14. Mimořádná odměna pro uvolněnou místostarostku obce

Zasedání zastupitelstva: 
7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2018
Číslo bodu nové: 
14
Důvodová zpráva: