vrstvy asfaltobetonu a z tohoto důvodu bude o víkendu 4. a 5 .5. proveden spojovací postřik. Komunikace bude v těchto dnech pro veškerý provoz uzavřena. V případě porušení zákazu vjezdu může dojít k znečištění jak vozidla, tak komunikace a k znehodnocení spojovacího postřiku.

V úterý 7. 5. 2024 bude provedeno osazení nového žlabu pro svod  dešťové vody u křižovatky s ul. Na Vápence . Cca 7 – 10 dní nebude možné žlab přejíždět, do ul. Dlážděná bude možné vjet ul. Pod Skalou. Prosím, respektujte toto opatření, jinak může dojít k rozlámání žlabu.

 

Výstraha před nebezpečím vzniku požárů

Český hydrometeorologický ústav vydal dne 29. 4. 2024 výstrahu č. 000151 před nebezpečím vzniku požárů na území Středočeského kraje, platnou od 30. 4. 2024 0:00 hodin do 1. 5. 2024 24:00 hodin. 

V souvislosti s ustanovením Čl. 1 odst. a) Nařízení Středočeského kraje č. 3/2020 ze dne 20. 4. 2020 o stanovení podmínek k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen "Nařízení") vstupují v účinnost stanovená opatření a zákazy vyplývající z Nařízení.

V souladu s Nařízením je proto celoplošně

Z A K Á Z Á N O:

 1. používání zábavní pyrotechniky,
 2. vypouštění „lampionů štěstí“,
 3. používání vody ze zdroje pro hašení požárů k jiným účelům, než k hašení,
 4. vjezd motorových vozidel na polní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele zemědělských pozemků při jejich obhospodařování,
 5. vjezd motorových vozidel na lesní cesty; zákaz neplatí pro vlastníky a uživatele lesních pozemků při jejich obhospodařování a v souvislosti s péčí o zvěř,
 6. zastavení motorových vozidel na místech, kde by se spodní část vozidla mohla dostat do styku s lehce vznětlivými materiály, např. suchou trávou, slámou, strništěm, podrostem, listím, rozlitým palivem apod.

 

mimo uvedená opatření je dále v následujících místech:

 1. lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti minimálně 50 m,
 2. souvislý rostlinný porost umožňující další šíření požáru,
 3. zemědělské obdělávané plochy, na nichž jsou pěstovány kultury, které jsou ve stavu možného vznícení, zejména dozrávající obiloviny, a jejich okolí do vzdálenosti 100 m,
 4. stohy sena a slámy a jejich okolí do vzdálenosti 100 m

Z A K Á Z Á N O:

 1. rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně (např. pálení klestu a kůry, spalování hořlavých látek na volném prostranství),
 2. kouření (s výjimkou elektronických cigaret),
 3. jízda parní lokomotivy,
 4. povolování výjimek vlastníky lesů z ustanovení lesního zákona.

Porušení povinností stanovených tímto nařízením lze postihnout jako přestupek podle zvláštních právních předpisů!

 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU 2024

Volby do Evropského parlamentu se konají 7. a 8. června 2024.

 • Kdo může volit?
 • Informace pro občany jiného státu EU, kteří chtějí volit v Psárech.
 • Žádost o vydání voličského průkazu.
 • Žádost o vydání potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů.
 • Plná moc k převzetí voličského průkazu.
 • Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 24. dubnu 2024

Tyto a další informace získáte po rozkliknutí nadpisu.

 

Keramický workshop květen a červen 2024

Neformálko spouští další KERAMICKÉ WORKSHOPY pro různé věkové kategorie v ZŠ AMOS pod vedením naší trpělivé a zkušené lektorky Marie Pápolové, která vede pravidelné kroužky v ZŠ Amos.

Z pohádky do pohádky - Letní příměstský tábor - 2024 - přihlašování

Neformálko pro Vaše děti pro velký zájem o příměstské tábory připravilo další zážítkový příměstský tábor s lektorkami Káťou a Sophi.

Workshop "Malba akrylového obrazu" 7.4. nebo 5.5. pro děti / 19.4. pro dospělé

Neformálko spouští workshop MALBA AKRYLOVÉHO OBRAZU pro různé věkové kategorie v ZŠ AMOS pod vedením naší trpělivé a zkušené lektorky Marie Pápolové, která má kreativního ducha a věnuje se malbě již delší dobu.

Keramický workshop 6.4. a 20.4.2024

Neformálko spouští další KERAMICKÉ WORKSHOPY pro různé věkové kategorie v ZŠ AMOS pod vedením naší trpělivé a zkušené lektorky Marie Pápolové, která vede pravidelné kroužky v ZŠ Amos.

Lesní království - Letní příměstský tábor - 2024 - PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO

PŘIHLAŠOVÁNÍ UKONČENO

Neformálko pro Vás a Vaše děti připravilo zážítkový příměstský tábor se spolufinancování ze zdrojů Evropské unie. 

Pohřešovaná dívka

CRISTINA  VIVIANA   FÍŠANOVÁ

Věk: 12 let, zdánlivé stáří 15-16let, výška 178 cm.

Na základě informací přímo  od krimální policie si dovolujeme požádat všechny občany o pomoc s hledáním této dívky, která odešla ze svého domova na MČ Praha-Libuš a dosud se nevrátila.  Jedná se o bezproblémové děvče. Její školní výsledky jsou výborné, oblíbená v kolektivu dětí, sportovkyně se  zájmem o  tanec. Před jejím zmizením nebyly žádné známky, že by chtěla odejít z domu.

Prosíme i jménem zoufalých rodičů o pomoc s jejím hledáním. 

V případě výskytu pohřešované volejte IHNED linku 158.

                                       

Semafory v Psárech

Dnes byla zahájena oprava šachet u kruhového objezdu. Oprava potrvá dva až tři dny, bude hodně komplikovaná. Poprosíme o zvýšenou opatrnost. Doprava bude řízena semafory. Omlouváme se za komplikace.