Veřejné zakázky

Veřejná zakázka Aktuální stav zakázky
Rekonstrukce bytu č.p. 154 sídliště Štědřík Vyhlášení
Zpracování PD na rekonstrukci komunikace Ke Kukaláku, Psáry-Dolní Jirčany Vyhlášení
Projektová dokumentace dostavby cyklostezky Štědřík – Tondach – nová škola Provádění
Psáry – intenzifikace ČOV – projektová dokumentace (DSJ) a inženýrská činnost, vč, rozpočtu a výkazu výměr pro výběrové řízení na zhotovitele stavby Provádění
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA AKCI „NÁVES DOLNI JIRČANY“ Provádění
Oprava povrchu stávající vozovky ulice Na vápence v úseku od ulice Do Polí k č. p. 145, Psáry Uzavřeno
Rekonstrukce části ulice Hlavní, Dolní Jirčany Uzavřeno
DOLNÍ JIRČANY č. p. 13 – pobytová terasa Uzavřeno
Dodávka a montáž herních prvků na dětské hřiště Sídliště Štědřík v Dolních Jirčanech Uzavřeno
Výměna skla v ZŠ Amos Uzavřeno
Dodávka a montáž herních prvků na dětské hřiště v Dolních Jirčanech Uzavřeno
Oprava komunikace u hřbitova Psáry Uzavřeno
Rekonstrukce opěrné zdi parc.č. 1/2 k. ú. Dolní Jirčany, etapa č. 2 Uzavřeno
Dodavatel účetních služeb pro obec Psáry Uzavřeno
Parkoviště K Junčáku, Dolní Jirčany Uzavřeno
Změna v užívání prostorů v 1.NP. č.115 a 116 ve stávající budově MŠ „Štědřík“ - Psáry Uzavřeno
Rekonstrukce komunikace Nad Cihelnou, Dolní Jirčany, Psáry Uzavřeno
Výměna zdroje tepla v MŠ Štědřík II. Uzavřeno
Zpracování PD na rekonstrukci komunikace V Třešňovce, Dolní Jirčany, Psáry Uzavřeno
Rekonstrukce č.p. 13 v Dolních Jirčanech-klub seniorů Uzavřeno
Technický dozor stavby, koordinátor BOZP - „Rekonstrukce ZŠ Dolní Jirčany č.p. 12, na pozemku p.č. st. 15, kú Dolní Jirčany" Uzavřeno
Přechod pro chodce u křižovatky Pražská – Pod Kostelem, Psáry, Dolní Jirčany Uzavřeno
Dodávka vybavení odborných učeben pro novou budovu ZŠ Amos Uzavřeno
Rozšíření stávající tabule značky ekoTAB typu TRIPTYCH K 200x120 pro novou budovu ZŠ Amos Uzavřeno
Dodávka IT pro novou budovu ZŠ Amos Uzavřeno
Dodavatel tisku Psárského zpravodaje 2019 Uzavřeno
Technický dozor stavby - rekonstrukce mostu ul. Za Můstkem, Psáry (objekt SO 01) Uzavřeno
Dodávka interiérového vybavení pro základní školu v Psárech Uzavřeno
Stavební úpravy hřbitovní zdi a márnice, výstavba - kolumbárium II – Dolní Jirčany Uzavřeno
Havarijní rekonstrukce mostku v ul. Za Můstkem , obec Psáry Uzavřeno