Darovací smlouva mezi Obcí Psáry a pí H. Zemanovou Jechovou

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Číslo bodu nové: 
4
Důvodová zpráva: