Změna rozpočtu č. 2 na rok 2022

Zasedání zastupitelstva: 
3. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2022
Číslo bodu nové: 
5
Důvodová zpráva: