1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015

Termín: 
18. Únor 2015
Druh zastupitelstva: 
Řádné
Program zastupitelstva
Zasedání: 1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
2 Zpráva o činnosti obce
3 Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru

Zápisy a protokol jsou uveřejněny na: 
http://psary.cz/cz/vybory

4 Darovací smlouva mezi Obcí Psáry a pí H. Zemanovou Jechovou
5 Darovací smlouva mezi Obcí Psáry a bratry Dubayovými
6 Kupní smlouva mezi Obcí Psáry a Ladislavem Parmou
7 Smlouvy o smlouvách budoucích kupních a kupní smlouva s vlastníky pozemků pro rozšíření komunikace v ul. Sportovců
8 Záměr pořízení nového ÚP sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany
9 2. rozpočtové opatření na rok 2015
10 Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2015 mezi obcí Psáry, Stč. Krajem zast. Domovem Laguna Psáry
11 Příspěvky pro výjezdové jednotky SDH Psáry a Dolní Jirčany na rok 2015
12 OZV č. 1/2015, kterou se stanovují podmínky pro spalování rostlinných materiálů
13 Vstup do dobrovolného svazku obcí Dolnobřežansko