Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2021
Číslo bodu nové: 
8
Důvodová zpráva: