Pověření rady obce výběrem zhotovitele „Rekonstrukce místní komunikace ul. V Třešňovce Dolní Jirčany, Psáry“

Zasedání zastupitelstva: 
3. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2022
Číslo bodu nové: 
11
Důvodová zpráva: