Mimořádná odměna pro uvolněnou místostarostku obce

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2021
Číslo bodu nové: 
12
Důvodová zpráva: