uzavřený příjezd ke sběrnému dvoru

V pátek 25.6.2021 bude celý den uzavřený příjezd ke Sběrnému dvoru a do areálu bývalého JZD ulicí Slepá okolo trafiky ve Štědříku. Bude probíhat pokládka finálního asfaltového povrchu. 

Zápis do dětských skupin a mikrojeslí 2021/2022

Zápis do dětských skupin Klubíčko a Michael a do mikrojeslí Rafík probíhá letos koordinovaně on-line zde prostřednictvím formuláře níže.

Termín zápisu od 15.6. do 15.7. 2021. Výsledky zápisu budou oznámeny do 20. 7. 2021

Dočasné přemístění autobusové zastávky z psárské návsi

Vzhledem k dokončování finálního povrchu komunikací v rámci akce „II/105 Psáry-průtah, rekonstrukce“, bude v termínu od 19. 6. 2021 do 26. 6. 2021 neprůjezdná náves v Psárech pro autobus č. 332 (osobní auta projedou). Dočasná zastávka náhradního autobusu pro oba dva směry bude přesunuta do ulice Jílovská na křižovatku s ulicí Na Vápence, dle možnosti (u popelnic). Odtud bude doprava zajištěna kyvadlově náhradním autobusem na trase linky 332  Jílovská – Psáry Laguna – Radlík a zpět. Na Radlíku bude možné nastoupit do autobusu 332, který bude jezdit v uvedeném období po trase Jílové, Libeř, Jesenice směr Praha, Budějovická a zpět.

Školní autobus pojede ve stejné trase a zastávka se nemění.

Psárský hasičský čtyřlístek a Dětský den

Místo konání: 
Hřiště Psáry
Datum: 
Sobota, 26 Červen, 2021 - 09:00

V sobotu 26. 6. vás zveme na hřiště v Psárech, kde se bude od 9 hodin konat soutěž v požárních útocích Psárský hasičský čtyřlístek. Následovat bude od 14 hodin Dětský den, kde na děti čeká bohatý program včetně odměny pro každého.

ulice Sportovní a náves v Psárech od 5.6.2021 omezení

POZOR,POZOR,POZOR!!!!

od soboty 5.6.2021  s přestávkou v neděli  6.6.2021 a následně od pondělí 7.6.2021 nebude možný průjezd ulicí Sportovní podél fotbalového hřiště v Psárech. Nebude možné sem zajet z Psárské návsi a nebude možné parkovat před pekárnou od vyústění ulice U Potoka na cca 14 dní (bude probíhat frézování vozovky). Žádáme všechny o změnu parkování, aby nebylo nutné žádné vozidlo odtahovat. Průjezd z ulice Kutná do ulice Jílovská bude zachován. V případě dotazů se prosím obracejte na pana Fuska tel. 737 257 529

Prázdninová školka s Klubíčkem 2021

Nově přidán termín 16.-20. srpna!

Spuštěny rezervace míst na prázdninovou školku s Klubíčkem pro děti od 3 do 6 let! Stačí vyplnit formulář níže! Pro vaše děti jsme připravili tematicky zaměřené pohádkové programy, při kterých děti zažijí velká i malá dobrodružství s kamarády a určitě se naučí i spoustu nových věcí! 

 

Informace ke stavbě průtahu a vodovodního přivaděče v Kutné ulici

Stavba finišuje, kolaudace vodohospodářské infrastruktury je naplánovaná na 22. 6. a kolaudace komunikace Pražská, Psárská vč. kruhového objezdu na 29. 6. 2021. Zatím stavba dodržuje plánovaný harmonogram a 1.7. 2021 by měl být průtah obcí zprůjezdněn.

V návaznosti na otevření průtahu dojde od 1.7.  k uzavření ulice Kutná a k položení poslední části
I. etapy vodovodního přivaděče. Vodovod se bude pokládat po pravé straně komunikace ve směru od hřbitova k návsi. Na pravé straně dojde také k rekonstrukci přidruženého dopravního prostoru (např. úprava zeleně, tvorba příkopů a obrubníků atd). Asfaltový povrch v ulici Kutné bude v celé šířce.

Rezidenti dostanou kontakt na stavbyvedoucího, kterého v případě potřeby mohou kontaktovat. Bližší informace budou předány v průběhu června. Příjezd k domům nebo parkování v záboru bude rezidentům z ulice Kutná zajištěno (po dohodě se stavbou).

Vlasta Málková

křižovatka ulic Pražská, K Junčáku a Slepá

POZOR, POZOR,POZOR!!!!!!!

Od 28.5.2021 bude v prostoru křižovatky ulic Pražská, K Junčáku a Slepá probíhat výstavba komunikace. Akce bude trvat přibližně 14 dní. Nebude možné zajíždět na parkoviště před obecním úřadem, ani využívat k parkování prostor za trafikou a před sběrným dvorem ani před restaurací. Ve středu 2.6.2021 i v sobotu 5.6.2021 bude sběrný dvůr uzavřený.

výkopové práce

Ve dnech 31.5.2021 až 18.6.2021 budou v ulici V Třešňovce před domem č.p. 167 probíhat výkopové práce pro výměnu kabelového vedení NN. V tomto termínu bude ulice v místě výkopových prací neprůjezdná. Odpovědná osoba je pan Radek Šeffl tel. 773786668.

Příměstské tábory 2021

On-line přihlašování na příměstské tábory pro děti od 6 do 15 let.

Na letošní příměstské tábory Rodinné centrum Dolní Jirčany požádalo o dotaci MŠMT "Letní kempy 2021", a tak budou pro vaše děti zcela zdarma. Žádost prošla formálním schválením a aktuálně čekáme na vydání rozhodnutí o dotaci. Vzhledem k tomu, že budou tábory bezplatné, očekáváme velký zájem.  Proto je v prvním kole možné hlásit děti pouze na jeden termín. Programy jsou přednostně určeny pro děti s trvalým pobytem v obci Psáry! Když budou volná místa, otevřeme další kolo přihlašování, o kterém budou všichni přihlášení infromování emailem. 

Pokud je u termínu OBSAZENO, zvolte možnost jako náhradník!!!

Příměstské tábory jsme připravili ve spolupráci s Rodinným centrem Dolní Jirčany, pedagogy ze ZŠ Amos a dalšími lektory na celý červenec.  Všechny programy budou mít základnu v budově školy, vařit dětem bude skvělý tým kuchařů ZŠ Amos.

Letní příměstské tábory

Na letošní příměstské tábory pro školní děti jsme požádali o dotaci na MŠMT a tak budou pro vaše děti zcela zdarma. Očekáváme zvýšený zájem a proto bude v prvním kole možné hlásit děti pouze na jeden tábor. Pokud budou volná místa, otevřeme další kolo přihlašování. Bedeme registrovat náhradníky a kontaktovat je, pokud se uvolní místo.

Dotace se netýká  Klubíčka, tábor pro školkové děti je placený a je možné si vybrat více termínů. 

Přihlašování online spustíme v sobotu 8.5. v 8:00 zde, na stránkách obce.

Odstávky vody a harmonogram stavby průtahu II/105

Vážení spoluobčané,

v těchto dnech dochází k postupné výměně vodovodních uzávěrů (šoupat) na stavbě průtahu. Z tohoto důvodu bude docházet cca 2x v týdnu od 9:00 do 14:00 hodin k odstávkám vody. Budou se týkat ulic Pražská, Psárská, U Potoka, Pod vápenkou, Za vápenkou, Ve Višničkách, Pod Strání, Na Stráni, Akátová, Slepá a K Junčáku.

Další odstávka vody proběhne v pondělí 26. 4. od 9 do 14 hodin.

V příloze naleznete harmonogram stavby, který předpokládaná, že zprovoznění komunikace proběhne 30.6.2021. Kolaudace stavby je zhotovitelem plánována na červenec 2021.

Bližší informace o celé stavbě budou uveřejněny v dubnovém čísle Psárského zpravodaje nebo je najdete na webu obce ve videozáznamech ze zasedání zastupitelstva http://psary.cz/usneseni/usneseni-zastupitelstva-c-2-2021-video ... 2.část 14,20

 

ZŠ Amos hledá nové učitele do svého týmu!

Základní škola Amos přijme od školního roku 2021/2022 nového kolegu či kolegyni, učitele pro 1. nebo 2. stupeň, kteří by spolu s námi tvořili tým a využili možnost začít učit v nové a nadstandardně vybavené budově. Nabízíme přátelskou atmosféru menší školy, podporu moderních metod vzdělávání a dostupnost MHD Praha. Uvítáme i studenta posledního ročníku oboru učitelství pro 1. či 2. stupeň ZŠ.

Pro více informací kontaktujte ředitele školy na  dkohoutatzsamos [dot] cz nebo telefonicky 725 850 911.

 

Objednávka obědů ze ZŠ Amos

Obec Psáry ve spolupráci se ZŠ Amos nabízí možnost objednání obědů ze školní kuchyně. Porcí je možné si objednat i více, ale vždy pouze na celý týden. Vyzvednutí obědů probíhá v čase od 11,20-11,30 hod  v prostoru prosklených dveří hlavního vchodu do školy.

Tým školní kuchyně

Pod textem naleznete objednávkový formulář.