Směnná smlouva na pozemky p.č. 646/5, 646/6 za p.č. 585/2, 586/2 a 587/2 vše k. ú. Dolní Jirčany