12. Odměny pro členy výborů a komisí za r. 2018

Zasedání zastupitelstva: 
7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2018
Číslo bodu nové: 
12
Důvodová zpráva: 
Přílohy: