Pověření rady obce schválením rozpočtového opatření v průběhu roku 2022 v příp. přijetí účelové dotace

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2021
Číslo bodu nové: 
6