Stavební úřad Jesenice

Obecní úřad Jesenice je pověřeným stavebním úřadem.

Městský úřad Černošice

Evidence řidičů, motorových vozidel, přestupků apod.

Krajský úřad Středočeského kraje

Krajský úřad Středočeského kraje

Finanční úřad pro Prahu-západ

Správa daní, odvodů a záloh na tyto příjmy, správních poplatků jimi vyměřovaných. Řízení o přestupcích v oboru své působnosti. Ukládání pokut účetním jednotkám podle zvláštního právního předpisu. Rozhodování o pravosti a výši pohledávek na daních, odvodech a dalších jimi spravovaných příjmech.

Matriční úřad OÚ Jesenice

Obecní úřad Jesenice je pověřeným úřadem matrik - Matrika a ověřování, pronájem hrobových míst, občanské průkazy

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ

Česká správa sociálního zabezpečení - OSSZ

Okresní správa sociálního zabezpečení Praha - západ