Odměny pro členy výborů a komisí za rok 2021

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2021
Číslo bodu nové: 
11
Důvodová zpráva: