Prázdninové programy pro děti organizované obcí Psáry 2020

On-line přihlašování na prázdninové programy pro děti od 3 do 12 let!

Aby se děti v létě nenudily, připravili jsme ve spolupráci s dětskou skupinou Klubíčko, pedagogy ze ZŠ Amos a dalšími lektory na celý červenec  již tradiční prázdninové programy, a to jak prázdninové školky pro ty nejmenší, tak příměstské tábory pro děti školou povinné. Všechny programy budou mít základnu v budově nové, takže rodiče budou moci i různě staré sourozence vodit na jedno místo. Vařit dětem bude skvělý tým kuchařů ZŠ Amos.

Výměna vodoměrů

V průběhu příštího týdne bude zahájena I. etapa výměny mechanických VDM za dálkově odečítané.Technici budou kontaktovat jednotlivé odběratele a domluví se s nimi na termínu výměny.

Seznam ulic v I. etapě - DOLNÍ JIRČANY

Ulice: Pod Skalkou, Roklinka, Gen. Peřiny, Zátopkova, Lipová, U Studny, Heyrovského, Duhová, Horní (pouze část)

Oznámení o uzávěře rozestavěných úseků komunikací V Domkách a Na Lukách, Dolní Jirčany

Oznamujeme, že v době od 29.06.2020 do 15.07.2020 bude neprůjezdný rozestavěný úsek komunikací Na Lukách a V Domkách, a to z důvodu realizace finálních povrchů.V této době bude s opatrností povolen vjezd rezidentům této lokality.V době pokládky finálního povrchu v trvání cca 2 dnů (přesné datum bude upřesněno) nebude možný vjezd žádných vozidel na nově položený povrch.Staveniště je možné objet po místních komunikacích – K Lůžku, Horní příp. po účelové komunikaci K Halám.

Sedláková

 

Jízdní řády - letní provoz

Informace Ropidu o letním provozu autobusů od 27. 6. :  Od tohoto termínu bude zoptimalizována jízdní doba linky 332 a k tomu budou upraveny návaznosti kyvadla a 341. Zavedeny budou domluvené změny ohledně spojů pro Lagunu a upraveny časové polohy. Návaznosti na "Pražskou" 332 bude zabezpečovat kyvadlo linky 332, které bude v pracovních dnech posilněno o kyvadlo na lince 334 (viz JŘ). Prázdninové omezení na lince 332 začíná od pondělí 29.6.

hledá se želva

Dne 21.6. se ze zahrady Na Lukách 624, Dolní Jirčany, ztratila suchozemská želva, velikost cca 20cm. Pomozte nám ji najít. Děkuji moc.

mobil: 731 633 631, 778 498 918 p. Pavelková

 

Našli se klíče od auta

V parku na Štědříku se našel svazek klíčů od auta. Majitel může kontaktovat pracovníky obecního úřadu na tel. 241 940 454

Zápis do dětských skupin a mikrojeslí 2020/2021

Zápis do dětských skupin Klubíčko a Michael a do mikrojeslí Rafík probíhá letos koordinovaně on-line zde prostřednictvím formuláře níže.

Termín zápisu od 15.6. do 5.7. 2020. Výsledky zápisu budou oznámeny do 10. 7. 2020

Stavba „II/105 Psáry, průtah“ - autobusová doprava, jízdní řády

Autobusová výluka Psáry (15. 6. 2020 – leden 2021)

 Z důvodu úplné uzavírky silnice v Psárech mezi zastávkami Psáry, Štědřík a Psáry bude od pondělí 15. června 2020 cca na půl roku změněna trasa autobusových linek PID mezi Prahou a Jílovým u Prahy. Páteřní autobusová linka 332 pojede mezi Jesenicí a Radlíkem po odklonové trase přes Hlubočinku a Sulice, tyto spoje z/do Jílového tedy vůbec nepojedou přes Psáry! Mezi Jesenicí, Dolními Jirčany a zastávkou Psáry, Štědřík bude jezdit speciální kyvadlový autobus linky 332, který bude navazovat na autobusy z/do Prahy.

Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060717402 dne 22.06.2020 od 11:00 do 14:30hod

Tímto informujeme jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č.110060717402 v obci Psáry: dne 22.06.2020 od 11:00 do 14:30hod  Podrobná místa naleznete po rozkliknutí.

Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

 

Stavba „II/105 Psáry, průtah“ - odpovědi na otázky

V průběhu víkendu a dnešního dne se nahromadila řada dotazů k plánované uzávěře. Dotazy jsme sepsali a odpovědi si můžete přečíst v příloze. V případě nejasností jsem zítra k dispozici a ráda zodpovím nejasnosti nebo dotazy.

Vlasta Málková

Stavba „II/105 Psáry, průtah“ - nové informace

Dne 25.5.2020 došlo k předání staveniště a zahájení stavebních prací v rámci akce „II/105 Psáry-průtah, rekonstrukce“, na kterých se Obec Psáry podílí spolu se Středočeským krajem a KSÚS. Z jednání vyplynuly následující skutečnosti:

  1. Od 1.6.2020 do 13.6.2020 bude úsek komunikace od mostu u Rubínu k obecnímu úřadu průjezdný na semafory jedním jízdním pruhem.
  2. Od 15.6.2020 dojde k úplnému uzavření tohoto úseku.
  3. Objízdná trasa pro automobily povede přes Dolní Jirčany po komunikaci II/105 Pražská, Psárská. Na kruhovém objezdu pojedete prvním výjezdem směr Kamenice přes Horní Jirčany (silnicí 603 Budějovická- Hlavní), na křižovatce  u Mandavy odbočíte doprava směr  Nechánice – Sulice po komunikaci II/603 (Jílovská, Sulická) okolo „Zdenky“ a následně na křižovatku silnic II/603 a III/00315 směrem na Jílové u Prahy (U ručiček) na Radlíku po silnici Pražská  až do Psár.

Stavba „II/105 Psáry, průtah“ - uzávěra komunikace

Dne 25. 5. 2020 dojde k předání staveniště v důsledku stavby „II/105 Psáry, průtah“. Zadavatelem akce je Středočeský kraj, KSÚS a obec Psáry. V průběhu stavby proběhne zkapacitnění kanalizace, výstavba vodovodního přivaděče, nového mostu u Rubínu a rekonstrukce komunikace. Dojde k částečné uzávěře komunikace Pražská, Psárská, která bude v první fázi průjezdná jedním jízdním pruhem na semafory.  V těchto dnech probíhá jednání o úplné uzávěře komunikace, objízdných trasách a autobusové dopravě. O jeho výsledku vás budeme informovat.

V souvislosti s tím nebude možné používat hnízdo na tříděný odpad v ulici Psárská (naproti Rubínu). Využijte prosím k ukládání tříděného odpadu  jiná  sběrná  místa rozmístěná po obci. Občané, kteří vlastní nemovitosti v úseku komunikace od mostu u Rubínu k Obecnímu úřadu obdrží pytle na směsný odpad . Poslední svoz popelnic proběhne 26. 5. 2020.

Obec Psáry příjme zaměstnance na pozici uklízečky

Obec Psáry příjme zaměstnance na pozici uklízečky - úklid budovy obecního úřadu. Jedná se o práci na poloviční úvazek (mimo otvírací dobu OU). Nástup možný od 1.7.2020. Zájemci se mohou hlásit do 29. 5. 2020 u místostarostky Vlasty Málkové, tel. 602 714 101,  malkovaatpsary [dot] cz.

individuální svoz odpadu

Individuální svoz odpadu obecní multikárou do sběrného dvora je obnoven. Svozy se objednávají na tel. č. 606060737, probíhají vždy ve čtvrtek a úhrada za svoz činí 500,- Kč. 

Objednávka obědů ze ZŠ Amos

Obec Psáry ve spolupráci se ZŠ Amos nabízí našim obyvatelům, především rodinám s dětmi a lidem v karanténě, možnost objednání teplých obědů ze školní kuchyně. Cílem je, abyste v době nouzového stavu a uzavření restaurací mohli maximálně omezit návštěvu obchodů s potravinami a chránili tak sebe i své blízké. Pod textem naleznete objednávkový formulář.