Záměr pořízení nového ÚP sídelních útvarů Psáry a Dolní Jirčany

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Číslo bodu nové: 
8
Důvodová zpráva: