Vstup do dobrovolného svazku obcí Dolnobřežansko

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Číslo bodu nové: 
13
Důvodová zpráva: