Směnná smlouva na pozemky p.č. 1089/22 a 1112/2 za p.č. 68/2 k. ú. Psáry