Předhled dotací pro zájmová sdružení a spolky

Dne 5.2.2015 nabyl platnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Nové § 10a až § 10c upravují proces poskytování dotacía nově jsou stanoveny minimální náležitosti žádostí o poskytnutí dotace a veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací. Nově je též stanovena povinnost veřejnoprávní smlouvy s účinností od 1.7.2015 zveřejňovat a to ty smlouvy, kterými dochází k poskytnutí dotací nad 50 000 Kč. Z tohoto důvodu pozbyla platnost naše stávající směrnice o poskytování dotací a nově se obec řídí jen příslušným zákonem. K dispozici jsou formuláře žádostí, vyučtování i vzor veřejnoprávní smlouvy.

Žádost o přidělení finančního příspěvku

Požadavek Žadatel Stav Požadovaná částka Přidělená částka Datum
Žádost TAEKWON-DO na rok 2020 Škola TAEKWON-DO I.T.F. GE-BAEK HOSIN SOOL, z.s. Schváleno 68950.00 40000.00 19.02.2020
Žádost SDH Psáry na rok 2020 SDH Psáry Schváleno 135000.00 12000.00 19.02.2020
Žádost SK Čecholovan Dolní Jirčany na rok 2020 SK Čechoslovan Dolní Jirčany Schváleno 400000.00 400000.00 19.02.2020
Žádost Borovina na rok 2020 MS Borovina Schváleno 35000.00 35000.00 19.02.2020
Žádost Sportovní akce, z.s. na rok 2020 Sportovní akce, z.s. Schváleno 70000.00 40000.00 19.02.2020
Žádost SDH Dolní Jirčany na rok 2020 SDH Dolní Jirčany Schváleno 92000.00 65000.00 19.02.2020
Žádost HOP Dolní Jirčany na rok 2020 HOP Dolní Jirčany z.s. Schváleno 30000.00 40000.00 19.02.2020
Žádost SK Rapid Psáry na rok 2020 SK Rapid Psáry Schváleno 550000.00 400000.00 19.02.2020
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2017 HOP Dolní Jirčany z.s. Schváleno 50470.00 20000.00 29.11.2016
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2017 Centrum Mozaika, o.p.s. Schváleno 320000.00 300000.00 29.11.2016
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2017 MS Borovina Schváleno 50000.00 25000.00 11.01.2017
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2017 SDH Psáry Schváleno 163000.00 100000.00 11.01.2017
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2017 SDH Dolní Jirčany Schváleno 70000.00 55000.00 30.11.2016
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2017 SK Rapid Psáry Schváleno 350000.00 350000.00 15.11.2016
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2017 SK Čechoslovan Dolní Jirčany Schváleno 380000.00 380000.00 30.11.2016
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2016 SK Čechoslovan Dolní Jirčany Schváleno 120000.00 120000.00 05.10.2016
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2016 Nízkoprahový klub Mozaika Schváleno 300000.00 300000.00 17.02.2016
Žádost o dotaci na rok 2016 Domov Laguna Psáry Schváleno 250000.00 250000.00 16.12.2015
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2016 SDH Psáry Schváleno 160000.00 80000.00 30.11.2015
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2016 SK Rapid Psáry Schváleno 600000.00 350000.00 30.11.2015
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2016 SDH Dolní Jirčany Schváleno 70000.00 65000.00 30.11.2015
Žádost o poskytnutí dotace na rok 2016 SK Čechoslovan Dolní Jirčany Schváleno 690000.00 400000.00 30.11.2015
Žádost o fin. příspěvek MS Borovina na r. 2015 MS Borovina Schváleno 30000.00 20000.00 08.12.2014
Žádost o fin. příspěvek Centra Mozaika na r. 2015 Centrum Mozaika, o.p.s. Schváleno 400000.00 400000.00 08.12.2014
Žádost o fin. příspěvek SDH Dolní Jirčany na r. 2015 SDH Dolní Jirčany Schváleno 55000.00 55000.00 08.12.2014
Žádost o fin. příspěvek SDH Psáry na r. 2015 SDH Psáry Schváleno 190000.00 50000.00 08.12.2014
Žádost o fin. příspěvek SK Rapid na r. 2015 SK Rapid Psáry Schváleno 480000.00 300000.00 08.12.2014
Žádost o fin. příspěvek SK Čechoslovan na r. 2015 SK Čechoslovan Dolní Jirčany Schváleno 583500.00 300000.00 07.12.2014
Žádosti o dotace na r. 2014 Schváleno 1185000.00 1185000.00 23.04.2014