OZV č. 1/2015, kterou se stanovují podmínky pro spalování rostlinných materiálů

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Číslo bodu nové: 
12