Realizujeme projekt v rámci OP IROP

Stručný popis projektu – anotace

Cílem projektu je výstavba cyklostezek v obci s následnou kompletací cyklotrasy v délce 3 km, která pomůže propojit dvě místní části, které jsou nyní propojeny pouze silnicí II/105. Výsledkem bude zajištění dopravy obyvatel obce za službami (pošta, obecní úřad, lékař), za prací (přestup na autobusy Pražské integrované dopravy) a do školy (nyní je po silnici II/105 nebezpečné, rodiče děti nepouštějí). Předmětem projektu je výstavba celkem 5 SO řady 100, které budou následně značením propojeny.

Co je cílem detailněji

Cílem projektu je výstavba objektů - cyklostezek, které budou propojeny do nové finální cyklotrasy značené obcí Psáry (procházející oběma místními částmi). Trasa bude sloužit k dopravě do školy, na obecní úřad a k centrální zastávce Psáry - Štědřík, kde navazuje na systém Pražské integrované dopravy. Celá nová cyklotrasa rovněž navazuje na trasy a realizované cyklostezky. Jedná se zejména o cyklostezku Psáry - Libeř a dále o navázání na cyklostezku do Jesenice Další důležité propojení najdeme na západním okraji trasy - napojení na cyklotrasu Praha - Vídeň.  Konkrétně jde o výstavbu celkem 5 stavebních objektů SO 101 až SO 105 a jejich následné propojení značením do jednotné cyklotrasy jak ukazuje plán situace vedení cyklotrasy v projektové dokumentaci. V průběhu cyklotrasy dojde k umístění 5 uzamykatelných stojanů CITY pro zajištění celkem 20 parkovacích míst pro cyklisty.

Výstupy

  • Výstavba částí cyklotrasy - jednotlivé úseky - cyklostezky dle dokumentace stavby.
  • Odstranění nutnosti dojíždění pro děti do školy auty, možnost využití nové cyklotrasy.
  • Možnost využití systému integrované dopravy i pro obyvatele, kteří bydlí ve větší vzdálenosti od zastávek PID (Pražská integrovaná doprava).
  • Zvýšení kvality a bezpečnosti pohybu cyklistů a chodců v obci.

Jaké změny v důsledku projektu očekáváme

Bezpečnější cyklodoprava v obci. Bezpečnější pohyb chodců. Doprava obyvatel za službami v obci, za prací do blízkého města Jesenice i do průmyslové zóny Vestec. Snížení dopravního vytížení v intravelánu obce. Větší využití cyklo a pěší dopravy obyvateli obce a dalšími cílovými skupinami.

Předpokládané dopady

Předpokládáme větší využití cyklodopravy při přesunech obyvatel obce za službami do blízkého města Jesenice i uvnitř obce - jízdním kolem na poštu, do obchodu, do školy, na obecní úřad. Díky propojení obcí Libeř a Jesenice očekáváme jako výsledek zvýšení pohybu cyklistů v obci o více než 50% současného stavu. Současný stav je 200 cyklistů po silnici II/105. Očekáváme jejich přesun na vybudovanou cyklotrasu a nárůst na min. 300 cyklistů v týdenním průměru na den.

Přiložené soubory: