Smlouvy o smlouvách budoucích kupních a kupní smlouva s vlastníky pozemků pro rozšíření komunikace v ul. Sportovců