5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2021

Termín: 
8. Prosinec 2021
Druh zastupitelstva: 
Řádné

Vážení, 
toto zasedání zastupitelstva se bude konat formou videokonference. Termín zasedání je ve středu 8. 12. 2021 od 18 hod. Veřejnost může vznášet dotazy v průběhu zasedání telefonicky na tlf. 602 754 837 nebo může předem požádat o zřízení online přístupu. Žádost o online přístup posílejte na olmratpsary [dot] cz. Záznam ze zasedání bude uložen na webových stránkách obce.

 

Program zastupitelstva
Zasedání: 5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2021
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
2 Zpráva o činnosti obce
3 Zpráva o činnosti finančního výboru

Zápis finančního výboru a protokoly ze ZŠ a MŠ jsou zde

4 7. změna rozpočtu na rok 2021
5 Rozpočet obce na rok 2022
6 Pověření rady obce schválením rozpočtového opatření v průběhu roku 2022 v příp. přijetí účelové dotace
7 Směnná smlouva na pozemky p.č. 1089/22 a 1112/2 za p.č. 68/2 k. ú. Psáry
8 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
9 Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
10 Technické služby Dolnobřežanska s.r.o.- dokumenty k přistoupení dalších obcí
11 Odměny pro členy výborů a komisí za rok 2021
12 Mimořádná odměna pro uvolněnou místostarostku obce
13 Stanovení cen vodného a stočného na rok 2022
14 Termíny zasedání zastupitelstva na rok 2022