Stanovení cen vodného a stočného na rok 2022

Zasedání zastupitelstva: 
5. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2021
Číslo bodu nové: 
13
Důvodová zpráva: