Příspěvky pro výjezdové jednotky SDH Psáry a Dolní Jirčany na rok 2015

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Číslo bodu nové: 
11
Důvodová zpráva: