3. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2022

Termín: 
22. Červen 2022
Druh zastupitelstva: 
Řádné

3. zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 22. 6. 2022 od 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Psáry. 

 

Program zastupitelstva
Zasedání: 3. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2022
Č.b. Nadpisikona řazení Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
2 2. Zpráva o činnosti obce
10 Kupní smlouva na část „a“ pozemku p.č. 683 k. ú. Dolní Jirčany
12 Pověření rady obce výběrem dodavatele na nákup hasičského auta pro JSDH Dolní Jirčany
11 Pověření rady obce výběrem zhotovitele „Rekonstrukce místní komunikace ul. V Třešňovce Dolní Jirčany, Psáry“
9 Směnná smlouva na pozemky p.č. 646/5, 646/6 za p.č. 585/2, 586/2 a 587/2 vše k. ú. Dolní Jirčany
8 Směnná smlouva na pozemky p.č. 875/20 za p.č. 875/21 k. ú. Psáry
6 Smlouva o vedení účetnictví s Scrinium s.r.o.
7 Ukončení vymáhání dluhu za Bytovým družstvem Tábor
13 Veřejnoprávní smlouva s SK Rapid Psáry- spoluúčast obce na výstavbu kabin
4 Výsledky hospodaření obce Psáry za rok 2021
5 Změna rozpočtu č. 2 na rok 2022
3 Zpráva o činnosti finančního výboru

Zápis a protokoly jsou zde