Obecně závazná vyhláška č. 3/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2021
Číslo bodu nové: 
9
Důvodová zpráva: