Psárský zpravodaj

Psárský (vánoční) občasník 3/2003

Prosinec
 • Věřte-nevěřte  aneb „Pravda nebo lež?“
 • Důležité termíny a sdělení
 • Slovo úvodem : Vánoční zklidnění, a pak znovu dál (?)
 • Říká se, že..., Aktuality krátce  
 • Téma čísla: Škola a Obec
  •  Pedagogové představují školní aktivity 
  •  Pohled očima zastupitele
 • Ze žádosti obce o prominutí nedoplatků Ministerstvu financí III.
 • (Demografický vývoj obce a perspektivy jejího dalšího rozvoje)
 • Seriál „Kanalizace na kraji obce po sedmi letech“
  • Díl třetí: Bouřlivé psárské jaro (rok 2000)
  • Díl čtvrtý a závěrečný: Sklizeň větrné setby (léta 2002-2003)
 • Našli jsme v kronice
 • Zákon o obcích je dobré znát II. (Postavení obce)
 • Představujeme výbory zastupitelstva obce
 • Naštěstí ten strom ničí nebyl
Přiložené soubory: 

Psárský (dočasný) občasník 2/2003

Říjen
 • Slovo úvodem: Obec rok poté a co bude za rok?
 • Aktualita: Od ledna se chystá vydávání společného měsíčníku s Jesenicí
 • Říká se, že...
 • Důležité termíny a sdělení
 • Další aktuality krátce
 • Málo nebo dost
 • Seriál „Kanalizace na kraji obce po sedmi letech“ (I. a II. díl)
 • Ze žádosti obce o prominutí nedoplatků Ministerstvu financí
 • A pro srovnání ‒ jak tomu bylo před čtyřiceti lety....
 • Zákon o obcích je dobré znát I.
 • Všichni starostovi muži (i ženy)...  
 • Představujeme výbory zastupitelstva obce
Přiložené soubory: 

Psárský občasník 1/2003

Červen
 • Slovo úvodem: Rozpačitý start nového zastupitelstva
 • Jaké výbory pracují při zastupitelstvu, kdo je řídí, jak pracují?
 • Šlágr roku 2003: Odpady, odpady, odpady...
 • Ta naše vesnička středisková...
 • ...i ti, co bydlí v (zatím) obecních bytech po dlouhá léta ...
 • V neposlední řadě - duchovní nadstavba obce...
 • Aktualita na závěr: Jak se těšíme do Evropy?
Přiložené soubory: