9. Pověření rady obce schválením příp. rozpočtového opatření koncem roku 2018 a také v průběhu r. 2019 v příp. přijetí účelové dotace

Zasedání zastupitelstva: 
7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2018
Číslo bodu nové: 
9