Veřejné zakázky

Veřejná zakázka Aktuální stav zakázky
zpracování žádosti o dotaci, administrace spojená s přípravou projektu k podání žádosti o dotaci, administrace veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele fotovoltaického systému, administrace projektu po dobu 5 let na akci: „Fotovoltaický systém v o Vyhlášení
Dodavatel tisku Psárského zpravodaje II Vyhlášení
Rámcová smlouva na údržbu zeleně v obci Vyhlášení
„Rekonstrukce zahrady u č.p. 13 v Dolních Jirčanech“ Vyhlášení
Rámcová smlouva na dodávku drobných stavebních prací Vyhlášení
Zpracování PD na rekonstrukci komunikace Ke Kukaláku, Psáry-Dolní Jirčany Vyhlášení
Projektová dokumentace dostavby cyklostezky Štědřík – Tondach – nová škola Provádění
Psáry – intenzifikace ČOV – projektová dokumentace (DSJ) a inženýrská činnost, vč, rozpočtu a výkazu výměr pro výběrové řízení na zhotovitele stavby Provádění
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA AKCI „NÁVES DOLNI JIRČANY“ Provádění
Rekonstrukce bytu č.p. 154 sídliště Štědřík Uzavřeno
Oprava povrchu stávající vozovky ulice Na vápence v úseku od ulice Do Polí k č. p. 145, Psáry Uzavřeno
Rekonstrukce části ulice Hlavní, Dolní Jirčany Uzavřeno
DOLNÍ JIRČANY č. p. 13 – pobytová terasa Uzavřeno
Dodávka a montáž herních prvků na dětské hřiště Sídliště Štědřík v Dolních Jirčanech Uzavřeno
Výměna skla v ZŠ Amos Uzavřeno
Dodávka a montáž herních prvků na dětské hřiště v Dolních Jirčanech Uzavřeno
Oprava komunikace u hřbitova Psáry Uzavřeno
Rekonstrukce opěrné zdi parc.č. 1/2 k. ú. Dolní Jirčany, etapa č. 2 Uzavřeno
Dodavatel účetních služeb pro obec Psáry Uzavřeno
Parkoviště K Junčáku, Dolní Jirčany Uzavřeno
Změna v užívání prostorů v 1.NP. č.115 a 116 ve stávající budově MŠ „Štědřík“ - Psáry Uzavřeno
Rekonstrukce komunikace Nad Cihelnou, Dolní Jirčany, Psáry Uzavřeno
Výměna zdroje tepla v MŠ Štědřík II. Uzavřeno
Zpracování PD na rekonstrukci komunikace V Třešňovce, Dolní Jirčany, Psáry Uzavřeno
Rekonstrukce č.p. 13 v Dolních Jirčanech-klub seniorů Uzavřeno
Technický dozor stavby, koordinátor BOZP - „Rekonstrukce ZŠ Dolní Jirčany č.p. 12, na pozemku p.č. st. 15, kú Dolní Jirčany" Uzavřeno
Přechod pro chodce u křižovatky Pražská – Pod Kostelem, Psáry, Dolní Jirčany Uzavřeno
Dodávka vybavení odborných učeben pro novou budovu ZŠ Amos Uzavřeno
Rozšíření stávající tabule značky ekoTAB typu TRIPTYCH K 200x120 pro novou budovu ZŠ Amos Uzavřeno
Dodávka IT pro novou budovu ZŠ Amos Uzavřeno