Pověření rady obce výběrem dodavatele na nákup hasičského auta pro JSDH Dolní Jirčany

Zasedání zastupitelstva: 
3. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2022
Číslo bodu nové: 
12
Důvodová zpráva: