6. Bezúplatný převod pozemku p. č. 111/3 k. ú. Dolní Jirčany

Zasedání zastupitelstva: 
7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2018
Číslo bodu nové: 
6
Důvodová zpráva: