18. Metodika zadávání veřejných zakázek podle zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách

Zasedání zastupitelstva: 
7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2018
Číslo bodu nové: 
18
Důvodová zpráva: 
Přílohy: