13. Mimořádná odměna pro uvolněného starostu obce

Zasedání zastupitelstva: 
7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2018
Číslo bodu nové: 
13
Důvodová zpráva: