3. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2022

Termín: 
22. Červen 2022
Druh zastupitelstva: 
Řádné

3. zasedání zastupitelstva obce se koná ve středu 22. 6. 2022 od 18 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Psáry. 

 

Program zastupitelstva
Zasedání: 3. zasedání zastupitelstva Obce Psáry 2022
Č.b.ikona řazení Nadpis Stručný popis Důvodová zpráva a přílohy
13 Veřejnoprávní smlouva s SK Rapid Psáry- spoluúčast obce na výstavbu kabin
12 Pověření rady obce výběrem dodavatele na nákup hasičského auta pro JSDH Dolní Jirčany
11 Pověření rady obce výběrem zhotovitele „Rekonstrukce místní komunikace ul. V Třešňovce Dolní Jirčany, Psáry“
10 Kupní smlouva na část „a“ pozemku p.č. 683 k. ú. Dolní Jirčany
9 Směnná smlouva na pozemky p.č. 646/5, 646/6 za p.č. 585/2, 586/2 a 587/2 vše k. ú. Dolní Jirčany
8 Směnná smlouva na pozemky p.č. 875/20 za p.č. 875/21 k. ú. Psáry
7 Ukončení vymáhání dluhu za Bytovým družstvem Tábor
6 Smlouva o vedení účetnictví s Scrinium s.r.o.
5 Změna rozpočtu č. 2 na rok 2022
4 Výsledky hospodaření obce Psáry za rok 2021
3 Zpráva o činnosti finančního výboru

Zápis a protokoly jsou zde

2 2. Zpráva o činnosti obce