Smlouva o vedení účetnictví s Scrinium s.r.o.

Zasedání zastupitelstva: 
3. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2022
Číslo bodu nové: 
6
Důvodová zpráva: