Integrovaný záchranný systém

Policie ČR

Kontakty na Policii ČR - Okresní ředitelství, Dopravní inspektorát, Obvodní oddělení Jílové a Kamenice

Obecní policie Jesenice

V současné době je platná Veřejnoprávní smlouva s obcí Psáry, na základě které Obecní policie Jesenice vykonává činnost i na území obce Psáry (Psáry, Dolní Jirčany, Štědřík).

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje

Krajské operační a informační středisko