5. Kupní smlouva mezi Obcí Psáry a vlastníky pozemku p. č. 75/109 k. ú. Dolní Jirčany

Zasedání zastupitelstva: 
7. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2018
Číslo bodu nové: 
5
Důvodová zpráva: