Veřejné zakázky

Veřejná zakázka Aktuální stav zakázky
Parkovací stání ul. K Junčáku, Psáry Provádění
Oprava povrchu stávající vozovky ulice Hlavní v úseku od ulice Pražská po ulici K Lůžku Provádění
Rekonstrukce místních komunikací Dlážděná, Pod Skalou, Psáry Provádění
Webová prezentace obce Psáry Provádění
SPRÁVA, ÚDRŽBA A DODÁVKA KLIENTSKÝCH POČÍTAČŮ, SERVERŮ A DATOVÝCH ROZVODŮ, KONFIGURACE A ZABEZPEČENÍ AKTIVNÍCH PRVKŮ VNITŘNÍ SÍTĚ Provádění
Výkon TDS na akci "Nová hasičská zbrojnice pro Psáry a Dolní Jirčany" Provádění
zpracování žádosti o dotaci, administrace spojená s přípravou projektu k podání žádosti o dotaci, administrace veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele fotovoltaického systému, administrace projektu po dobu 5 let na akci: „Fotovoltaický systém v o Provádění
Rámcová smlouva na údržbu zeleně v obci Provádění
Rámcová smlouva na dodávku drobných stavebních prací Provádění
Projektová dokumentace dostavby cyklostezky Štědřík – Tondach – nová škola Provádění
Psáry – intenzifikace ČOV – projektová dokumentace (DSJ) a inženýrská činnost, vč, rozpočtu a výkazu výměr pro výběrové řízení na zhotovitele stavby Provádění
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA AKCI „NÁVES DOLNI JIRČANY“ Provádění
Klimatizace – kanceláře Obecního úřadu Psáry, Pražská 137, Psáry 252 44 Uzavřeno
Úprava asfaltového povrchu – MŠ Štědřík III Uzavřeno
Hasičská zbrojnice – Dolní Jirčany, Vodovod a splašková kanalizace Uzavřeno
Dodavatel tisku Knihy o historii obce Uzavřeno
Dodavatel tisku Psárského zpravodaje II Uzavřeno
„Rekonstrukce zahrady u č.p. 13 v Dolních Jirčanech“ Uzavřeno
Rekonstrukce bytu č.p. 154 sídliště Štědřík Uzavřeno
Zpracování PD na rekonstrukci komunikace Ke Kukaláku, Psáry-Dolní Jirčany Uzavřeno
Oprava povrchu stávající vozovky ulice Na vápence v úseku od ulice Do Polí k č. p. 145, Psáry Uzavřeno
Rekonstrukce části ulice Hlavní, Dolní Jirčany Uzavřeno
DOLNÍ JIRČANY č. p. 13 – pobytová terasa Uzavřeno
Dodávka a montáž herních prvků na dětské hřiště Sídliště Štědřík v Dolních Jirčanech Uzavřeno
Výměna skla v ZŠ Amos Uzavřeno
Dodávka a montáž herních prvků na dětské hřiště v Dolních Jirčanech Uzavřeno
Oprava komunikace u hřbitova Psáry Uzavřeno
Rekonstrukce opěrné zdi parc.č. 1/2 k. ú. Dolní Jirčany, etapa č. 2 Uzavřeno
Dodavatel účetních služeb pro obec Psáry Uzavřeno
Parkoviště K Junčáku, Dolní Jirčany Uzavřeno