Směnná smlouva na pozemky p.č. 875/20 za p.č. 875/21 k. ú. Psáry

Zasedání zastupitelstva: 
3. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2022
Číslo bodu nové: 
8
Důvodová zpráva: