Darovací smlouva mezi Obcí Psáry a bratry Dubayovými

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Číslo bodu nové: 
5
Důvodová zpráva: