Smlouva o poskytnutí dotace na rok 2015 mezi obcí Psáry, Stč. Krajem zast. Domovem Laguna Psáry

Zasedání zastupitelstva: 
1. zasedání zastupitelstva obce Psáry 2015
Číslo bodu nové: 
10
Důvodová zpráva: